Home 2018

Magazines

TPO De Praktijk nr. 1, 2018

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: timemanagement, de NHG-Standaard Atriumfibrilleren, het gebruik van benzo's en een interview over persoonsgerichte zorg.

TPO De Praktijk nr. 6, 2017

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: emotie-eten, nazorg bij CVA, de Richtlijn Infectiepreventie en een interview met een POH-Jeugd.

TPO De Praktijk nr. 5, 2017

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor:de andropauze, gebundelde zorg voor ouderen en het succes van de koolhydraatarme leefstijl.

TPO De Praktijk nr. 4, 2017

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: het beleid rondom No show, astma en zwangerschap en de meerwaarde van een praktijkondersteuner voor multicomplexe zorg.
In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor: het astma-COPD-overlapsyndroom, probleemgedrag bij dementie en diabetes en kanker.
In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor: de LESA Ondervoeding, samenwerking met laaggeletterden, suppletie van vitamines en een interview over de verpleeghuiszorg.

TPO De Praktijk nr. 1, 2017

In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor:wondzorg, de NHG-Standaard PAV, slaapproblemen en een interview met een POH in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

TPO De Praktijk nr. 6, 2016

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: chronische nierschade en telenefrologie, de NHG-Standaard Pijn en wondzorg in het verpleeghuis.

TPO De Praktijk nr. 5, 2016

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: medicatie en motivatie bij COPD, de NHG-Standaard SOLK en laaggeletterde patiënten.

TPO De Praktijk nr. 4, 2016

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: nieuwe geneesmiddelen bij diabetes type 2, een rookvrij Ureterp en het belang van voldoende beweging.