TPO De Praktijk nr. 4, 2018

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor: de hervorming van Langdurige Zorg, voetzorg in het verpleeghuis en een interview over de rol van de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

  Een ander perspectief op gezondheid

  Als we de zorg blijven organiseren zoals we dat nu doen, moet in 2040 een op de vier mensen in de zorg werken, lees ik in het rapport van de Taskforce De juiste zorg op de juiste plek. Deze Taskforce onderzocht hoe de zorg in Nederland anders kan worden georganiseerd. De club bestaat uit experts van verschillende disciplines en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

  Journaal

  De huidige richtlijnen adviseren patiënten met acute COPD-exacerbaties vijf tot zeven dagen systemische corticosteroïden te geven, maar vijf dagen orale corticosteroïden is waarschijnlijk genoeg. De auteurs van een Cochrane-review vergeleken kortdurende behandelingen (equivalente dagelijkse doses gedurende drie tot zeven dagen) met langdurende behandelingen (tien tot vijftien dagen) bij acute exacerbaties van COPD.

  Voetzorg voor diabetespatiënten in het verpleeghuis

  Praktijkverpleegkundigen in het verpleeghuis hebben een belangrijke taak bij verantwoorde diabeteszorg en het organiseren van voetzorg. De meeste cliënten met diabetes hebben een verhoogd risico op voetproblemen. Goede voetzorg is dan ook noodzakelijk. Verpleeghuis Atlant in Apeldoorn/Beekbergen zocht hiervoor samenwerking met een voetencentrum. Praktijkverpleegkundige Agaath Bruin beschrijft haar ervaringen.

  Een andere mindset

  Een praktijkondersteuner of -verpleegkundige moet niet alleen over medische vaardigheden beschikken. Ook communicatie- en andere persoonlijke vaardigheden zijn essentieel in het vak. In deze serie vertelt psycholoog Pieternel Dijkstra over deze belangrijke vaardigheden. Dit deel gaat over de manier waarop je denkt oftewel mindset. Die mindset heeft meer invloed dan je denkt.

  Invloed van Hervorming Langdurige Zorg

  Het beroep van praktijkondersteuners in de huisartsenzorg is volop in ontwikkeling. Daarnaast hebben praktijkondersteuners te maken met veranderd overheidsbeleid bij langdurige zorg. Het NIVEL onderzocht de invloed daarvan. In dit artikel belichten de onderzoekers de ervaren veranderingen en knelpunten in het huidige werk vanuit het perspectief van praktijkondersteuners.

  Weet je dit? (Kennisquiz: Privacy)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Privacy.

  Niet om te lachen

  Iedereen herkent hem als hij binnenloopt in zijn feloranje regenjas. Even later is hij nijdig de hele wachtkamer aan het ontregelen met een harde monoloog. Hij is boos over ‘de Sleepwet’: het is onbegrijpelijk dat Rutte hem niet heeft betrokken bij de besluitvorming over de wet.

  Zicht op de praktijk

  In 2020 zullen de eerste praktijkverpleegkundigen huisartsenzorg (pvh) in de huisartsenpraktijk gaan werken. Hun competentieprofiel is in juni 2018 bekrachtigd. Ook de Viaa, de hogeschool waar Gerda Brummel docent is van de opleiding tot poh, gaat een opleiding tot pvh aanbieden. Een verpleegkundige kan veel voor de huisartsenpraktijk betekenen, stelt Gerda, maar bij huisartsen lijkt de tijd daarvoor nog niet rijp.

  Addendum CVRM bij ouderen

  Onlangs verscheen een addendum bij de NHG-Standaard CVRM over (kwetsbare) ouderen. De opstellers van het addendum keken specifiek naar de effectiviteit van bloeddrukverlaging en cholesterolverlaging bij ouderen. Hieronder volgt een overzicht van hun belangrijkste bevindingen en adviezen.

  Onderweg naar een drugsvrij leven

  Er zijn veel verslaafden in Nederland. Een op de 20 mensen is verslaafd aan alcohol of drugs. Van alle jongeren die recreatief alcohol of drugs gebruiken, raakt 1 op de 10 verslaafd. Veel hulpverleningsprogramma’s zijn gericht op behandeling, maar hoe zit het met preventie en nazorg? Waypoint Bunschoten, gestart in 2017, richt zich juist daarop in de strijd tegen verslaving.

  Huidafwijkingen bij diabetes

  Huidafwijkingen komen veel voor bij patiënten met diabetes, naar schatting bij 30 tot 50 procent van hen. Dermatoloog Johan Toonstra beschrijft in een drieluik om welke huidafwijkingen het gaat. In de eerste twee delen behandelde hij diabetische angiopathie en neuropathie, huidinfecties en complicaties van de behandeling. In dit derde en laatste deel behandelt hij de overige huidaandoeningen bij diabetes.

  LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol

  De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) verscheen in 2010 en werd ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen. Het doel van deze LESA is betere zorg te bieden aan patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol. De LESA beschrijft niet de rol van andere eerstelijnsdisciplines, maar kan wel als basismodel dienen voor samenwerkingsafspraken.

  Lezen/kijken/zoeken

  De auteurs onderzochten het effect van ‘samen beslissen’ en hebben PATIENT+ opgericht, omdat ze vinden dat je met een bundeling van kennis/ervaring van arts en patiënt tot betere gezamenlijke besluitvorming komt.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Privacy)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Privacy.