TPO De Praktijk nr. 3, 2018

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: het gebruik van diuretica tijdens een hittegolf, maatwerk bij CVRM, vitamine B12-tekort en metformine en een interview over een positieve benadering bij leefstijladviezen.

  Veranderende inzichten

  We komen ze allemaal weleens tegen: patiënten die bij de bloedrukmeting zeggen ‘Maar de onderdruk is toch het belangrijkst’ of ‘Mijn bloedruk is toch goed: 100 plus leeftijd.’

  Journaal

  Een op de vier palliatieve patiënten krijgt op de dag van overlijden nog preventieve medicatie zoals bloedverdunners of cholesterolverlagers. Dat blijkt uit recent onderzoek van enkele Nederlandse umc’s onder 179 palliatieve patiënten die in het ziekenhuis, het hospice of thuis stierven.

  Gebruik van diuretica tijdens een hittegolf

  Hittegolven komen in Nederland steeds vaker voor. Ouderen lopen een groter risico op dehydratie bij langdurig warm weer, zeker als ze diuretica gebruiken. Heeft het zin om diuretica bij kwetsbare ouderen te stoppen om dehydratie bij hitte te voorkomen? Huisarts Antoinette van Zijl zocht het uit. Haar conclusie: tijdelijk stoppen met diuretica lijkt zinvol.

  Vitamine B12-tekort en metformine

  Meneer Zoontjes uit deze casus heeft diabetes en diverse klachten die hijzelf wijt aan een vitamine B12-tekort. Welke rol speelt metformine in het geheel? Het NHG-Standpunt verschaft hierover duidelijkheid.

  Maatwerk bij CVRM

  Praktijkondersteuners zijn niet altijd op de hoogte van de relatie tussen hart- en vaatziekten en mogelijk depressieve symptomen. Dat blijkt uit onderzoek naar het effect van een groot internationaal project. Tijdens dit project hebben de onderzoekers het implementatieprogramma ‘Maatwerk bij CVRM’ ontwikkeld voor de zorg van patiënten met (verhoogd risico) op hart- en vaatziekten. Zij lichten het programma in dit artikel toe.

  Weet je dit? (Kennisquiz: Problematisch alcoholgebruik)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Problematisch alcoholgebruik.

  Oorlog en diabetes

  Ik ga een nieuwe patiënt ontmoeten, een 48-jarige man die in 2014 is gevlucht uit Syrië. Sinds drie maanden heeft hij een verblijfsvergunning, een woning en een inburgeringcursus.

  Nieuwe kwaliteitsstandaarden voor kinderen met psychische problemen

  Huisartsen en praktijkondersteuners zien vaak kinderen met psychische problemen op hun spreekuur. Om die kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zijn er nu kwaliteitsstandaarden voor professionals ontwikkeld. In twee generieke modules staat in hoofdlijnen wat goede zorg is en hoe je de jeugdhulp goed organiseert. Het belang van het kind staat daarbij centraal, benadrukt huisarts Hans Moolenburgh.

  Gezamenlijke besluitvorming botst met protocollaire zorg

  Gezamenlijke besluitvorming vraagt van prakijkondersteuners om zich te ontwikkelen van adviseur tot coach. Praktijkondersteuners vinden deze transitie lastig, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Zij hebben behoefte aan meer steun, ook van hun werkgever.

  Positieve benadering bij leefstijladviezen werkt

  Net als alle andere praktijkondersteuners in de huisartsenzorg geeft Jacqueline van der Gouw, praktijkondersteuner in gezondheidscentrum De Heeze in Apeldoorn, veel leefstijladviezen. Ook zij ervaart dat er altijd mensen zijn bij wie de adviezen geen effect hebben. Haar ervaring is dat een andere benaderingswijze van de patiënt, maar ook van jezelf, het verschil kan maken.

  POH blijft en PVH vult het team aan

  Het zag ernaar uit dat de functie POH zou verdwijnen, omdat de voorkeur van de LHV en het NHG uitging naar een praktijkverpleegkundige. Dat zou jammer zijn, want de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen is sterk verbeterd sinds de komst van de praktijkondersteuner. Daarom is nu besloten dat de praktijkondersteuner blijft en dat een nieuwopgeleide praktijkverpleegkundige huisartsenzorg het team op termijn komt versterken.

  Kleine wijzigingen in stappenplan behandeling DM2

  De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2013 is deels herzien. Er zijn kleine wijzigingen in het medicamenteuze stappenplan van de standaard: er is een beperkte indicatie voor DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten als gebruik van insuline of intensivering van de insulinebehandeling niet gewenst is. Bovendien is de tekst over het vaststellen van de HbA1c-streefwaarde verduidelijkt.

  Huidafwijkingen bij diabetes

  Huidafwijkingen komen veel voor bij patiënten met diabetes, naar schatting bij 30 tot 50 procent van hen. Dermatoloog Johan Toonstra beschrijft in een drieluik om welke huidafwijkingen het gaat. In het eerste deel behandelde hij diabetische angiopathie en neuropathie. In dit tweede deel komen aan bod: complicaties van de behandeling en andere huidaandoeningen. In het derde deel volgen de resterende huidaandoeningen.

  Lezen/kijken/zoeken

  Dit boek is geschreven voor alle volwassenen die ervoor openstaan om te leren van de wijsheid en ervaringen die ouderen hebben opgedaan in hun leven.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Problematisch alcoholgebruik)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Problematisch alcoholgebruik.