Home 2019

Magazines

TPO De Praktijk nr. 6, 2019

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor obstipatie en verstandelijke beperking, medicatie beoordelen bij ouderen, discussie rond LDL naar 1,8, minder dementie met een gezond hart- en vaatstelsel en een interview met Mies van Amersfoort over stageplaatsen aanbieden aan poh-stagiair.

TPO De Praktijk nr. 5, 2019

In dit themanummer ouderen van TPO De Praktijk is er aandacht voor afasie, leven met artrose, alcoholproblematiek bij ouderen, dementie, de Wet zorg en dwang, dagbesteding voor hoogopgeleide ouderen en een interview met Brenda Ott over de laatste levensfase.0  

TPO De Praktijk nr. 4, 2019

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor de rol van de poh na bariatrische chirurgie, praten over seks, implementatie van de Online Kanker Nazorg Wijzer, interview met Jorrit Berends en NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen.
In dit Themanummer diabetes van TPO de Praktijk is er aandacht voor LADA, interview met Marijke Grens, diabetes in twee culturen, seksualiteit bij diabetes, diabetische retinopathie en NHG-Standaard CVRM.
In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: de ramadan, lean werken en NHG-Standaard Overspanning, burn-out en een interview met Colette Hubers.

TPO De Praktijk nr. 1, 2019

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: de overgang, ergotherapie bij ouderen, de POH 20 jaar later en een interview met POH Cynthia Hallensleben.

TPO De Praktijk nr. 6, 2018

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: bloeddruk meten in de praktijk, incontinentie en diabetes, depressie en de 'Drie goede vragen'-methode.
In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor: de ICPC-code prikkelbare luchtwegen, aandacht voor patiënten uit een andere cultuur, de NHG-Standaard Chronische nierschade en een interview met longarts Sander de Hosson.

TPO De Praktijk nr. 4, 2018

In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor: de hervorming van Langdurige Zorg, voetzorg in het verpleeghuis en een interview over de rol van de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.
In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: het gebruik van diuretica tijdens een hittegolf, maatwerk bij CVRM, vitamine B12-tekort en metformine en een interview over een positieve benadering bij leefstijladviezen.