Home 2020

Magazines

TvPO nr. 4, 2020

In dit nummer van TvPO is er aandacht voor de jeugd-GGZ in verschillende culturen en nieuwe ontwikkelingen in de diabeteszorg. Ook is er een casus over een e-sigaret en praat de redactie je bij over de aanpassingen in de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen.

TvPO nr. 3, 2020

In dit nummer van TvPO is er aandacht voor het Coronalongplein, voor voormalig Covid-patiënten. Ook is er aandacht voor domotica en een achtergrondartikel over de specifieke kenmerken van het vrouwenhart. Henrieke van Brughem, die eerst praktijkverpleegkundige was en nu als physician assistant werkt, vertelt over haar werk. Tenslotte stelt...

TvPO nr. 2, 2020

In dit nummer van TvPO is er aandacht voor de gevolgen van Covid-19 voor het werk op de huisartsenpraktijk, een interview met een praktijkverpleegkundige in een asielzoekerscentrum en artikelen over het belang van slaap en over gezonde voeding. Ook praat de redactie je bij over de herziene NHG-Standaard Urineweginfecties.

TvPO nr. 1, 2020

Eind juni is het eerste nummer van TvPO, tijdschrift voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, verschenen. In dit tijdschrift vind je heel veel verschillende achtergrondartikelen, interviews en nieuws vanuit de verenigingen.
In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor Pneumokokkenvaccinatie voor volwassenen, middelengebruik signaleren en bespreken, gezonder gedrag bij de patiënt stimuleren, NHG-Standaard SAP en een interview met Gertrud van Vulpen en Petra Portengen over de samenwerking tussen V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en NVvPO.

TPO De Praktijk nr. 1, 2020

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor de acute en chronische problemen bij GHB-gebruik, voedingsbegeleiding bij migranten met diabetes, gecombineerde leefstijlinterventies, late effecten behandeling borstkanker op de hartfunctie, NHG-Zorgmodule Leefstijl en een interview met Marian van het Bolsscher over zelfmanagement bij thuiswonende ouderen.

TPO De Praktijk nr. 6, 2019

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor obstipatie en verstandelijke beperking, medicatie beoordelen bij ouderen, discussie rond LDL naar 1,8, minder dementie met een gezond hart- en vaatstelsel en een interview met Mies van Amersfoort over stageplaatsen aanbieden aan poh-stagiair.

TPO De Praktijk nr. 5, 2019

In dit themanummer ouderen van TPO De Praktijk is er aandacht voor afasie, leven met artrose, alcoholproblematiek bij ouderen, dementie, de Wet zorg en dwang, dagbesteding voor hoogopgeleide ouderen en een interview met Brenda Ott over de laatste levensfase.0  

TPO De Praktijk nr. 4, 2019

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor de rol van de poh na bariatrische chirurgie, praten over seks, implementatie van de Online Kanker Nazorg Wijzer, interview met Jorrit Berends en NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen.
In dit Themanummer diabetes van TPO de Praktijk is er aandacht voor LADA, interview met Marijke Grens, diabetes in twee culturen, seksualiteit bij diabetes, diabetische retinopathie en NHG-Standaard CVRM.