TPO De Praktijk nr. 6, 2017

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: emotie-eten, nazorg bij CVA, de Richtlijn Infectiepreventie en een interview met een POH-Jeugd.

  Therapieontrouw

  Medicijnen werken niet bij patiënten die ze niet gebruiken.’ Zo vat de Amerikaanse chirurg Everett Knoop een bekend probleem samen. Net als vele anderen in de gezondheidszorg worstelt hij met therapieontrouw.

  Journaal

  Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Voeding bij chronische nierschade

  Veel mensen met diabetes, hypertensie en/of proteïnurie ontwikkelen chronische nierschade. Zij moeten dan behalve op het gebruik van koolhydraten en zout ook letten op het gebruik van eiwit, kalium, fosfaat en soms vochtinname. Dat is een hele klus. Diëtist Monique Hoogerwerf geeft informatie over de dieetrichtlijnen bij chronische nierschade en gaat in op het belang van voedingsadviezen.

  Sociale problemen bij astma en COPD

  Uit een kwalitatief focusgroeponderzoek onder 29 patiënten met astma of COPD bleek dat sociale problemen veel invloed hebben op het leven van deze patiënten. De huidige behandelingsrichtlijnen hebben hiervoor geen tot weinig aandacht. In dit artikel geven we tips en suggesties van onze focusgroeppatiënten en uit de literatuur.

  Emotie-eten de baas

  Emotie-eten is vaak de oorzaak van overgewicht. Volgens klinischpsycholoog prof.dr. Tatjana van Strien is zo’n 40 procent van de obese mensen een emotionele eter. Zij eten overmatig als reactie op stress en vervelende gevoelens. Het gaat om grote aantallen: in 2015 was meer dan 50 procent van de Nederlanders van 20 jaar en ouder te zwaar, in 1981 was dat 33 procent.

  Hypoglykemie en insuline buiten kantooruren

  Een patiënt met diabetes kan ’s avonds of in het weekend ontregeld raken en niet weten hoe hij daarmee moet omgaan. We bespreken hiervan een voorbeeld: een probleem dat werd voorgelegd aan de huisartsenpost en een advies voor het vervolg in de eigen huisartsenpraktijk.

  Weet je dit? (Kennisquiz: Beroerte)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over beroerte. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen (juist/onjuist) en deels als multiplechoicevragen. De antwoorden vind je op pagina 22. Heb je een vraag over deze kennisquiz? Mail ze naar tpodepraktijk@ bsl.nl.

  Weekdoos verbetert therapietrouw bij ouderen

  Therapietrouw bij ouderen spreekt niet altijd vanzelf. Ouderen vergeten geregeld een dosis van hun medicatie in te nemen. Dit literatuuronderzoek toont aan dat het zinvol is om ouderen een weekdoos met medicijnen te geven. Daardoor verbetert de therapietrouw.

  Pionieren als POH-Jeugd – Interview met Julia Huisman

  Door de Jeugdwet (2015) kregen huisartsen de bevoegdheid om kinderen en jeugdigen tot 18 jaar te verwijzen naar specialistische zorg. Om preventief te werken, de kosten van de tweedelijnszorg te drukken en onjuiste doorverwijzingen te voorkomen, spraken Friese gemeenten met de zorgverzekeraar af om te werken met een praktijkondersteuner-Jeugd (POH-Jeugd). In de huisartsenpraktijk van Eggink en Reuchlin-Vroklage werkt Julia Huisman.

  Gestructureerde nazorg bij CVA

  Behandeling van CVA is een belangrijk onderdeel van het CVRM-preventieprogramma van de huisarts, maar nazorg in de chronische fase ontbreekt vaak of is slecht georganiseerd. Patiënten hebben na ontslag uit het ziekenhuis of na revalidatie echter veel behoefte aan goede nazorg. Daarom besloten zorgverleners uit de eerste en tweede lijn in de Limburgse regio Westelijke Mijnstreek die nazorg gezamenlijk te organiseren: Project CVA zorg Dichterbij.

  Nieuwe Richtlijn Infectiepreventie

  In de zorg kan verspreiding van ziekteverwekkers grote consequenties hebben en daarom is infectiepreventie belangrijk. Eerder dit jaar verscheen de nieuwe Richtlijn Infectiepreventie. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn bij ieder patiëntencontact en de aanvullende maatregelen in specifieke situaties.

  Mogelijkheden bij mensen met geheugenproblemen

  Het project Van Waarde in De Bilt richt zich op mensen met beginnende dementie en niet-aangeboren hersenletsel. Dankzij dit project kunnen zij door vrijwilligerswerk een rol in de maatschappij blijven spelen. Actieve deelname aan de samenleving verlicht het dementieproces, benadrukt projectleider Marianne Houkamp. Bovendien voelen mensen met geheugenproblemen zich dan weer waardevol en nuttig.

  Mindfulness bij stervensbegeleiding

  Dit boek is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in mindfulness, met name bij stervensbegeleiding.

  101 oplossingsgerichte vragen voor hulp bij depressie

  Hulpverleners die patiënten met een depressie begeleiden. Het boek richt zich op de professional, maar kan ook bruikbaar zijn voor patiënten en hun naasten.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Beroerte)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Beroerte.