TPO De Praktijk nr. 1, 2018

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: timemanagement, de NHG-Standaard Atriumfibrilleren, het gebruik van benzo’s en een interview over persoonsgerichte zorg.

  Tijd en prioriteit

  De tijd gaat voor iedereen even snel, maar toch kunnen we tijd op verschillende momenten anders ervaren. Als je ergens naar uitkijkt, lijkt de tijd soms lang te duren, maar als je terugkijkt is die tijd in een flits voorbijgegaan. Dat ervaar ik ook in mijn werk als ik aan het eind van een consult een nieuwe afspraak plan voor bijvoorbeeld drie maanden later.

  Journaal

  Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkver-pleegkundigen/-ondersteuners.

  Parodontitis als vroege aanwijzing van diabetes

  Van de volwassenen in Nederland heeft 35 procent een actieve, chronische tandvleesontsteking. Daardoor gaat de conditie van het gebit achteruit en tandvleesontsteking lijkt ook invloed te hebben op het ontstaan van diabetes. Parodontitis kan een goede indicator zijn van diabetes en daarom is vroege opsporing essentieel. Hier ligt niet alleen een taak voor de tandarts of de mondhygiënist, maar ook voor praktijkondersteuners.

  Ouderenzorg in de knel

  In de ouderenzorg gaat er nog weleens wat mis. De coördinatie van de zorg laat te wensen over, er is een wirwar aan regels en uiteindelijk heeft niemand het overzicht. Ouderen kunnen daarvan de dupe worden. Huisarts Karen Konings bespreekt een voorbeeld van onsamenhangende zorg, praktijkverpleegkundige Tinka Schuurman geeft tips hoe het beter kan.

  Omgaan met tijd

  Een praktijkondersteuner of -verpleegkundige moet niet alleen over medische vaardigheden beschikken. Ook communicatie en andere persoonlijke vaardigheden zijn essentieel in het vak. In deze serie vertelt psycholoog Pieternel Dijkstra over deze belangrijke vaardigheden. Dit eerste deel gaat over omgaan met tijd, een belangrijke competentie.

  Weet je dit?(Kennisquiz: Atriumfibrilleren)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Atriumfibrilleren.

  Screening ketsbare ouderen toch kosteneffectief

  Veel huisartsenpraktijken screenen ouderen op kwetsbaarheid. Die screening geeft nauwelijks gezondheidswinst, maar zorgt wel voor een bescheiden daling van de totale zorgkosten.

  Mantelzorg ondersteunen vanuit de huisartsenpraktijk

  Een van de uitgangspunten van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is versterking van de mantelzorg. Huisartsen en praktijkondersteuners kennen de kwetsbare patiënten en hun mantelzorgers, waardoor zij extra aandacht kunnen besteden aan preventie van overbelasting. Dat is hard nodig, omdat mantelzorgers anders hun rol niet kunnen vervullen. De auteurs (praktijkondersteuner, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en POH-ggz) onderzochten hoe de huisartsenpraktijk mantelzorgers proactief kan ondersteunen.

  Artrose

  Artrose is een chronische gewrichtsstoornis die wordt gekenmerkt door verlies en achteruitgang van de kwaliteit van het gewrichtskraakbeen, en een toegenomen activiteit van het onderliggende bot. Artrose is niet te genezen. De klachten variëren.

  Eigen regie voor patiënten

  ‘Persoonsgerichte zorg? Dat doen we al lang’ is een vaak gehoorde opmerking als het onderwerp ter sprake komt. Toch kan het anders en beter, vindt Marjan Veltman. Zij was samen met Ilonka Brugemann projectleider Persoonsgerichte zorg, een project van InEen en het NHG. Marjan vertelt over haar ervaringen.

  Uitgelicht NHG-Standaard Atriumfibrilleren

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/ ondersteuners te maken kunnen krijgen.

  Benzo’s minderen met praktijkondersteuning

  Veel patiënten gebruiken benzodiazepinen te vaak en te lang. Dat is ongewenst: de effecten op slaap en angst nemen snel af, maar de bijwerkingen blijven bestaan. Daarom is het proefproject ‘Motiverend aan de slag met benzoreductie’ opgezet, met een cruciale rol voor praktijkondersteuners. Het project had succes, maar vraagt wel om een tijdsinvestering van de hele praktijk.

  Verken de biografie achter de dementerende

  Dit boek is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor dementie.

  Helpen bij verlies

  Iedereen die met verlies wordt geconfronteerd.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Atriumfibrilleren)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Atriumfibrilleren.