TPO De Praktijk nr. 1, 2019

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: de overgang, ergotherapie bij ouderen, de POH 20 jaar later en een interview met POH Cynthia Hallensleben.

  Goede voornemens

  Als dit eerste nummer van 2019 op de mat valt, is het ‘nieuwe’ jaar alweer een aantal weken oud en zijn veel goede voornemens misschien alweer gesneuveld.

  Journaal

  In 2017 zijn er bewegingsnormen opgesteld, waarin ook spier- en botversterkende oefeningen zijn opgenomen. Voor iedereen geldt: te lang stilzitten moet worden voorkomen.

  Geen diabetes type 1 of 2 maar erfelijke MODY

  In de huisartsenpraktijk komen wekelijks mensen met diabetes voor controle. Bij die patiënten zit geregeld iemand die geen diabetes type 1 of 2 heeft, maar de erfelijke diabetesvorm MODY. Doordat deze vorm niet wordt herkend, krijgen zij soms jarenlang de verkeerde behandeling.

  Ergotherapie bij thuiswonende ouderen

  Tijdig inschakelen van een ergotherapeut kan ertoe bijdragen dat ouderen langer veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Onderstaande casus beschrijft hoe een ergotherapeutische behandeling eruit kan zien. Om mogelijke herleidbaarheid naar personen te voorkomen, beschrijft ergotherapeut Monique van ’t Oever een deels fictieve casus met problemen die ze zeer regelmatig bij ouderen tegenkomt.

  Sms’jes ondersteunen gewichtsverlies

  Ondersteunende SMS’jes sturen aan patiënten die moeten afvallen, heeft effect. Dat blijkt uit een in Letland uitgevoerd onderzoek in zes huisartsenpraktijken.

  Angst voor zelfredzaamheid

  Een praktijkondersteuner of -verpleegkundige moet niet alleen over medische vaardigheden beschikken. Ook communicatie- en andere persoonlijke vaardigheden zijn essentieel in het vak. In deze serie vertelt psycholoog Pieternel Dijkstra over deze belangrijke vaardigheden. Dit deel gaat over angst voor zelfredzaamheid.

  Een eenvoudige longfunctietest

  Chronische aandoeningen komen geregeld samen voor. Patiënten met diabetes mellitus type 2 of hartfalen kunnen bijvoorbeeld ook COPD hebben. Een eenvoudige longfunctietest kan helpen om meer inzicht te krijgen bij een vermoeden van COPD.

  Weet je dit? (Kennisquiz COPD)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over COPD.

  Kennisquiz antwoorden (Thema: COPD)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over COPD.

  Overvallen

  Gisteren hoorde mijn vader dat hij ernstig ziek is. Er is geen behandeling voor hem. Het bericht kwam onverwacht en de schok is groot.

  Wees kritisch op e-health en apps

  Cynthia Hallensleben is behalve praktijkverpleegkundige ook onderzoeker bij het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL), een organisatie waarin het LUMC alle landelijke e-health-initiatieven samenbrengt. Cynthia doet onderzoek naar de effectiviteit van e-health-initiatieven. In dit interview geeft ze voorbeelden van projecten waaraan ze meewerkt. Vooral gezondheidsapps hebben haar aandacht. Haar advies: wees kritisch als het gaat om e-health, vooral bij gezondheidsapps.

  De praktijkondersteuner bestaat 20 jaar

  In 20 jaar tijd is er veel veranderd in de huisartsenzorg. Solopraktijken gingen op in gezondheidscentra of HOED’s en de teams werden groter, er kwamen nieuwe functies en taakdelegatie.

  Overgang Normale levensfase of nachtmerrie?

  De overgang is een levensfase die iedere vrouw doormaakt en door iedere vrouw anders wordt beleefd. Behalve hormonale veranderingen spelen daarbij ook psychosociale en culturele factoren een rol. Kaderhuisarts Henriëtte Engel beschrijft de veranderingen in deze fase, de klachten die hierbij kunnen optreden, de mogelijkheden deze te verlichten en de rol die de praktijkondersteuner hierbij kan spelen.

  De rookvrije straat

  Roken richt veel ellende aan. De Amsterdamse huisartsen David Koetsier en Ilona Statius Muller zien daarvan vrijwel dagelijks de gevolgen, eigenlijk als het al te laat is. In hun strijd tegen de tabaksverslaving willen zij niet aan het eind van die weg staan, maar aan het begin en de mensen bewust maken van de juiste weg.

  Lezen/Kijken/Zoeken

  Dit boek is voor iedereen die bezig is met het vraagstuk dementie, euthanasie en eigen regie. De discussie of mensen met dementie over hun eigen dood (euthanasie) kunnen beschikken, krijgt in dit boek letterlijk (in woord) en figuurlijk (getekende portretten) een gezicht.