TPO De Praktijk nr. 5, 2018

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor: de ICPC-code prikkelbare luchtwegen, aandacht voor patiënten uit een andere cultuur, de NHG-Standaard Chronische nierschade en een interview met longarts Sander de Hosson.

  Het spel en de spelers

  De wereld van de zorg is te vergelijken met die van de topsport. In beide draait het om gedrevenheid, prestaties en geld. Van alle kanten wordt er druk uitgeoefend op de spelers. De ene patiënt volgt ons, traint ons of loopt met ons mee, de ander zit passief maar met verwachtingen langs de lijn. De werkgever verlangt dat we goede zorg leveren maar wel binnen de lijnen die door de verzekeraar zijn uitgezet, want daar komt het geld vandaan.

  Journaal

  Geprotocolleerde zorg door de poh leidt over het algemeen tot betere zorg voor volwassen patiënten met astma. Mogelijk geldt dat ook voor kinderen met astma. De afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC doet daar onderzoek naar.

  Geen astma maar prikkelbare luchtwegen

  Het NHG publiceert regelmatig updates van de ICPC-codetabel. Binnen de respiratoire coderingen is dit jaar de code R96.01 afgeschaft en is een nieuwe code verschenen: R29.02, prikkelbare luchtwegen. Aan de hand van tien vragen en casuïstiek behandelt huisarts Paul de Vries de aanleiding en achtergrond van deze verandering. Hij beschrijft ook hoe je deze kunt implementeren in het HIS.

  Uit een andere cultuur

  Een praktijkondersteuner of -verpleegkundige moet niet alleen over medische vaardigheden beschikken. Ook communicatie- en andere persoonlijke vaardigheden zijn essentieel in het vak. In deze serie vertelt psycholoog Pieternel Dijkstra over deze belangrijke vaardigheden. Dit deel gaat over patiënten uit een andere cultuur en hun familieleden.

  Andere invulling kernwaarden van de huisartsenzorg

  Op dit moment buigen diverse huisartsenorganisaties zich over de toekomstige invulling van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. Gaat de huisartsenzorg op de schop en verandert daarmee ook de zorg door de praktijkondersteuner? Begin 2019 is er meer zicht op de antwoorden. Dan zijn de resultaten bekend van de denksessies.

  Streefdoelen formuleren is maatwerk

  We schreven er al eerder over: de ziektelastmeter COPD als hulpmiddel om een persoonsgericht zorgplan op te stellen. Een belangrijk onderdeel van het zorgplan is het persoonlijk streefdoel, een vorm van zelfmanagement. Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop het streefdoel wordt opgesteld invloed heeft op de kans dat het gewenste doel daadwerkelijk wordt bereikt. Een streefdoel formuleren is daarom maatwerk.

  Weet je dit? (Kennisquiz: Chronische nierschade)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Chronische nierschade

  Help me!

  De dochter laat ons het briefje lezen met de noodkreet van haar vader. Hij is in paniek en zij vraagt om kalmeringstabletten voor hem: meneer Veen, 87 jaar, alleenwonend.

  Palliatieve zorg is intensive care-zorg

  We staan te weinig stil bij de dood, vindt Sander de Hosson. Als longarts heeft hij veel met de dood te maken: 85 procent van de longkankerpatiënten overlijdt. Nooit zegt hij ‘het valt wel mee’, want dat doet het meestal helemaal niet. Zijn boek Slotcouplet getuigt van zijn missie voor goede, palliatieve zorg en voor meer menselijkheid rond stervenden.

  NHG-Standaard Chronische Nierschade

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners te maken kunnen krijgen.

  Onderzoek en bewijskracht

  Iedere praktijkondersteuner wordt weleens geconfronteerd met een vraag in een patiëntencontact waarop zij het antwoord niet weet. Evidence-based medicine leert ons dat zij dan op zoek moet gaan naar zo sterk mogelijk actueel bewijs. Als je naar onderzoek gaat zoeken, welk type bewijs heb je dan nodig bij welke vraag?

  Aandacht voor kwetsbare ouderen thuis

  Goede zorg voor kwetsbare ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat klinkt als een utopie, maar in Zuid-Kennemerland laten hulpverleners zien dat het mogelijk is. In 2016 zijn ze er gestart met Wijkgerichte Zorg, een project waarin huisartsen en thuiszorgorganisaties nauw samenwerken om kwetsbare ouderen de juiste aandacht en zorg te geven. Het project is volop in ontwikkeling en werkt zonder wachtlijst.

  Goede effecten van bariatrische chirurgie

  We zien bariatrische chirurgie vaak als ‘laatste redmiddel’ om af te vallen. Deze ingreep heeft echter niet alleen een goed effect op het lichaamsgewicht, maar ook op comorbiditeit (waaronder diabetes) en op functioneren. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Deze gunstige effecten zijn er in elk geval op korte termijn, maar zijn op langere termijn nog niet helemaal duidelijk.

  Verpleegkundig leiderschap onder de loep

  Dit boek nodigt verpleegkundigen uit om het thema verpleegkundig leiderschap te verkennen en zich eigen te maken. Het is bedoeld voor alle ambitieuze verpleegkundigen die zich in uiteenlopende rollen en functies bezighouden met de professionalisering van hun vak, of dat willen, en de functie van aanjager vervullen.

  Hulp voor ouderen met psychische klachten

  Dit pittige en pragmatische boek is voor huisartsen, psychologen, psychiaters en poh-ggz. Voor de gemiddelde praktijkondersteuner somatiek is het hogere wiskunde, maar het is een welkom naslagwerk voor degenen met een psychiatrische opleiding en voor degenen die veel te maken hebben met patiënten met een psychische aandoening of daar veel affectie mee hebben.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Chronische nierschade)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Chronische nierschade.