TPO De Praktijk nr. 2, 2019

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: de ramadan, lean werken en NHG-Standaard Overspanning, burn-out en een interview met Colette Hubers.

  Gezond leven

  Het is een belangrijk onderdeel van het vak en er wordt steeds meer over gepubliceerd: een gezonde leefstijl. Onlangs verschenen de resultaten van de Rotterdam Study.

  Journaal

  Uit een Brits onderzoek in de eerste lijn blijkt dat patiënten met chronische nierschade (CNS) vaker worden opgenomen voor hartfalen, infecties en acuut nierfalen dan patiënten zonder nierschade. Dat geldt ook voor patiënten met milde nierschade. Wanneer zorgverleners zich van dit risico bewust zijn, kunnen zij een deel van de ziekenhuisopnames mogelijk voorkomen.

  Baas over je blaas een online training

  Gemiddeld één op de vier vrouwen heeft last van urineverlies. Het trainingsprogramma ‘Baas over je blaas’ is vanuit het Radboudumc opgezet en is onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Het enthousiasme voor de training is groot, zo blijkt uit de honderden aanmeldingen. Praktijkondersteuners kunnen een rol spelen in het opsporen van urine-incontinentie en zij kunnen vrouwen attenderen op de training.

  Onrustig en gejaagd? Denk aan atriumfibrilleren

  Al vanaf het prille begin van mijn werk als praktijkverpleegkundige meet ik de bloeddruk – zoals een aantal patiënten het noemt – op de ‘old fashion way’, namelijk met een handbloeddrukmeter en stethoscoop. ‘Gewoon’ omdat ik het zo heb geleerd, maar ook omdat ik dan zelf de hartslag hoor. Soms hoor ik een heel snelle en onregelmatige hartslag: atriumfibrilleren (AF). Zo ook in deze casus.

  Samen op zoek naar kernwaarden en kerntaken

  Op 21 januari 1959 stelden huisartsen hun kernwaarden en kerntaken vast in conferentieoord Woudschoten te Zeist. Zestig jaar na dato herijkten de huisartsen deze, op dezelfde plaats en op dezelfde dag tijdens de Woudschoten-conferentie 2019. Andere zorgprofessionals in de huisartsenzorg (praktijkondersteuners, doktersassistenten, managers) brachten een advies uit vanuit hun eigen focus.

  Ramadan is meer dan alleen vasten

  Voor moslims is de ramadan een belangrijke maand, waarin wordt gevast. Als patiënten met chronische aandoeningen aan de ramadan meedoen, is het noodzakelijk dat zorgverleners hier aandacht aan besteden.

  Weet je dit? (Kennisquiz burnout)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over burn-out.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Burn-out)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over burn-out.

  Schaamteloos

  Ik ren lekker door het bos. Mijn benen tikken zonder ongemak en zonder hapering de kilometertjes weg. Na een uur spring ik als een antilope de woonwijk weer in. De losliggende stoeptegel zie ik over het hoofd…

  Strijd tegen de kilo’s

  Bariatrische chirurgie is niet ‘kiezen voor de makkelijkste weg’, zoals je weleens hoort. Colette Hubers, werkzaam als doktersassistente in een huisartsenpraktijk in Nijmegen, vertelt over haar weg naar en ervaring met een gastric bypass. Na de operatie volgde nog de aanpassing van haar leefstijl. Door haar ervaringen heeft ze goede adviezen voor anderen die hun leefstijl moeten aanpassen.

  NHG-Standaard Overspanning en burn-out

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/- ondersteuners te maken kunnen krijgen.

  Verpleegkundigen die artsen vervangen

  Een tekort aan artsen zou de eerstelijnszorg kunnen verzwakken. Niet alleen in Nederland wordt de populatie ouder met meer chronische aandoeningen en multimorbiditeit. Daarom worden wereldwijd verpleegkundigen ingezet die zorg leveren die eerder door artsen werd verleend. Welke implicaties heeft dit voor de Nederlandse praktijkondersteuner?

  Keer diabetes type 2 om het werkt

  De behandeling van patiënten met diabetes type 2 kan frustrerend zijn, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de praktijkondersteuner als de patiënt uiteindelijk insuline moet gaan gebruiken. De juiste voeding, beweging, ontspanning en slaap kunnen ervoor zorgen dat patiënten met diabetes type 2 minder medicatie hoeven te gebruiken en een betere gezondheid krijgen. Dat is het principe achter ‘Keer Diabetes2 Om’: een leefstijlinterventie.

  Lean werken door TWI

  Training Within Industry (TWI) is in fabrieken een beproefde methode om op een efficiënte en gestandaardiseerde wijze processen aan te leren. De TWI-methode is ook toepasbaar op de consultvoering, bijvoorbeeld van praktijkondersteuners. Het doel is de consultvoering gestructureerd en efficiënt te laten verlopen, waardoor er minder werkdruk wordt ervaren en het risico op een burn-out kleiner wordt.

  Lezen/kijken/zoeken

  Een informatief boekje voor de praktijkondersteuner (ook de mannelijke), en interessant en helpend voor de vrouw. Maar een boek recenseren dat pretendeert dat vrouwen zich in 30 dagen beter kunnen voelen, is wellicht gewaagd. Praktijkondersteuners weten maar al te goed dat er in ons lichaam ruim 50 hormonen voorkomen. Toch is het goed om hierover te lezen en de hormonen onder de loep te nemen die er het meest toe doen.