Nu in het vierde nummer van TvPO

In dit vierde nummer van 2022 is er onder andere aandacht voor zorgmijders, Teun Toebes op de gesloten afdeling, duurzaamheid in de huisartspraktijk, het Jaarcongres POH in de praktijk en de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom.