Nu in het vijfde nummer van TvPO

In dit vijfde nummer van 2023 is er onder andere aandacht voor voedingshypes en diabetes en leefstijl bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Congressen

Congres Het Vrouwenhart

Utrecht

Jaarcongres Trauma bij kinderen

Van der Valk Hotel | Veenendaal