TPO De Praktijk nr. 2, 2018

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor: apathie als voorbode van dementie, de overgang van de POH-s naar POH en een interview over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

  Meer dan meetwaarden alleen

  Mevrouw De Jong is 56 jaar en heeft sinds vier jaar diabetes. Daarvoor wordt ze behandeld met metformine. Mevrouw De Jong is 1,67 m lang en weegt 82 kg. Ze heeft een hoge bloeddruk die ook met medicatie wordt behandeld. Regelmatig komt ze bij de praktijkondersteuner op controle, steeds vergezeld van haar man.

  Journaal

  Patiënten die via een patiëntportaal hun medische gegevens willen bekijken, komen vaak jargon en afkortingen tegen. Ook de indeling van de informatie is niet altijd duidelijk. Sommige patiënten kunnen daarmee moeilijk uit de voeten. Daarom bracht het NIVEL mogelijke verbeteringen van patiëntportalen in kaart voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

  Voetzorg voor mensen met diabetes

  Goede voetzorg is essentieel bij mensen met diabetes om het risico op ulcera en amputaties te verkleinen. Medisch noodzakelijke voetzorg is daarom opgenomen in de basisverzekering. Voor praktijkondersteuners is het soms lastig in te schatten wanneer er sprake is van medisch noodzakelijk voetzorg en zij de patiënt dus moeten verwijzen. Podotherapeuten Manon Berends en Maartje den Tuinder vertellen hoe het zit.

  Dag van de Medicatieveiligheid Nursing Congressen

  Gebruik van NPH-insuline

  Patiënten met diabetes starten vaak met insuline glargine, en niet met NPH-insuline, omdat glargine minder hypoglykemieën zou geven. Uit onderzoek blijkt echter dat het risico daarop bij beide insulines even hoog is. NPH-insuline heeft een ander werkingsprofiel dan de langerwerkende insuline’s en dat kan een voordeel zijn, zoals blijkt uit deze casus. Daarnaast is NPH-insuline veel goedkoper dan glargine.

  Omgaan met moeilijke mensen

  Een praktijkondersteuner of -verpleegkundige moet niet alleen over medische vaardigheden beschikken. Ook communicatie en andere persoonlijke vaardigheden zijn essentieel in het vak. In deze serie vertelt psycholoog Pieternel Dijkstra over deze belangrijke vaardigheden. Dit tweede deel gaat over omgaan met moeilijke mensen.

  Weet je dit?(Kennisquiz: Geneesmiddelen in het verkeer)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Geneesmiddelen in het verkeer.

  Minder inhalatiecorticosteroïden voor patiënten met COPD

  Te veel patiënten met mild tot matig COPD gebruiken inhalatiecosteroïden (ICS), maar bij deze patiënten zijn ICS niet effectief. Het gebruik leidt echter wel tot onnodige bijwerkingen en hogere kosten van de gezondheidszorg. Daarom ontwikkelden de auteurs een ICS-reductietool voor patiënten met COPD die geen ICS hoeven te gebruiken.

  Teamtraining Agressie en Veiligheid

  Veel zorgverleners hebben te maken met agressie. Zij denken vaak dat er sprake is van persoonlijk onvermogen en dat ze daarom een training voor fysieke en verbale vaardigheden moeten volgen. Jeroen Wolfswinkel en Enna Butte van Trainingcentrum Wier denken daar anders over. Agressie begint met grensoverschrijdend gedrag en het is cruciaal hoe het team daarmee omgaat. Daarom bieden zij een ander type training aan.

  De POH-s wordt POH

  Met het verschijnen van het nieuwe functieprofiel POH op 20 april 2017 verdween de toevoeging ‘s’ van somatiek achter de functienaam POH. De Expertgroep die het functieprofiel voorbereidde, geeft in dit artikel een toelichting op dat besluit.

  Apathie bij ouderen voorbode van dementie

  Bij vergeetachtigheid of gedragsveranderingen denken we vaak aan dementie. Maar apathie, iets waar mensen vaak niet zelf mee komen, is ook een mogelijke voorbode van dementie.

  LESA Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid

  De LESA Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid beschrijft de verantwoordelijkheden en taken bij het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Deze LESA is het resultaat van overleg tussen huisartsen en apothekers.

  Huidafwijkingen bij diabetes

  Huidafwijkingen komen veel voor bij patiënten met diabetes, naar schatting bij zo’n 30 tot 50 procent. Dermatoloog Johan Toonstra beschrijft in een tweeluik om welke huidafwijkingen het gaat. In dit eerste deel behandelt hij zowel diabetische angiopathie en neuropathie als huidinfecties bij diabetes. In het volgende nummer komen in deel twee aan bod: complicaties van de behandeling en overige huidaandoeningen.

  Lezen/Kijken/Zoeken

  Het Leerboek geriatrie is ingedeeld in drie delen: ‘veroudering en de geriatrische werkwijze’, ‘geriatrische syndromen’ en ‘ouderenpsychiatrie’. In het eerste deel beschrijven de auteurs het begrip veroudering en ‘de geriatrische patiënt’ en behandelen zij de belangrijkste aspecten van de anamnese en het lichamelijk onderzoek.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Geneesmiddelen in het verkeer)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Geneesmiddelen in het verkeer.