Home 2023

Magazines

TvPO nr. 5,

In dit nummer weer veel interessante artikelen, onder andere over voedinghypes, eetstoornissen, cultuursensitieve gesprekken bij levenseinde en proactieve planning bij palliatieve zorg. Fadua El Bouassaoui, spreker tijdens het jaarcongres POH in de praktijk, vertelt in het interview over diabetes en leefstijl bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

TvPO nr. 4,

In dit nummer o.a. aandacht voor hulp door de seniorencoach, stoppen met roken, mictieklachten bij mannen, signaleren van mondgezondheidsproblemen bij ouderen en de coaching-app gezonde leefstijl. Bas de Goor vertelt over de winst van wandelen voor mensen met diabetes.

TvPO nr. 3,

In dit derde nummer van 2023 is er onder andere aandacht voor hyperventilatie, niet-alcoholische leververvetting, en het prikkelbaredarmsyndroom. Leefstijl en de noodzaak van bewegen komt ook aan bod en een mooi afscheidsverhaal van Martien Vrolijk die na jaren als poh en redacteur van TvPO nu met pensioen gaat.

TvPO nr. 2,

In dit tweede nummer van 2023 weer veel interessante artikelen over onder andere depressie, obesitas, empathie en pijn meten bij dementie. Anita van Biezen won de prijsvraag tijdens het Jaarcongres POH en beschrijft in het interview haar werk als gastvrouw in een centrum voor leven met en na kanker.

TvPO nr. 1,

In het eerste nummer van 2023 vertellen vrijwilligers van De Kruispost over het bieden van eerstelijnszorg aan onverzekerden. Er is aandacht voor valangst en een interessant artikel over het omgaan met diabetesmedicatie tijdens de ramadan. En informatieve artikelen over insomnie ouderen en onbegrepen gedrag thuis.

TvPO nr. 6,

In dit nummer interessante artikelen over onder andere het jaarcongres POH in de praktijk op vrijdag 4 november, diagnostiek bij ouderen met een migratieachtergrond, de GGZ-Standaard Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en een interview met Paulien Schuttinga over het opzetten van CVRM en diabetespreventie op Sint Eustatius.

TvPO nr. 5, 2022

In dit vijfde nummer van 2022 weer veel interessante artikelen, o.a. over het Jaarcongres POH in de praktijk, de nieuwe rubriek Blik van Buiten, astma bij kinderen, atriumfibrilleren en opioïden. Huisart Karel Bos vertelt over de belangrijke rol die leefstijl en eigen regie spelen in zijn spreekkamer.

TvPO nr. 4, 2022

In dit vierde nummer van 2022 is er onder andere aandacht voor het beter zicht krijgen op zorgmijders, interview met Teun Toebes, duurzaamheid in de huisartspraktijk en de actieweek over het behouden van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg.

TvPO nr. 3, 2022

In dit derde nummer van 2022 is er onder andere aandacht voor diabetes mellitus type 2, testosterontekort, persoonsgerichte zorg, de oproepbare poh-ggz, als vrijwilliger op stap met ouderen, NHG-richtlijnen Covid-19 en het Raynaudfenomeen.

TvPO nr. 2, 2022

In het tweede nummer van 2022 wordt er aandacht besteed aan de nieuwe CAO huisartsenzorg, de herziene NHG-Standaard DM2 en onjuist ISC-gebruik bij COPD. Praktijkverpleegkundige Paulien Lunter vertelt over haar strijd voor betere zorg en Wendy de Bruijn, poh somatiek en ouderenzorg, heeft tips voor poh's bij zingevingsvragen.