Home 2023

Magazines

TvPO nr. 1,

In het eerste nummer van 2023 vertellen vrijwilligers van De Kruispost over het bieden van eerstelijnszorg aan onverzekerden. Er is aandacht voor valangst en een interessant artikel over het omgaan met diabetesmedicatie tijdens de ramadan. En informatieve artikelen over insomnie ouderen en onbegrepen gedrag thuis.

TvPO nr. 6,

In dit nummer interessante artikelen over onder andere het jaarcongres POH in de praktijk op vrijdag 4 november, diagnostiek bij ouderen met een migratieachtergrond, de GGZ-Standaard Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en een interview met Paulien Schuttinga over het opzetten van CVRM en diabetespreventie op Sint Eustatius.

TvPO nr. 5, 2022

In dit vijfde nummer van 2022 weer veel interessante artikelen, o.a. over het Jaarcongres POH in de praktijk, de nieuwe rubriek Blik van Buiten, astma bij kinderen, atriumfibrilleren en opioïden. Huisart Karel Bos vertelt over de belangrijke rol die leefstijl en eigen regie spelen in zijn spreekkamer.

TvPO nr. 4, 2022

In dit vierde nummer van 2022 is er onder andere aandacht voor het beter zicht krijgen op zorgmijders, interview met Teun Toebes, duurzaamheid in de huisartspraktijk en de actieweek over het behouden van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg.

TvPO nr. 3, 2022

In dit derde nummer van 2022 is er onder andere aandacht voor diabetes mellitus type 2, testosterontekort, persoonsgerichte zorg, de oproepbare poh-ggz, als vrijwilliger op stap met ouderen, NHG-richtlijnen Covid-19 en het Raynaudfenomeen.

TvPO nr. 2, 2022

In het tweede nummer van 2022 wordt er aandacht besteed aan de nieuwe CAO huisartsenzorg, de herziene NHG-Standaard DM2 en onjuist ISC-gebruik bij COPD. Praktijkverpleegkundige Paulien Lunter vertelt over haar strijd voor betere zorg en Wendy de Bruijn, poh somatiek en ouderenzorg, heeft tips voor poh's bij zingevingsvragen.  

TvPO nr. 1, 2022

Het eerste nummer van 2022 staat weer vol met verhalen over collega’s én nieuwe ontwikkelingen. Zo vertelt Joke Koers over de verbetering van ouderenzorg en houdt POH-GGZ zich bezig met het thema ‘zingeving’. Uiteraard is er ook ruimte voor medische ontwikkelingen: een nieuwe indeling van hartfalen, long Covid en...

TvPO nr. 6, 2021

In het zesde nummer van TvPO is er veel aandacht voor de persoonlijke verhalen van praktijkondersteuners. Joke Goudriaan vertelt over haar eigen ervaringen met ziekte en Lida van der Maat is een dynamische duizendpoot. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor thema’s zoals kwetsbare ouderen en de nieuwe NHG-Standaard Diabetes.

TvPO nr. 5, 2021

Het vijfde nummer van TvPO besteedt veel aandacht aan leefstijl(verandering). Huisarts Tamara de Weijer vertelt over haar ervaringen met leefstijlgeneeskunde, er is een achtergrondartikel over obesitas en praktijkondersteuner Ingrid van Bussel deelt haar ervaringen. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor andere thema’s als ernstige astma en de diabetische voetulcus.

TvPO nr. 4, 2021

In het vierde nummer van TvPO vertelt Monique van Ruiten-Hendriks over de bijzondere weg die ze heeft afgelegd naar haar vak als POH. Daarnaast is er aandacht voor anemie, pijneducatie en advance care planning.  Gastcolumnist Lisette Bouman vertelt over haar ervaringen bij een ouder echtpaar.