TPO De Praktijk nr. 6, 2018

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: bloeddruk meten in de praktijk, incontinentie en diabetes, depressie en de ‘Drie goede vragen’-methode.

  Kernwaarden huisartsenzorg en preventie

  Ze werden in 1959 al vastgelegd in Woudschoten, maar anno 2018 gelden de kernwaarden van de huisartsgeneeskundige zorg nog steeds. Huisartsgeneeskundige zorg biedt continuïteit, persoonsgerichte en generalistische zorg. In 2012 verwoordden de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de kernwaarden en andere ambities nog eens in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022.

  Journaal

  Muziektherapie bij patiënten met dementie kan de kwaliteit van leven verhogen en angst en depressie verminderen. Dat blijkt uit een Cochrane-review naar de effecten van muziektherapie op bijna 900 patiënten met dementie die in een zorginstelling verblijven.

  Leren leven met een depressie

  Ouderen en chronisch zieken hebben vaker een depressie dan andere patiënten. Bovendien herstellen ouderen langzamer dan jongeren. De laatste jaren is er meer aandacht voor preventie en daarin ligt ook een taak voor de praktijkondersteuner. Dit artikel beoogt praktijkondersteuners alert te maken op signalen van somberheid en depressie, zodat zij adequaat hulp kunnen bieden.

  Verstandelijke beperking en diabetes

  Selin is een 55-jarige vrouw van Iraanse afkomst met een licht verstandelijke beperking en diabetes mellitus type 2. Zij woont in een appartement van Prisma, een organisatie voor verstandelijk gehandicapten. Het kostte lange tijd veel hoofdbrekens om haar goed te begeleiden en te ondersteunen bij haar ziekte. Een andere aanpak van de begeleiding bood uitkomst.

  Tripeltherapie bij COPD beperkt inzetbaar

  Het effect van tripeltherapie (LAMA, LABA en inhalatie-corticosteroïden gecombineerd in één inhalatie) bij COPD is onderzocht bij een grote groep COPD-patiënten. Het effect was beperkt: alleen bij de patiënten zonder emfyseem (met alleen het chronische bronchitis-fenotype) verlaagde het aantal exacerbaties.

  Aandacht voor emoties

  Een praktijkondersteuner of -verpleegkundige moet niet alleen over medische vaardigheden beschikken. Ook communicatie- en andere persoonlijke vaardigheden zijn essentieel in het vak. In deze serie vertelt psycholoog Pieternel Dijkstra over deze belangrijke vaardigheden. Dit deel gaat over emoties.

  Weet je dit? (Kennisquiz Depressie)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over depressie.

  Kennisquiz Antwoorden (Thema: depressie)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over depressie.

  Evidence-based hbo-denkniveau

  In de jaren tachtig overlijden in Nederlandse ziekenhuizen voor het eerst mensen aan de nieuwe ziekte aids. Er is angst voor besmetting, er is geen behandeling. Wij besluiten om verpleegkundigen te worden via de inservice-A-opleiding. We zijn net 18.

  Het gaat om de communicatie met de patiënt

  Persoonsgerichte zorg betekent ook samen met de patiënt beslissen over diagnostiek en behandeling. Maar hoe geef je de patiënt voldoende informatie, zodat hij een goede keuze kan maken? In de praktijk in Veghel van huisarts Paula Koenders en praktijkondersteuner Miranda van Lieshout wordt gewerkt aan de hand van de Drie goede vragen.

  Het einde van de gewone praktijkbloeddrukmeting?

  Meetfouten en het wittejasseneffect staan een betrouwbare bepaling van de bloeddruk in de spreekkamer in de weg. De 30-minutenbloeddrukmeting kan deze fouten en het wittejasseneffect grotendeels wegnemen. Deze meting kan naast de geprotocolleerde thuismeting en de 24-uursmeting mogelijk een plaats krijgen bij het achterhalen van het wittejasseneffect.

  Incontinentie voor urine bij diabetes

  Bepaalde aandoeningen komen vaker voor bij mensen met diabetes. Van sommige aandoeningen is bekend dat patiënten niet zo gemakkelijk om hulp vragen, omdat ze zich ervoor schamen. In deze casus komt zo’n aandoening aan bod: diabetes en urine-incontinentie. De poh kan een belangrijke rol spelen bij het opsporen, behandelen en begeleiden van deze patiënten.

  De uitdagingen van stoppen met roken bij COPD-patiënten

  Voor rokers met COPD is er maar één behandeling die de versnelde achteruitgang van de longfunctie kan remmen: stoppen met roken. Er zijn diverse evidence-based interventies voor stoppen met roken beschikbaar, maar die richten zich niet op de specifieke problemen van rokers met COPD. Eva van Eerd verdiepte zich in haar proefschrift in die specifieke problemen en behoeften van rokers met COPD. Haar onderzoek richtte zich op artsen, maar de onderzoeksresultaten zijn ook interessant voor praktijkondersteuners.

  Samenwerken aan gezonde leefstijl in de wijk

  Er zijn steeds meer patiënten met chronische aandoeningen zoals overgewicht en hart- en vaatziekten, waarbij leefstijl een rol speelt. Om aan deze zorgvragen te kunnen voldoen, wordt samenwerken aan gezonde leefstijl in de wijk belangrijker. Het project ‘Preventie in de Buurt’ biedt handvatten om daar concreet mee aan de slag te gaan.

  De T-shaped professional en interprofessionele samenwerking

  Dit handboek is in eerste instantie een studieboek voor studenten van sociale en zorgopleidingen. Daarnaast is het ‘geschikt voor iedereen die werkzaam is in de zorg- en welzijnssector,’ vermeldt de achterflap.

  VraagApp: snelle antwoorden op alledaagse vragen

  De VraagApp is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden, ouderen of mensen met niet-aangeboren hersenletsel.