Home 2017

Magazines

TPO De Praktijk nr. 1, 2017

In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor:wondzorg, de NHG-Standaard PAV, slaapproblemen en een interview met een POH in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

TPO De Praktijk nr. 6, 2016

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: chronische nierschade en telenefrologie, de NHG-Standaard Pijn en wondzorg in het verpleeghuis.

TPO De Praktijk nr. 5, 2016

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: medicatie en motivatie bij COPD, de NHG-Standaard SOLK en laaggeletterde patiënten.

TPO De Praktijk nr. 4, 2016

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: nieuwe geneesmiddelen bij diabetes type 2, een rookvrij Ureterp en het belang van voldoende beweging.