TvPO nr. 3, 2020

  In dit nummer van TvPO is er aandacht voor het Coronalongplein, voor voormalig Covid-patiënten. Ook is er aandacht voor domotica en een achtergrondartikel over de specifieke kenmerken van het vrouwenhart. Henrieke van Brughem, die eerst praktijkverpleegkundige was en nu als physician assistant werkt, vertelt over haar werk. Tenslotte stelt de redactie van TvPO zich aan je voor.

  Kiezen voor de zorg

  Met mijn havo-diploma binnen handbereik moest ik echt gaan kiezen wat ik later wilde worden. Ik hield van biologie, van schrijven en lezen, en droomde ervan kunstenaar te worden. In mijn overwegingen nam ik mee wat spannend was, wat een inkomen zou opleveren en wat me voldoening zou geven.

  Nieuws

  Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Redactioneel: Even voorstellen

  TvPO is nieuw! Als lezer heb je al kennis kunnen maken met de inhoud en de nieuwe vormgeving. En nu de redactie volledig bezet is, stellen de leden zich voor, in alfabetische volgorde.

  Interview: Henrieke van Bruchem

  Henrieke van Bruchem startte als verpleegkundige in de ouderenzorg, werd praktijkondersteuner en is nu physician assistant in Gezondheidscentrum Waterwijk in Lelystad.

  Het vrouwenhart

  Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaaknummer één bij vrouwen. Met name rond de overgang belanden veel vrouwen in het medische circuit ten gevolge van klachten van hart en bloedvaten.

  Column: NIET NORMAAL!

  Niets is normaal, of is juist alles normaal? In de huisartsenpraktijk vragen patiënten mij met grote regelmaat of ze wel 'normaal' zijn.

  Platform voor mensen met klachten na corona

  Ruim 9 op de 10 mensen met klachten na corona geven aan zelfs problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Het Longfonds komt op voor deze groep en lanceerde in samenwerking met de Long Alliantie Nederland (LAN) het coronalongplein.

  Casus: Op haar laatste benen – HYPOTHYREOÏDIE

  Er zijn veel praktijkondersteuners en verpleegkundigen die naast het reguliere cardiovasculaire en COPD-spreekuur, andere chronische ziektebeelden geprotocolleerd uitvoeren. De volgende casus gaat over hypothyreoïdie.

  Zorgdomotica

  'Domotica' staat letterlijk voor huisautomatisering, waarbij 'domus' voor huis staat. In de praktijk gaat het om technologie die in de woning wordt aangebracht in de vorm van sensoren.

  Kennisquiz vragen: Perifeer arterieel lijden

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. In deze editie stellen we vragen én geven we antwoorden rondom perifeer arterieel vaatlijden.

  Antwoorden kennisquiz over perifeer arterieel vaatlijden

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over perifeer arterieel vaatlijden.

  Column: De poh-GGZ is geen product

  Sinds de invoering van de poh-ggz zijn huisartsen en ggz-instellingen op zoek naar een constructie voor de nieuwe functie.

  De winnaar van het beste diabetesidee: Els van Beek

  De prijs krijgen voor het beste Diabetesidee 2019 van het Diabetes Fonds: dat overkwam Els van Beek. In deze coronatijd zie ik haar niet fysiek, maar in een soort virtuele toer neemt ze me telefonisch mee langs huisartsenpraktijk Mozaïek in Rotterdam, waar ze werkt, en langs de website met haar brochure.

  Recensie: Handboek leefstijlgeneeskunde

  Het boek is bedoeld voor artsen (in opleiding), praktijkondersteuners en verpleegkundigen, apothekers, paramedici, ggz-medewerkers en andere professionals in en om de zorg. Er zijn meerdere auteurs bij betrokken: onderzoekers, hoogleraren, huisartsen, specialisten en diëtisten.

  Recensie: Socrates op sneakers

  Auteur Elke Wiss is praktisch filosofe en theatermaker. Haar boek laat ons stilstaan bij de manier waarop we meestal onze gesprekken voeren, namelijk door het gesprek te 'kleuren' vanuit onze eigen ervaringen en oordelen.

  Welke taal spreekt de POH-GGZ: ‘ggz-taal’ of ‘huisarts-taal’?

  In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken uit een studie van het Nivel naar het taalgebruik van de poh-ggz. Meer specifiek is onderzocht in welke mate poh's-ggz zogenoemde 'ggz-taal' en/of 'huisarts-taal' gebruiken.

  De rol van bewegen bij depressie

  Depressie komt veel voor in Nederland. Het zorgt voor hoge individuele en collectieve ziektelast en hoge maatschappelijke kosten. Beweging kan als goedkoop, effectief middel worden ingezet.

  Organisatie van zorg bij chronische medicatie

  De Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak (LESA) 'Organisatie van zorg bij chronische medicatie' geeft handreikingen voor het maken van praktische afspraken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheker over de zorg rondom de chronische medicatie van de thuiswonende patiënt, waarbij de wijkverpleging een rol speelt in de medicatievoorziening.

  In de praktijk: Gadiza Bouja: ‘Kijk naar wie je voor je hebt’

  Gadiza Bouja werkt 15 uur per week bij huisartspraktijk de HOED in Amsterdam-West en houdt zich bezig met polyfarmacie, CVRM, stoppen met roken en DM2.

  Educatie: Claudicatio Intermittens

  Claudicatio intermittens hoort in de eerste lijn gediagnosticeerd en behandeld te worden. Een enkelarmindexbepaling bevestigt de diagnose en daarna volgt verwijzing naar een fysiotherapeut voor looptherapie en het inzetten van cvrm.