TvPO nr. 6, 2021

  In het zesde nummer van TvPO is er veel aandacht voor de persoonlijke verhalen van praktijkondersteuners. Joke Goudriaan vertelt over haar eigen ervaringen met ziekte en Lida van der Maat is een dynamische duizendpoot. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor thema’s zoals kwetsbare ouderen en de nieuwe NHG-Standaard Diabetes.

  Voorwoord: Veerkracht & Werkplezier

  Werk vinden is op dit moment helemaal niet moeilijk. Het huidige personeels- tekort is een voordeel voor werkzoekenden, maar een probleem voor organisaties die kwaliteit willen blijven leveren. De druk op zorgpersoneel is groot, in alle sectoren.

  Nieuws

  Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Richtlijnen DM 2: niet medicamenteus handelen

  De NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (DM2) kent een paragraaf over de niet-medicamenteuze behandeling. Deze kreeg in 2018 een update. De aanleiding was de marktintroductie van DPP-4-remmers, GLP1-agonisten en SGLT2-remmers. De adviezen over niet-medicamenteuze behandeling zijn nu opnieuw onder de loep genomen.

  Lida van der Maat: dynamische duizendpoot

  Als praktijkconsulent bij UNICUM Huisartsenzorg is Lida van der Maat een vraagbaak voor praktijkondersteuners en huisartsen. 'Het geeft een goed gevoel iemand iets te leren over bijvoorbeeld over- of onder-medicatie van ketenzorgpatiënten.'

  Onveilige thuissituatie: wanneer grijp je in?

  Een cliënt zegt zich prima te redden en niemand nodig te hebben, maar jij maakt je zorgen over haar gezondheid en de combinatie van onveilige factoren in huis. Wanneer en hoe onderneem je actie?

  Column Saskia Sielias: Niemand helpt mij

  Meneer Huisman komt bij mij omdat hij depressief lijkt: somber, geen zin in wat dan ook, geen baan, slecht wonen, hopeloos enzovoort. Bij elke suggestie van mijn kant kopt hij terug: 'Niemand helpt mij en nu moet iemand mij beter maken, het moet opgelost worden.'

  Poptalk

  Met beelden kan jouw cliënt dingen vertellen die in taal vaak niet of niet goed zijn uit te drukken. Trudy Borst ontwikkelde POPtalk.

  Minder zitten: breng beweging in je dag

  Als poh zit je vaak achter je bureau, met alle nadelige gezondheidseffecten van dien. Hoe breng je meer beweging in je (werk)dag?

  Interview Joke Goudriaan

  'Ik geniet van alles wat ik doe,' zegt Joke Goudriaan, een vrolijke, krachtige, gemotiveerde praktijkondersteuner. Na een hersentumor was ze tweemaal een jaar uit de running. Nu werkt ze drie dagen per week als poh.

  Kennisquiz myocardinfarct bij vrouwen: de vragen

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over myocardinfarct bij vrouwen. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen en deels als multiplechoicevragen.

  Kennisquiz myocardinfarct bij vrouwen: de antwoorden

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over myocardinfarct bij vrouwen.

  Kwetsbare Senioren

  In 2020 leefden naar schatting tussen de 600.000 en 700.000 kwetsbare ouderen (65+) in Nederland. Het merendeel, tussen de 500.000 en 600.000, woonde zelfstandig, de anderen verbleven in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Het aantal kwetsbare ouderen stijgt in de komende periode.

  Aambeien

  Als het corpus cavernosum recti (zwellichamen met bloedvaten in de anus) zakt vanwege verzwakking van het steunweefsel in het anale kanaal, wordt gesproken over hemorroïden, ook bekend als aambeien.

  Astma: het nut van stikstofmonoxide meten

  Bij welke astmapatiënten kan een stikstofmonoxide (FeNO)-meting worden ingezet om de ernst van de ontsteking in de luchtwegen te testen? En op welke manier? Daarnaar is onderzoek verricht.

  Neusspray: betere instructies intranasale corticosteroïden

  Veel patiënten gebruiken de voorgeschreven neusspray niet goed. Het middel is dan minder effectief. Ook zorgverleners weten vaak onvoldoende over de toepassing van intranasale corticosteroïden.

  In de praktijk: Khatera Qayoumi-Wardak

  Khatera Qayoumi-Wardak is afkomstig uit Afghanistan. Ze is daar opgeleid tot basisarts. In 2001 was het vanwege oorlog niet langer veilig. Ze vluchtte naar Nederland.

  Recensies: Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn

  Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn, Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen; Verpleegthuis;

  Recensies: Goed leven met kwetsbaarheid en beperking

  Goed leven met kwetsbaarheid en beperking; Huisarts op recept; Ik ben geen man

  Column: Spreekuur loopt uit

  Meneer Frank, een Nederlandse man van 62 jaar, kijkt mij heel boos aan wanneer ik een andere patiënt uit de wachtkamer haal. Het komt niet vaak voor, maar ook mijn spreekuur loopt soms uit.