TvPO nr. 1, 2021

  In dit nummer van TvPO is er uitgebreid aandacht voor Covid-19 in de praktijk van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Daarnaast zijn er artikelen over persoonsgerichte zorg, digitale gegevensuitwisseling en over bewegen bij ouderen.

  Voorwoord: BLOEIEN

  Als jullie dit lezen, worden de dagen alweer langer en komen de eerste krokussen op. De natuur komt in beweging en binnenkort staat alles weer in bloei! Corona zelf en de maatregelen hebben flinke gevolgen voor de hele maatschappij en de gezondheidszorg.

  Nieuws

  Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Geestelijke zorg in de thuissituatie

  Geestelijke zorg is een oude, vertrouwde en gewaardeerde bekende in de intramurale zorg. In de thuissituatie waren daar tot voor kort nauwelijks mogelijkheden voor.

  Werken met Positieve Gezondheid

  Werken volgens het concept Positieve gezondheid komt de laatste jaren steeds meer op binnen de gezondheidszorg. Het accent ligt op de veerkracht van mensen en wat hun leven betekenisvol maakt.

  Column: Uitweg

  Soms vraag ik me af of het helpt dat je als hulpverlener ook wel eens suïcidale gedachten hebt gehad, of in elk geval snapt dat de dood de enige uitweg is uit het donkere gevoel. Ik heb de afgelopen jaren drie keer meegemaakt dat iemand zichzelf van het leven beroofde.

  Schulden en gezondheid

  Onderzoek laat zien dat geldzorgen doorwerken op de gezondheidsbeleving van mensen en zich kunnen uiten in zowel fysieke als psychische klachten. Huisartsen en praktijkondersteuners herkennen dit risico en zien een rol bij het signaleren en verwijzen van deze groep patiënten.

  Na Covid-19: nieuwe taken voor de POH?

  We werden het afgelopen jaar vaak geconfronteerd met patiënten die positief getest waren op het coronavirus. Meneer Groen is zo'n patiënt. Welke impact heeft dit op hem en zijn gezin en welke begeleiding is noodzakelijk?

  Kennisquiz vragen – Vitamines

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over vitamines. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen en deels als multiplechoicevragen.

  Kennisquiz antwoorden – Vitamines

  In dit artikel vind je de antwoorden op de kennisquiz over vitamines.

  De beige meneer – Florrie van der Kamp

  Sinds de jaren '70 is er niks meer veranderd in dit huis. Het eikenhouten wandmeubel, de bruine bank, de beige vitrage. Op het lege aanrecht in de keuken staat een koffiezetapparaat. De tuin is betegeld. Er staat één plastic tuinstoel. Alles ademt eenzaamheid, alles is beige, ook de bewoner.

  Op bezoek bij de Ledencirkel POH-Ouderen

  De druk op de ouderenzorg in de Nederlandse huisartsenvoorziening neemt toe. De Nederlandse bevolking veroudert in hoog tempo. Er zijn steeds meer ouderen en zij worden steeds ouder. Bovendien blijven door de herstructurering van langdurige zorg meer ouderen met complexe problematiek thuis wonen.

  Kleine Kwalen: Diabetes Gravidarum

  Een nieuw jaar, een nieuwe rubriek. Daarin behandelen we kleine kwalen waarmee de poh in de praktijk te maken kan krijgen. Deze eerste keer: Diabetes gravidarum (zwangerschapsdiabetes), een stoornis in de koolhydraatstofwisseling die ontstaat of voor het eerst ontdekt wordt tijdens de zwangerschap.

  Prikken of slikken?

  Ouderen kunnen om verschillende redenen baat hebben bij extra vitamines en/of mineralen. Als praktijkondersteuner is het belangrijk om enige kennis te hebben van deze micronutriënten. In dit artikel worden de vitamines B12 en D nader toegelicht.

  Persoonsgerichte zorg

  Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) heeft post-COVID-netwerken uitgerold, waardoor persoonsgerichte zorg voor voormalig COVID-patiënten handen en voeten krijgt. In deze netwerken werken verschillende zorgverleners samen, om de revalidatie in goede banen te leiden.

  Dorine de Hoog: In de praktijk

  Dorine de Hoog werkt vanaf 1996 als verpleegkundige met aandachtsgebied cardiologie. Ze heeft op verschillende afdelingen gewerkt, van hartziekte en intensive care tot hartrevalidatie. Afgelopen jaar is ze overgestapt naar de eerstelijnszorg en ze volgt de opleiding voor poh-s.

  OPEN ondersteunt huisartsen

  Sinds 1 juli hebben patiënten het wettelijke recht om hun persoonlijke medisch dossier (elektronisch) in te zien. Huisartsen die deelnemen aan het programma OPEN bieden patiënten online inzage. Daarmee krijgen patiënten beter zicht op hun gezondheidsgegevens.

  Laat ouderen bewegen!

  Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk fysiek zelfredzaam blijven, waarbij ze mobiel zijn en normale activiteiten kunnen blijven doen.

  Recensies: Meer energie, nooit meer moe in vier stappen

  Deze uitgave is een van de vele (zelfhulp)boeken op het gebied van het verbeteren van je energiebalans. Is dit boek, geschreven door een Belgische huisarts, anders dan de andere?

  Recensies: De lessen van mijn vrouwenhart

  Ingeborg Boswinkel, de auteur van dit boekje, is 51 jaar als ze wordt getroffen door een hartinfarct. Na dit ingrijpende life event gaat ze op zoek naar antwoorden op alle vragen die haar bezighouden en ze constateert dat er maar weinig bekend is over hartproblemen bij vrouwen.

  Komt een mens bij de praktijkondersteuner

  In de gezondheidszorg wordt lang nog niet altijd rekening gehouden met gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. Waar kunnen praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen rekening mee houden?