TvPO nr. 3, 2021

  In het derde nummer van TvPO is veel aandacht voor het thema ‘leren’. Zo vertelt stagiaire Marlie Linders wat ze leert van POH Tom Houben en kijken we terug op de aftrap van het Grote landelijke Event. Daarnaast is er aandacht voor samenwerking rondom de kwetsbare oudere en de NHG-Richtlijn Stress.

  Scherp blijven, redactioneel Ellis van Atten

  Wat was het een goed besluit om het eerste Landelijke Event voor poh/pvk en pvh online te organiseren. Donderdag 22 april werd de rode loper over het internet uitgerold en stroomden de bezoekers via de digitale snelweg naar binnen.

  Nieuws

  Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Psychosociale stress als risicofactor HVZ

  Hart- en vaatziekten (HVZ) behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld. Gezamenlijk zorgen ze voor 30 procent van alle sterfgevallen.

  Interview met Elianne de Kat

  'Leefstijl en preventie worden steeds belangrijker, evenals de rol van de praktijkondersteuner hierin. Daar wil ik wel wat over vertellen', mailde Elianne de Kat.

  Geheimzinnige consulten, Saskia Sielias

  Soms staan ze ineens in de agenda: de 'geheimzinnige' consulten. Er staat geen reden bij de afspraak, alleen de omschrijving van de assistent: 'Wil niet zeggen waar het over gaat', 'bespreekt het liever zelf met je' of de leukste, 'je weet wel waarom'.

  Insulinegebruik

  In 2019 telde Nederland 285.000 gebruikers van insuline. De kosten hiervoor bedroegen 150 miljoen euro. Voorschrijvers kunnen de kosten voor insulinetherapie beperken door bij patiënten met diabetes mellitus type 2 te kiezen voor de voorkeursmiddelen uit de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018).

  Casus longontsteking: hoe heb ik een longontsteking opgelopen?

  In de praktijk van poh Tjitske komt mevrouw De Vries op het COPD-spreekuur; ze is recent opgenomen geweest in verband met een longontsteking. Mevrouw was onlangs gestopt met haar ICS, maar zit nu met de prangende vraag of ze daarom een longontsteking heeft opgelopen.

  Kennisquiz hooikoorts: Vragen

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over hooikoorts. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen en deels als multiplechoicevragen.

  Kennisquiz hooikoorts: Antwoorden

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over hooikoorts. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen en deels als multiplechoicevragen.

  Financieel misbruik: column Ilse van der Vaart en Tineke Ouwerkerk

  Mevrouw Spoor is een 92-jarige dame die zelfstandig woont. Haar dagen vult ze met het haken van pannenlappen, op haar stoel naast de verwarming.

  Marlie Linders loopt stage bij Tom Houben

  Op bezoek bij huisartspraktijk Wolters en Janssen in Weert. Praktijkondersteuner Tom Houben begeleidt Marlie Linders tijdens haar stage. Zij doet de opleiding poh-s: 'mijn werk als verpleegkundige is heel dankbaar. Maar ik wilde meer.'

  Kleine kwalen: Mortonneuralgie

  Mortonneuralgie wordt omschreven als een aanvalsgewijze pijn in de voorvoet, brandend of stekend van karakter, gelokaliseerd in de interdigitale ruimte. Meestal is de zenuw in de ruimte tussen de derde en de vierde teen aangedaan.

  De kwetsbare oudere: triage aan de voordeur

  In dit artikel staat de samenwerking tussen poh, huisarts en psychiater centraal. Met name de meerwaarde die deze laatste kan hebben bij het vroegtijdig herkennen, signaleren en behandelen van psychische en psychiatrische problematiek bij ouderen.

  De invloed van dalende eGFR op cardiovasculaire events

  Zorgverleners in de eerste lijn onderschatten vaak het hogere cardiovasculaire risico bij chronische nierschade. Bij een dalende geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) blijkt het risico op een cardiovasculair event groter dan bij een stabiele of stijgende eGFR.

  In de praktijk: Brenda White-van Wingerden

  Brenda White-van Wingerden werkt in Soest in een praktijk met ruim 2400 patiënten. Ze is doktersassistente en de laatste 3,5 jaar ook praktijkondersteuner ouderenzorg.

  Ouderenmishandeling

  Ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting zijn vormen van ouderenmishandeling waaraan meer aandacht besteed kan worden. De nieuwe, verscherpte meldcode helpt om hier beter zicht op te krijgen en tijdig actie te ondernemen.

  Recensies: Leven met een chronische aandoening

  Met Leven met een chronische aandoening. Patiënten aan het woord wil de auteur An Debaene patiënten met een chronische aandoening erkenning geven en, over de diagnose heen, hen dichter bij elkaar brengen.