Home 2021

Magazines

TvPO nr. 4, 2021

In het vierde nummer van TvPO vertelt Monique van Ruiten-Hendriks over de bijzondere weg die ze heeft afgelegd naar haar vak als POH. Daarnaast is er aandacht voor anemie, pijneducatie en advance care planning.  Gastcolumnist Lisette Bouman vertelt over haar ervaringen bij een ouder echtpaar.

TvPO nr. 3, 2021

In het derde nummer van TvPO is veel aandacht voor het thema ‘leren’. Zo vertelt stagiaire Marlie Linders wat ze leert van POH Tom Houben en kijken we terug op de aftrap van het Grote landelijke Event. Daarnaast is er aandacht voor samenwerking rondom de kwetsbare oudere en de...

TvPO nr. 2, 2021

In het tweede nummer van TvPO is veel aandacht voor het Grote Landelijk Event voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, dat op 22 april online plaatsvindt. Daarnaast aandacht voor de CAO Huisartsenzorg 2021, een kennisquiz over albuminurie en een column van praktijkondersteuner Hanan Ben Khallouk.

TvPO nr. 1, 2021

In dit nummer van TvPO is er uitgebreid aandacht voor Covid-19 in de praktijk van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Daarnaast zijn er artikelen over persoonsgerichte zorg, digitale gegevensuitwisseling en over bewegen bij ouderen.

TvPO nr. 4, 2020

In dit nummer van TvPO is er aandacht voor de jeugd-GGZ in verschillende culturen en nieuwe ontwikkelingen in de diabeteszorg. Ook is er een casus over een e-sigaret en praat de redactie je bij over de aanpassingen in de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen.

TvPO nr. 3, 2020

In dit nummer van TvPO is er aandacht voor het Coronalongplein, voor voormalig Covid-patiënten. Ook is er aandacht voor domotica en een achtergrondartikel over de specifieke kenmerken van het vrouwenhart. Henrieke van Brughem, die eerst praktijkverpleegkundige was en nu als physician assistant werkt, vertelt over haar werk. Tenslotte stelt...

TvPO nr. 2, 2020

In dit nummer van TvPO is er aandacht voor de gevolgen van Covid-19 voor het werk op de huisartsenpraktijk, een interview met een praktijkverpleegkundige in een asielzoekerscentrum en artikelen over het belang van slaap en over gezonde voeding. Ook praat de redactie je bij over de herziene NHG-Standaard Urineweginfecties.

TvPO nr. 1, 2020

Eind juni is het eerste nummer van TvPO, tijdschrift voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, verschenen. In dit tijdschrift vind je heel veel verschillende achtergrondartikelen, interviews en nieuws vanuit de verenigingen.
In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor Pneumokokkenvaccinatie voor volwassenen, middelengebruik signaleren en bespreken, gezonder gedrag bij de patiënt stimuleren, NHG-Standaard SAP en een interview met Gertrud van Vulpen en Petra Portengen over de samenwerking tussen V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en NVvPO.

TPO De Praktijk nr. 1, 2020

In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor de acute en chronische problemen bij GHB-gebruik, voedingsbegeleiding bij migranten met diabetes, gecombineerde leefstijlinterventies, late effecten behandeling borstkanker op de hartfunctie, NHG-Zorgmodule Leefstijl en een interview met Marian van het Bolsscher over zelfmanagement bij thuiswonende ouderen.