TvPO nr. 4, 2020

  In dit nummer van TvPO is er aandacht voor de jeugd-GGZ in verschillende culturen en nieuwe ontwikkelingen in de diabeteszorg. Ook is er een casus over een e-sigaret en praat de redactie je bij over de aanpassingen in de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen.

  Redactioneel: Op naar een vrolijk 2021!

  De pepernoten en chocoladeletters zijn inmiddels in de uitverkoop. Zo kunnen we onze suikerspiegel op peil houden terwijl we ons voorbereiden en verheugen op de feestdagen aan het einde van het jaar.

  Nieuws

  Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Word ook een trendwatcher – Flash Glucose Monitoring (FGM)

  Flash Glucose Monitoring (FGM) is een nieuwe vorm van glucosemeting waarbij er gebruik wordt gemaakt van een glucosesensor. Sinds eind 2019 wordt FGM voor een bepaalde groep diabetespatiënten vergoed in de eerste lijn.

  Interview Esma Küçük

  Psychosociaal therapeut en poh-ggz Esma Küçük legt verbindingen tussen jongeren en hun ouders, tussen culturen, tussen beleid, kwaliteit en de werkvloer. In de huisartspraktijk, in haar eigen praktijk en buiten de setting van hulpverlening.

  Column: Over de schutting

  Steeds meer mensen met een chronische psychiatrische aandoening vragen begeleiding en ondersteuning bij de huisartsenpraktijk en dus bij de poh-ggz. Nou, eigenlijk vragen hun zorgverleners uit de SGGZ (gespecialiseerde ggz) hier om.

  Eenzaamheidsinterventies voor ouderen

  Eenzaamheid onder ouderen (65-plussers) is een groot probleem. Dit artikel geeft inzicht in bestaande interventies om gevoelens van eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Bovendien biedt het aandachtspunten bij het ontwikkelen en kiezen van nieuwe interventies voor ouderen in Nederland.

  Onderzoek: Frisse berglucht toch niet altijd gezond?

  COPD is de derde doodsoorzaak wereldwijd. Hoewel 400 miljoen mensen op grote hoogte leven (meer dan 1.500 meter boven zeeniveau), is nog onduidelijk of COPD daar vaker of juist minder vaak voorkomt.

  Kennisquiz vragen – Astma bij volwassenen

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over astma bij volwassenen. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen en deels als multiplechoicevragen.

  Kennisquiz antwoorden – Astma bij volwassenen

  In dit artikel vind je de antwoorden op de kennisquiz over astma.

  Het specialistisch spreekuur met Marc Mulder

  Voor een ingewikkelde vraag op het gebied van diabetes kan een patiënt van de Zorggroep Almere doorverwezen worden naar het specialistisch spreekuur.

  Recensies: Handboek generalistische ggz; Het einde van Alzheimer; Gezondheidsapp: Shleep

  Recensies: Je kunt het maar één keer doen; Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen; Tinnitus, er is iets aan te doen

  De auteur en journalist Barbara van Beukering heeft beide ouders verloren aan een ongeneeslijke ziekte. Haar beleving van en verwerking na ieder overlijden zijn twee totaal verschillende ervaringen geweest.

  Kennis: elektrocardiogram

  In de huisartsenpraktijk wordt regelmatig een elektrocardiogram (ECG) of hartfilmpje gemaakt of aangevraagd. Wanneer is het (laten) maken van een ECG in de huisartsenpraktijk zinvol? Kun je als praktijkondersteuner überhaupt iets met een ECG?

  NHG-standaard: Astma bij volwassenen

  De NHG-Standaard Astma bij volwassenen, nu na vijf jaar weer herzien, geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van astma bij patiënten vanaf achttien jaar.

  In de praktijk: Akus Baah: ‘Blijf leren en blijf nieuwsgierig!’

  Akus Baah is mbo-doktersassistente, poh-s (2014), module Ouderenzorg (2015)

  Casus: De e-sigaret Wolf in schaapskleren of goed alternatief?

  Het hele jaar door begeleid ik patiënten bij het stoppen met roken. In het begin van het jaar zijn het er meer, omdat het een van de vele goede voornemens is in die periode.

  Behandeling DM2

  In de afgelopen vijftien jaar zijn er veel nieuwe middelen voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2) op de markt gekomen. De ontwikkelingen rond deze middelen gaan echter hard. Wat weten we inmiddels over de langetermijneffecten ervan?

  Jongens vaker naar specialistische ggz

  Steeds meer huisartsen krijgen ondersteuning van poh's-jeugd in de zorg voor kinderen en jongeren die vermoedelijk psychische problemen hebben. Welke jeugdigen verwijst de poh naar de specialistische of basis-ggz en welke jeugdigen krijgen geen verwijzing?

  Column: Zuster, zegt u het maar

  'Leonie, heb jij plek voor een nieuwe diabeet?' Half negen in de ochtend, mijn spreekuur is net van start, een no-show patiënt geeft me onverwacht ruimte in mijn agenda.