TvPO nr. 4, 2022

  In dit vierde nummer van 2022 is er onder andere aandacht voor het beter zicht krijgen op zorgmijders, Teun Toebes die erin gelooft dat we de zorg alleen maar kunnen veranderen vanuit het hart en mét het hart, duurzaamheid in de huisartspraktijk, het Jaarcongres POH in de praktijk en de actieweek over het behouden van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg.

  Voorwoord: Prachttip voor jou

  Als zorgverleners voelen we de toenemende druk, maar die kan patiënten inmiddels ook niet ontgaan. Wanneer ik mijn huisarts bel, kan ik zeker tien minuten in de wacht staan voor ik een assistente spreek of word ik gevraagd later terug te bellen.

  Nieuws

  Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Beter zicht op zorgmijders

  Dit jaar is de V&VN-richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn verschenen. Deze behandelt risicofactoren voor zorgmijding, geeft concrete handvatten voor het signaleren van symptomen, het inzetten van interventies en het toeleiden naar andere zorg.

  Werken aan Vertrouwen

  Esdégé-Reigersdaal biedt ondersteuning aan onder meer kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

  SGLT2-REMMERS

  In Nederland zijn vier SGLT2-remmers beschikbaar: canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine en ertugliflozine. SGLT2-remmers blokkeren in de nieren de natrium-glucose- cotransporter 2 (SGLT2)

  Oorlog in je hoofd

  Hij is vijf jaar in Nederland, maar zolang hij zich herinnert, is hij aan het vluchten. Als klein kind al. In zijn geboorteland, Afghanistan, is hij niet veilig.

  Duurzaamheid

  In Europa is het doel gesteld in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Om dat te behalen, zijn en worden green deals geformuleerd: afspraken waarmee duurzame plannen kunnen worden uitgevoerd.

  ‘Yes, we mogen elkaar weer live ontmoeten’

  Interview: Teun Toebes

  Zie de mens met dementie als medemens. Ook als zorgverlener moet je écht contact maken met alle mensen die je tegenover je hebt en ze niet zien als een verzameling aandoeningen: dat is in het kort gezegd de boodschap van Teun Toebes.

  Test je kennis

  Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over SGLT2-remmers.

  De antwoorden

  Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over SGLT2-remmers.

  Eetproblemen bij kanker

  In steeds meer huisartspraktijken hebben poh's een rol in de begeleiding van patiënten met kanker. Ongeveer de helft van deze patiënten ervaart problemen met eten als gevolg van de ziekte of behandelingen.

  Help, de dokter verzuipt!

  Actiegroepen en beroepsverenigingen, waaronder de NVvPO en V&VN PVK-POH, sloegen de handen ineen om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van de huisartsenzorg.

  Nycturie

  Nycturie ontstaat doordat de nachtelijke urineproductie groter is dan de blaascapaciteit. De oorzaak kan dus zowel een te kleine blaascapaciteit zijn als een te grote nachtelijke urineproductie.

  Casus: Corticosteroïden

  Hij ziet al enkele dagen wazig en leek vanmorgen aan zijn lopen te zien een beetje dronken te zijn. De poh plant voor diezelfde dag een afspraak voor hem in bij de huisarts.

  Migratie-achtergrond

  In 2021 had bijna 25 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. Maar hoe herken je als poh een verstandelijke beperking bij een patiënt wiens taal je niet spreekt en die misschien laaggeletterd is?

  Marieke Kraaiveld: ambitieus in dubbelrol

  Waarvan droomde je als meisje? 'Ik wilde verpleegkundige of arts worden. Maar het liep anders.

  Recensies: Adviezen van De glucosegodin

  De redactie recenseert boeken, apps en andere interessante media voor de poh/pvk.

  Balans-minuutje

  Na anderhalf jaar niet of online scholingen volgde ik onlangs een live scholing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoe fijn was het om weer collega's in het echt te ontmoeten.