TvPO nr. 4,

  In dit nummer o.a. aandacht voor hulp door de seniorencoach, stoppen met roken, mictieklachten bij mannen, signaleren van mondgezondheidsproblemen bij ouderen en de coaching-app gezonde leefstijl. Bas de Goor vertelt over de winst van wandelen voor mensen met diabetes.

  Excuses van Aagje

  Aagje heeft best een ingewikkeld leven achter de rug en dat heeft z'n sporen achtergelaten. Ze ontregelde tientallen keren. De laatste keer was toen de kat doodging, nu ongeveer vijf jaar geleden.

  De Antwoorden

  Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over mictieklachten bij mannen.

  Petra Bink: Sneller grip op crisissituatie

  Ik beheer de wachtlijst, regel opnames, vraag indicaties aan en adviseer over de mogelijkheden van zorg. Iedere zes weken heb ik overleg met de poh/pvk's van de huisartsenpraktijken.

  Voorwoord: Twee vliegen

  Als een kankerpatiënt die is blijven roken bij de huisarts en de poh terechtkomt, biedt dit dus een opening voor een gesprek.

  Test je kennis

  Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over mictieklachten bij mannen.

  Recensies: Onmisbaar voor de Praktijkmanager

  De redactie recenseert boeken, apps en andere interessante media voor de poh/pvk.

  Cora Bloemendal: Elk consult een compliment

  Het is best veel, maar doordat ik twee vaste dagen op de praktijk werkzaam ben, kan ik dit goed combineren.

  De seniorencoach

  Eenzaamheid, verlies van een geliefde, onverwachts mantelzorger worden. Het zijn slechts enkele thema's waarmee ouderen kunnen worden geconfronteerd en die een poh/pvk herkent vanuit de praktijk.

  Interview ‘Ik heb er zin in!’

  Als kind wist Anika zeker dat ze dokter wilde worden. Op de middelbare school had ze haar vakkenpakket toegesneden op de studie geneeskunde.

  Stoppen met roken

  Veel patiënten met kanker roken. Dit gedrag vermindert de effectiviteit van behandelingen en is een belangrijke factor voor het ontstaan van recidieven.

  Nieuws

  Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Polyneuropathie bij ouderen

  Polyneuropathie is een symmetrische aandoening die per definitie een aantal zenuwen betreft. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door sensibele en/of motorische afwijkingen die in de regel meer distaal (richting uiteinde → vingers, tenen) aanwezig zijn dan proximaal (richting midden → oksel, lies) en meer aan de benen dan aan de armen.

  Angio-oedeem

  Angio-oedeem is een plaatselijke vochtophoping ten gevolge van lekkage van de bloedvaatjes in de huid, weefsel onder de huid of slijmvliezen. Het gezicht, de oogleden, de lippen en de tong kunnen opzwellen.

  Integraal

  Atriumfibrilleren (AF) gaat gepaard met uitgebreide comorbiditeit. Integrale behandeling daarvan kan effectief plaatsvinden in de huisartsenpraktijk. Maar met een apart 'ketenzorgprogramma AF' boven op de bestaande ketenzorgprogramma's dreigt de ketenzorg verder te verzuilen.

  Beïnvloeding

  Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen zijn beter dan dokters bereikbaar voor artsenbezoekers. Daardoor vormen ze soms de ingang richting artsen. Farmabedrijven weten dit ook.

  Gezonder Leven

  Iedereen is gebaat bij een gezonde levensstijl. Maar gedragsverandering kost tijd en is vaak succesvoller met ondersteuning, ook buiten de huisartsenpraktijk.

  Interview: De winst van wandelen

  'Onze missie is mensen met diabetes in beweging brengen naar een betere kwaliteit van leven. Sport en beweging is één van de vele factoren die het leven leuker maken. Wij willen de drempel naar beweging verlagen, zodat mensen het in hun dagelijkse leven kunnen inpassen.'

  Mictieklachten bij mannen

  De term 'aspecifieke mictieklachten' wordt gebruikt voor klachten bij het urineren. Bijvoorbeeld: het moeilijk op gang komen van de mictie (hesitatie), zwakkere straal, moeite met uitplassen, nadruppelen, plotselinge en hevige aandrang (urgency) en toegenomen mictiefrequentie overdag en 's nachts (nycturie).

  Mondzorg

  Ruim 80 procent van de mensen gaat naar een mondzorgverlener, meestal de tandarts of mond- hygiënist. Bij 75-plussers blijkt dat nog maar 55 procent te zijn. Bijna de helft van deze ouderen bezoekt dus geen mondzorgverlener, terwijl zij mondzorg juist vaak hard nodig hebben.