TvPO nr. 6,

  In dit nummer interessante artikelen over onder andere het jaarcongres POH in de praktijk op vrijdag 4 november, diagnostiek bij ouderen met een migratieachtergrond, de GGZ-Standaard Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en een interview met Paulien Schuttinga over het opzetten van CVRM en diabetespreventie op Sint Eustatius.

  De Antwoorden

  Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over de overgang.

  Toch Gelukt

  Met een diepe zucht zegt hij: 'Nou heb ik het weer fout gedaan. Als ik de metformine er ook nog bij moet doen vergeet ik dat ook weer.

  Voorwoord: Positief en Enthousiast

  Er werd vol aandacht geluisterd, vrolijk gepraat en actief meegedaan; het enthousiasme spatte ervan af.

  Test je kennis

  Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over de overgang.

  Marloes goossens: Op goede voet met POH’s en PVK’s

  Op alle locaties waar ik actief ben, zijn de lijntjes naar de poh en pvk redelijk kort. In de regio werk ik met de zorggroepen DOH, PoZoB, Chronos en Synchroon.

  Recensies: Gezondheidsverschillen

  De redactie recenseert boeken, apps en andere interessante media voor de poh/pvk.

  Ana van Santen-Monteiro Dias: eigen praktijk

  Waarom ben je poh geworden? 'Toen mijn man huisarts werd, werkte ik als verpleegkundige in een ziekenhuis. Door de verschillende werktijden zagen wij elkaar nog maar heel weinig.

  Recensies: Hormonen van wieg tot graf

  De redactie recenseert boeken, apps en andere interessante media voor de poh/pvk.

  Hartleeftijd

  De Hartstichting heeft recentelijk in samenwerking met Amsterdam UMC een online hartleeftijd-tool ontwikkeld.

  Longaanvallen

  De NHG-standaarden op het vlak van astma en COPD geven heldere richtlijnen voor eenduidige begeleiding. Waarom gaat er dan toch zoveel mis?

  Obstipatie ouderen

  Kenmerken van de ouder wordende darm zijn afnemende peristaltiek, toename van de intraluminale druk, vorming van divertikels en afname van de compliantie (rekbaarheid) en gevoeligheid van het rectum.

  Nieuws

  Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Preventie

  De GGZ-Standaard Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag geeft aan dat suïcidaal gedrag kan worden gezien als een manier om een oplossing te zoeken voor ondraaglijke pijn en onoplosbare problemen.

  Diabetes

  Glucoseschommelingen bij mensen met diabetes staan niet als bijwerking in de bijsluiters van vaccins. Toch komt deze bijwerking incidenteel voor, bijvoorbeeld na vaccinatie tegen griep of corona.

  Migratieachtergrond

  De diagnose dementie wordt bij ouderen met een migratieachtergrond minder vaak gesteld dan bij ouderen zonder deze voorgeschiedenis.

  Afbouwen

  Veel patiënten in de huisartsenpraktijk gebruiken antidepressiva, benzodiazepines en zware pijnstillers. Het afbouwen hiervan is soms moeilijk.

  Paulien Schuttinga

  Toen Paulien op LinkedIn een oproep las voor een praktijkverpleegkundige op Sint Eustatius, een ander Bovenwinds Eiland, greep ze de kans dan ook met beide handen aan.

  Vaker hormoontherapie bij vasomotorische klachten

  De NHG-standaard De overgang geeft de huisarts richtlijnen voor het beleid bij vrouwen vanaf 40 jaar met overgangsklachten. De herziene standaard kent meer ruimte voor hormoontherapie.

  POH in de praktijk

  'Zijn jullie moe?', was de eerste vraag van de laatste spreker, huisarts Karel Bos.