TPO De Praktijk nr. 3, 2017

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor: het astma-COPD-overlapsyndroom, probleemgedrag bij dementie en diabetes en kanker.

  Individuele zorg

  Iedere dag zie ik hoe verschillend mensen zijn, dat maakt ons werk zo afwisselend. Niet één mens is identiek aan de ander. Omgevingsfactoren en bijkomende omstandigheden leiden tot verschillen binnen een patiëntengroep. Ook de beleving van ziekte en gezondheid verschilt per persoon.

  Journaal

  Al meer dan een eeuw is de gouden standaard voor niet-invasief meten van de bloeddruk de methode van Riva-Rocci Korotkoff. Het is nu ook mogelijk niet-invasieve bloeddrukmetingen te doen die de centrale bloeddruk weergeven.

  Probleemgedrag bij dementie

  Probleemgedrag bij dementie is een zware belasting voor de persoon zelf, zijn naaste omgeving en de zorgverleners. Door vroeg in te grijpen zijn escalatie van problemen, verlies van welbevinden en onnodige zorgkosten te voorkomen. De praktijkverpleegkundige/-ondersteuner kan hierin een cruciale rol spelen, zowel in het verpleeghuis als in de thuissituatie.

  Diabetes en kanker: double trouble?

  Het aantal patiënten met diabetes en kanker is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat merken huisartsen en praktijkondersteuners ook. Voor hen is een belangrijke rol weggelegd in het coördineren van de behandeling en de controle van twee of meer chronische ziekten. Dit artikel schetst daarvoor de wetenschappelijke achtergronden.

  Individuele streefwaarden bij diabetes

  Bij ouderen met diabetes doet een lage streefwaarde voor HbA1c of bloeddruk meer kwaad dan goed, zo blijkt uit onderzoek. Bij individuele grenswaarden is 31,8% van de patiënten met diabetes metabool goed gecontroleerd, maar bij standaard streefwaarden is dat slechts 24,8%.

  Veel mensen met COPD hebben ook astma

  De kenmerken van astma en COPD kunnen elkaar overlappen: het astma-COPD-overlapsyndroom (ACOS). Tot voor kort was er weinig aandacht voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met ACOS. Deze patiënten verdienen betere zorg.

  Uitgelicht LESA Zorg voor kwetsbare ouderen

  Bied kwetsbare ouderen zorg op maat die aansluit op hun wensen en behoeften. Sta stil bij de afspraken tussen huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en oudere in een multidisciplinair overleg. Leg de afspraken vast in een gezamenlijk zorgplan. Dat zijn de aanbevelingen van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Zorg voor kwetsbare ouderen, opgesteld door het NHG en de V&VN.

  Nog zoveel te ontwikkelen

  Leonie Bosch werkte als praktijkverpleegkundige ouderenzorg en chronische zieken, maar koos ervoor om een andere kant op te gaan. Nu werkt ze als POH-ggz volwassenen.

  Ziektelastmeter COPD tijdens het consult

  Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van de Ziektelastmeter COPD tijdens het consult leidt tot betere kwaliteit van leven en betere kwaliteit van zorg. Patiënten en zorgverleners zijn zeer tevreden over het instrument. Daarom heeft de Long Alliantie Nederland besloten de implementatie ervan te bevorderen.

  Weet je dit?

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over soa’s. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen (juist/onjuist) en deels als multiplechoicevragen. De antwoorden vind je op pagina 28. Heb je een vraag over deze kennisquiz? Mail deze naar tpodepraktijk@springer.com.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: SOA’s)

  In dit artikel vind je de antwoorden van de Kennisquiz over SOA's.

  Verandering

  Een van de grootste uitdagingen voor praktijkondersteuners is het veranderen van hun patiënten. Iets genuanceerder: het veranderen van de ongezonde leefstijl van deze patiënten. Persoonlijk vind ik verandering erg interessant, om naar te kijken. Maar ook om er mee bezig te zijn, bij een ander. Bij mij hoeft er niets te veranderen.

  Uitgelicht NHG-Standaard Het soa-consult

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners te maken kunnen krijgen.

  Kleurjeleven e-healthprogramma in de praktijk

  Om het gebruik van blended e-mental health in de huisartsenzorg te stimuleren, voerde het Trimbos-instituut een implementatieproject uit van Kleurjeleven, een online cursus voor depressieve klachten. POH’s-ggz en patiënten waren over het algemeen tevreden. Verbeterpunten lagen in de gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor de POH’s, technische problemen en lage therapietrouw.

  Gedegen theorie over kwetsbare ouderen

  Dit boek is bedoeld voor professionals die in de dagelijkse praktijk met ouderen werken en voor hbo-studenten Zorg en Welzijn.

  Lijden aan het leven

  Praktijkverpleegkundigen, artsen en andere geïnteresseerden in ethische vraagstukken rondom het levenseinde.