TPO De Praktijk nr. 4, 2016

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: nieuwe geneesmiddelen bij diabetes type 2, een rookvrij Ureterp en het belang van voldoende beweging.

  Nieuwe ronde, nieuwe kansen

  Toen dit nummer op de mat viel, dacht je misschien: ‘He, dat is toch De Praktijk?’ Maar toen je het blad opensloeg, zag je het: dit is het eerste nummer van TPO De Praktijk, vakblad voor praktijkondersteuning. De naam zegt het al: een samenwerking tussen Tijdschrift voor praktijkondersteuning (TPO) van het NHG en De Praktijk van de V&VN afdeling PVK/POH.

  Journaal

  Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Stilstaan bij bewegen, de Zorgmodule Bewegen samengevat

  De afgelopen jaren zijn er vele zorgstandaarden, richtlijnen en zorgmodules verschenen. Die documenten hebben tot doel de zorg voor mensen met (risico op) chronische aandoeningen te ondersteunen. In dit artikel staan we stil bij de Zorgmodule Bewegen. Deze zorgmodule beschrijft onderdelen van zorg die voor meerdere chronische aandoeningen relevant zijn. We vatten de zorgmodule samen in de tekst en in het schema (pagina 11).

  Nieuwe geneesmiddelen bij DM2 : onbekend maakt onbemind?

  Diabetes mellitus type 2 (DM2) is bij uitstek een welvaartsziekte. De wereldwijde epidemie van DM2 is een teken van stijgende mondiale welvaart, maar ook de duistere keerzijde ervan.

  Interview Hester Meindertsma – ‘Never a dull moment’ in de polder

  In het Asielzoekerscentrum (AZC) Luttelgeest in de Noord oostpolder werkt een medisch team in een soort huisartsenpraktijk. Sietsche van Gunst sprak met praktijkverpleegkundige Hester Meindertsma die er sinds 2009 werkt. Zij vertelt dat geen enkele werkdag gelijk is. Never a dull moment!

  Extra zuivelinname zinvol bij ouderen?

  V raagstelling Ouderen kunnen last krijgen van verlies van spiermas sa en vermindering van spierkracht (sarcopenie). Sarcopenie is de belangrijkste fysieke component van kwetsbaarheid, met functieverlies als gevolg. Voeding, zon, intoxicaties en voedingstoestand kunnen sarcopenie verergeren. Prevalentiecijfers: 7 tot 40% bij 60-plussers tot meer dan 50% bij 80-plussers. Onderzoek heeft een verband aangetoond tussen een eiwitrijk dieet en een hogere spiermassa. Is extra zuivelinname naast de normale voeding dan zinvol bij ouderen?

  Zelfzorg

  De meeste spullen waarmee ik werk zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing. Ik verwacht dat iedereen er correct en voorzichtig mee omgaat. In mijn werk ben ik zelf het belangrijkste instrument. Dat roept de vraag op hoe ik met mijzelf als instrument omga.

  Moeheid en zelfmanagement bij hoge glucosewaarden

  Er kunnen vele oorzaken zijn voor de ontregeling van diabetes. In de dagelijkse praktijk is het niet altijd makkelijk om de oorzaak te vinden. Onvoldoende zelfmanagement kan een oorzaak zijn, zoals blijkt uit onderstaande casus.

  Weet je dit? (Kennisquiz: Autorijden en chronische ziekten)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Autorijden en chronische ziekten.

  Uitgelicht: NHG-Standaard Acuut hoesten

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners te maken krijgen.

  Fries dorp Ureterp op weg naar een rookvrije generatie

  Alle kinderen van ‘haar’ dorp rookvrij laten opgroeien: dat was de wens van huisarts Hilly ter Veer. Ze zocht contact met verslavingsarts Robert van de Graaf. Samen besloten ze te gaan voor een rookvrije generatie in Ureterp.

  Richtsnoeren

  Bij dit eerste nummer van TPO De Praktijk zit het Richtsnoer Astma bij volwassenen. Een richtsnoer is een richtlijn voor praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners, vergelijkbaar met de NHG-Standaarden voor huisartsen.

  Lezen/kijken/zoeken

  Het boekje LEAN in de huisartsenpraktijk is een praktische gids voor huisartsen, praktijkmanagers en/of praktijkverpleegkundigen met een managementtaak. Het is geschreven door een huisarts (Ulirch Schultz), een LEAN-consultant (Margareth Heuveling) die vooral werkzaam is binnen de gezondheidszorg en een verpleegkundige (Maud van Vlerken) die werkzaam was binnen de huisartsenpraktijk van Schultz en een grote rol heeft gespeeld in het LEAN inrichten van de praktijk.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Autorijden en chronische ziekten)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Autorijden en chronische ziekten .