TPO De Praktijk nr. 2, 2017

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor: de LESA Ondervoeding, samenwerking met laaggeletterden, suppletie van vitamines en een interview over de verpleeghuiszorg.

  Luchtkwaliteit

  Onlangs zocht ik op de website van het RIVM naar de luchtkwaliteit in mijn woonplaats. Ik woon bijna in het bos en dat leek me een garantie voor zuivere lucht. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik las dat de luchtkwaliteit in mijn dorp ‘matig’ was. Matig? Daarna was alleen nog de categorie ‘slecht’ mogelijk.

  Journaal

  Met het oog op de formatie en het naderend nieuwe kabinet heeft het Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO) tien aanbevelingen gedaan waarmee betere zorg dicht bij de patiënt tegen lagere kosten georganiseerd kan worden. VELO is het samenwerkingsverband van V&VN, ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV en LVVP.

  Vitaminesuppletie wanneer wel?

  We hebben vitamines en mineralen nodig en halen die in principe uit gezonde voeding. Extra vitamines zijn meestal niet nodig, maar voor een aantal groepen kan suppletie zinvol zijn. De NHG-Standaarden adviseren in sommige gevallen alert te zijn op tekorten en ook de Gezondheidsraad geeft hierover advies voor specifieke groepen. Dit artikel is een samenvatting van de adviezen.

  Een stappenteller bij COPD

  Bewegen helpt bij COPD: het vermindert klachten en verbetert de prognose. De patiënt kan bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut, maar zou een app daarvoor niet handiger zijn?

  Longziekten op het werk

  Jaarlijks sterven er 3700 mensen aan beroepsziekten, van wie zo’n 2000 aan de gevolgen van longziekten. Jaarlijks komen er zo’n 13.000 nieuwe slachtoffers van beroepsziekten bij. Vaak wordt de link met het werk pas in een zeer laat stadium gelegd, waardoor de juiste diagnose en maatregelen tegen verergering van de klachten lang op zich laten wachten.

  Is het mijn hart of zijn het mijn longen?

  De diagnostiek van hartfalen is vaak lastig als de patiënt ook COPD heeft. De klachten en symptomen van hartfalen en COPD lijken erg op elkaar. Nauwe samenwerking tussen de huisarts, longarts en cardioloog is dan ook nodig om de diagnostiek en behandeling van deze grote groep patiënten te optimaliseren.

  Bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie stoppen

  Sommige patiënten hebben zo’n laag tienjaarsrisico op ziekte en sterfte door hart- en vaatziekten dat zij volgens de huidige NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) geen medicatie zouden krijgen. Dat zij toch medicatie gebruiken, kan komen door veranderingen in hun risicoprofiel, door andere afkapwaarden in de nieuwe richtlijn of omdat bij aanvang van de behandeling het cardiovasculair risico niet is berekend.

  Geen medisch model, maar autonomie

  Suzan Dorst werkt als praktijkverpleegkundige in woonzorgcentrum Horizon in Hoofddorp, een locatie van Stichting PCSOH. De medewerkers van dit woonzorgcentrum geloven in het bieden van individuele zorg met zoveel mogelijk autonomie voor de bewoners. Het woonzorgcentrum biedt veel verschillende vormen van zorg en wonen. Die benadering slaat aan.

  Actualisering richtlijn behandeling tabaksverslaving

  Veel praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners hebben begeleiding bij het stoppen met roken in hun takenpakket. Dat is een dynamisch terrein. Zo verscheen eind 2016 de aangepaste richtlijn Behandeling van tabaksverslaving, met herziening van de onderwerpen gedragsmatige ondersteuning, farmacotherapeutische interventies, e-health en e-sigaret. Hiermee is de behandeling weer up-to-date.

  Weet je dit? (Kennisquiz: Ondervoeding)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Ondervoeding.

  Provoceren

  Ukent ze wel, mensen die ervan houden te provoceren. Ik zie er elke dag minimaal één, ten minste als ik in de spiegel kijk. Maar wat zijn dat voor types, die graag provoceren? En waarom doen ze dat?

  Uitgelicht LESA Ondervoeding

  De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Ondervoeding is opgesteld door het Nederlands Huisartsengenootschap, de V&VN en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen bij het vroegtijdig signaleren, diagnosticeren en verlenen van zorg aan volwassen patiënten met (risico op) ondervoeding in de eerste lijn. De LESA (2010) sluit aan bij bestaande richtlijnen.

  Wie is wie in de wijk?

  In één oogopslag zien wie wat doet aan zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk. Dat kan met de infographic van BeterOud: Wie is Wie in de wijk, gepubliceerd door Vilans.

  Nieuwe inzichten door samenwerking met laaggeletterden

  Meer aandacht voor laaggeletterden is van groot belang, zij krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Daarom werken drie huisartsenpraktijken, samenwerkingspartners en laaggeletterde patiënten van 2016 tot 2019 samen in een project, ondersteund door Vilans en Pharos. Het doel is te komen tot effectieve zorg en ondersteuning van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit artikel gaat over hun ervaringen.

  Lezen/kijken/zoeken

  Dit boek heeft een brede doelgroep. Het is bestemd voor professionals in de reguliere en geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de maatschappelijke hulpverlening, en voor studenten in deze sectoren. De auteur geeft aan dat het boek ook relevant is voor leergierige burgers die in hun persoonlijk leven of dat van hun naasten met de beschreven aandoeningen te maken hebben.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Ondervoeding)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Ondervoeding.