TPO De Praktijk nr. 5, 2017

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor:de andropauze, gebundelde zorg voor ouderen en het succes van de koolhydraatarme leefstijl.

  Herfst

  De herfst is weer begonnen. De natuur heeft dan veel facetten: mooie, zonnige dagen waarop de verkleurende bladeren een lust voor het oog zijn, maar ook gure, koude en natte dagen waarop we ons graag terugtrekken in ons warme huis.

  Journaal

  ‘Before you leave’ is een nieuwe app om persoonlijke gesprekken te voeren met mensen die weten dat ze op korte termijn zullen overlijden. De app is een initiatief van coöperatie DELA, en ontwikkeld met mantelzorgers en professionals uit de zorg.

  Andropauze, een verkeerde term voor een bestaand syndroom

  Een te laag testosterongehalte is een bedreiging voor de gezondheid en kwaliteit van leven van de man. De term andropauze is echter verwarrend. Je kunt beter spreken van testosterondeficiëntie. Dit syndroom is niet gebonden aan leeftijd, maar komt vooral voor bij mannen met diabetes mellitus type 2 en overgewicht. De eerste lijn heeft daarbij een belangrijke signaleringsfunctie.

  Klinisch redeneren: kwetsbare ouderen in beeld

  Gezondheidsproblemen van ouderen staan nooit op zichzelf. Verschillende lichamelijke, psychische en sociale factoren spelen een rol. Door klinisch redeneren proberen zorgverleners bedreigingen voor de gezondheid tijdig te signaleren en hierop actie te ondernemen. Dat doen zij stapsgewijs met redeneerschema’s en redeneerhulpen. Dit artikel werkt zo’n redeneerschema uit aan de hand van een casus.

  Koolhydraatarm dieet bij overgewicht en diabetes

  Patiënten met diabetes mellitus moeten het gebruik van koolhydraten beperken en deze goed verdelen over de maaltijden. In deze casus zien we een patiënte met diabetes type 2 die een koolhydraatarm dieet volgt (in twee periodes) en daarna weinig koolhydraten blijft eten. Die aanpak heeft een goed effect op haar gewicht en insulinebehoefte.

  Weet je dit?(Kennisquiz:Duizeligheid)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Duizeligheid.

  Afscheid

  Mijn laatste column, het is zover. Ik begin met een citaat van één van mijn inspiratiegoeroes: ‘Iets is alleen maar leuk als het ook een keer ophoudt. Als het niet ophoudt, is het op een gegeven moment niet meer leuk.’ Nu maar hopen dat je het überhaupt ooit leuk vond.

  Gebundelde zorg voor ouderen thuis

  Steeds meer ouderen blijven thuis wonen, maar hebben wel behoefte aan zorg. In gemeente De Bilt werken praktijkondersteuners en specialist ouderengeneeskunde Jacqueline de Groot samen in de zorg voor deze thuiswonende ouderen. Jacqueline bespreekt casussen, geeft scholingen en gaat samen met praktijkondersteuners op huisbezoek. Een specialist ouderengeneeskunde heeft meerwaarde in een huisartsenpraktijk, vindt zij.

  Schakelpunt tussen lokale zorgsystemen

  Zo’n 91% van alle huisartsen in Nederland is aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), de opvolger van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. Circa 11,8 miljoen Nederlanders hebben één of meer zorgverleners toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van hun medische gegevens via het LSP. Het systeem kan voor de patiënt het verschil tussen leven en dood betekenen. Praktijkondersteuners hebben hierin een belangrijke rol.

  Koolhydraatarm in Leende

  Een bijzonder project in het Brabantse Leende was aanleiding om praktijkondersteuner Ilse Sluijs te interviewen. In Leende bleken relatief veel mensen te dik in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Huisarts Norbert van den Hurk en sportarts Hans van Kuijk namen toen het initiatief tot het project GezondDorp, waarin een koolhydraatarme leefstijl wordt gepropageerd.

  Uitgelicht NHG-standaard duizeligheid

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners te maken kunnen krijgen.

  Beter omgaan met dementie

  Dit boek is bedoeld voor mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers. De auteurs ontwikkelden ook een theatervoorstelling en workshops om mensen beter te leren omgaan met dementie.

  Een fijn boekje om meer uit het leven te halen

  Patrick van Hees, alias De geluksprofessor, is spreker, schrijver en coach op het gebied van geluk. In dit kleine boekje biedt hij de lezer op aanstekelijke wijze drie bouwstenen die nodig zijn om positief in het leven te staan, je gelukkig te voelen en dit ook uit te stralen. Een boekje waar ieder mens, en zeker ook de hulpverlener, zijn voordeel mee kan doen.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Duizeligheid)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Duizeligheid.