TPO De Praktijk nr. 5, 2016

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: medicatie en motivatie bij COPD, de NHG-Standaard SOLK en laaggeletterde patiënten.

  Werk aan de winkel!

  Bij het schrijven van dit stukje is de zomervakantie nog maar net voorbij. De scholen zijn weer begonnen, het jaarcongres staat op de agenda en het eerste nummer van TPO De Praktijk valt een dezer dagen op de mat. Het nieuwe seizoen is begonnen!

  Journaal

  Van het gebruik van suikervervangers zou je honger krijgen en daardoor meer gaan eten. Klopt die bewering?

  Betere behandeling migraine door inzet praktijkondersteuner

  Patiënten met migraine gaan vaak naar de huisarts. Recente onderzoeken tonen echter aan dat praktijkverpleegkundigen/- ondersteuners mogelijk een betere behandeling van migraine in de eerste lijn kunnen bieden. Zij besteden meer tijd aan patiënten, stellen hen gerust en geven veel informatie en voorlichting.

  Effect long revalidatie bij laagbelastbare COPD-patiënten

  Longrevalidatie neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van COPD. De patiënt leert beter om te gaan met de lichamelijke, geestelijke en sociale beperkingen van COPD en dit op langere termijn ook vast te houden.1 Longrevalidatie bevordert daarmee een afname in consumptie van gezondheidszorg.2

  Motivatie en medicatie bij COPD

  Begeleiding van patiënten met een chronische ziekte is soms lastig, maar kan ook verrassend positief uitpakken. Dat bewijst deze casus.

  Interview Marion Boermans: ‘Ouderen knappen op van echte aandacht’

  Een aantal jaren geleden startte in Twente een pilot Ouderenzorg, gefinancierd door zorgverzekeraar Menzis. Helaas stopte na drie jaar de financiering. Stoppen kon niet meer, vond een aantal Twentse huisartsen. In Losser speelt Marion Boermans, praktijkondersteuner, een grote rol in de ouderenzorg die in haar praktijk werd gecontinueerd.

  Uitgelicht NHG-Standaard SOLK

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners te maken krijgen.

  Gliclazide kan het kwaad?

  Onlangs verscheen in de British Medical Journal (BMJ) een artikel over onderzoek naar het risico op hypoglykemie bij diabetespatiënten die behalve metformine ook een sulfonylureum derivaat (SU-derivaat) gebruikten.1 Daaruit bleek dat het vooral bij oudere patiënten belangrijk is kritisch naar het gebruik van SU-derivaten te kijken.

  Weet je dit? (Kennisquiz: prikkelbaredarmsyndroom)

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over prikkelbaredarmsyndroom.

  Klachten? Blijf rustig

  Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat weten we allemaal. Het gebeurt dus ook in de zorg.

  Niet-aangeboren hersenletsel

  Hersenletsel heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Dat geldt nog sterker voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij moeten hun leven ineens anders inrichten. Dat is een moeilijk proces, waarbij alle hulp welkom is.

  Zorg voor laag geletterde patiënten

  In gezondheidscentrum De Driehoek van Zorggroep Almere is het percentage laaggeletterde patiënten hoger dan elders. Het gezondheidscentrum ligt in een wijk met een lage sociale status, waarin ook veel niet-westerse migranten wonen. Dat vergt een bijzondere aanpak. TPO De Praktijk sprak met Gerdien Tempelman, POH-ggz in De Driehoek.

  Lezen/Kijken/Zoeken

  Jo Marchant richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in de raakvlakken van lichaam en geest bij toepassingen in de gezondheidszorg, dus niet alleen tot professionals. Zij is wetenschapsjournalist en beschrijft haar bevindingen over feiten en fabels op het gebied van alternatieve geneeswijzen.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: prikkelbaredarmsyndroom)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over prikkelbaredarmsyndroom.