TPO De Praktijk nr. 1, 2017

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er onder andere aandacht voor:wondzorg, de NHG-Standaard PAV, slaapproblemen en een interview met een POH in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

  De veelzijdigheid van onze functie

  In drukke periodes slaap ik soms slechter. De nachten duren dan lang en er gaat van alles door mijn hoofd. Overdag ben ik wat minder fit, maar ik weet dat het tijdelijk is en dat ik er zelf wat aan kan doen. Er zijn echter genoeg mensen die slecht slapen en zelf geen invloed hebben op de omgevingsfactoren die gezond slaapgedrag ondersteunen.

  Journaal

  De Ziektelastmeter voor COPD-patiënten, mede ontwikkeld door onderzoekers van het Maastricht UMC+, zorgt voor een betere interactie tussen patiënt en zorgverleners en vooral voor een hogere kwaliteit van leven voor mensen met deze longziekte. Long Alliantie Nederland (LAN) wil de Ziektelastmeter nu landelijk gaan invoeren.

  Goede slaap een verschil van dag en nacht

  Goede slaap is de basis van het bestaan, verstoorde slaap kan een heel leven ontregelen. Mensen met een verstandelijke beperking en ouderen hebben vaker last van verstoorde slaap dan anderen en de gevolgen daarvan worden vaak niet herkend. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor slaap en slaapproblemen.

  Praktijkondersteuners in beeld

  Op verzoek van het Capaciteitsorgaan heeft het NIVEL onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (POH’s). Dat leverde inzicht op in aantallen, kenmerken en geografische spreiding. Het NIVEL maakte ook een schatting van de taken die zijn verschoven van huisarts naar POH.

  Verknipte wondzorg

  Wondzorg is meer dan het verband op een wond. De organisatie van de wondzorg is de belangrijkste succesfactor van goede zorg. Daarbij is afstemming tussen de zorgpartners cruciaal, zoals duidelijk blijkt uit deze complexe casus.

  Praktijkondersteuners en Thuisarts

  De publiekswebsite Thuisarts.nl bestaat vanaf maart 2012 en is een initiatief van het NHG. Iedereen met een vraag over gezondheid en ziekte vindt op deze website betrouwbare informatie. De website is oorspronkelijk ontworpen om de huisarts te ondersteunen in zijn voorlichtende taak, maar tegenwoordig wordt de website ook op andere manieren ingezet. In dit artikel geef ik daarvoor enkele tips.

  Maatwerk in de zorg voor verstandelijk beperkten

  Praktijkverpleegkundigen werken in diverse settings, zoals in de huisartsenzorg, verpleeghuizen of instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor dit bij interview ging ik op bezoek bij Inge Piels, werkzaam bij Cordaan, een grote zorginstelling die diverse begeleidingsvormen biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Inge werkt op De Werf, een kleine woonwijk in Amsterdam-Noord.

  Auscultatie van de longen

  Steeds meer verpleegkundigen en praktijkondersteuners luisteren naar de longen, niet alleen bij patiënten met acute benauwdheid maar ook bij patiënten met COPD in een stabiele fase. Dat is nuttig, maar waar moet je op letten?

  Weet je dit? (Kennisquiz

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Arterieel vaatlijden .

  Gekozen einde

  Het is vrijdagmiddag, drie uur. Samen met de huisarts ben ik op weg naar Henk. De stemming tussen mij en de huisarts is een beetje balorig. Er hangt spanning en we zijn aan het afreageren, op onze eigen manier. We bellen aan en er wordt opengedaan. Gelijk is onze stemming anders. Aangepast aan de stemming in het huis waar we zijn.

  Uitgelicht NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/ondersteuners te maken kunnen krijgen.

  Een jaarverslag heb je daar wat aan?

  Een jaarverslag maken is vaak een hele opgave voor een huisartsenpraktijk. Waaraan moet zo’n verslag voldoen en wat heb je er zelf aan? Medewerkers van huisartsenpraktijken zijn vaak praktische mensen en reflecteren op eigen handelen is niet vanzelfsprekend. Het maken van een jaarverslag kan helpen om terug te kijken, successen te vieren en te leren van wat niet goed ging.

  Hypoventilatie door adipositas

  Bij patiënten met klachten over vermoeidheid kan er sprake zijn van hypoventilatie, mogelijk veroorzaakt door adipositas. In dat geval kan een dieet helpen.

  Lezen/kijken/zoeken

  Praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Arterieel vaatlijden)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Arterieel vaatlijden .