TPO De Praktijk nr. 4, 2017

  In dit nummer van TPO De Praktijk is er aandacht voor: het beleid rondom No show, astma en zwangerschap en de meerwaarde van een praktijkondersteuner voor multicomplexe zorg.

  Onmisbaar

  Onlangs is er een nieuw competentieprofiel voor de praktijkondersteuner- somatiek opgesteld. In het nieuwe competentieprofiel staat dat de praktijkondersteuner- s in het vervolg ‘praktijkondersteuner’ heet, zonder de s van somatiek dus.

  Journaal

  Ondervoeding komt vaak voor bij zelfstandig wonende ouderen. Naar schatting is 3 tot 8% van de ouderen tussen de 65 en 70 jaar ondervoed. Dit percentage stijgt tot ruim 20% bij ouderen boven de 85 jaar.

  Ziekte van Lyme

  De ziekte van Lyme of lymeborreliose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een groep bacteriën die behoren tot het complex Borrelia burgdorferi. Een mens kan hiermee geïnfecteerd worden door een beet van een besmette teek. De infectie kan afwijkingen veroorzaken aan de huid, het centrale en perifere zenuwstelsel, het hart, de spieren en de gewrichten.

  Ergotherapie zinvol bij kwetsbare ouderen

  Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, ook als zij flinke beperkingen hebben. Dit literatuuronderzoek laat zien dat ergotherapie bij kwetsbare ouderen thuis hun mobiliteit, ADL en sociale participatie verbetert, en daarnaast valangst vermindert.

  Praten over alcohol

  Alcohol kan een belangrijke rol spelen in het ontstaan of voortbestaan van psychische klachten en een adequate aanpak daarvan verhinderen. Toch komen patiënten zelden met een hulpvraag over alcoholgebruik op het spreekuur en is alcohol geen veelvoorkomend gespreksonderwerp in de huisartsenzorg. De Handreiking Psychische klachten en alcohol wil dat veranderen.

  Astma en zwangerschap

  Astma is een van de meestvoorkomende, chronische aandoeningen bij zwangere vrouwen. Tot op heden ontbreekt in Nederland een richtlijn over zwangerschap en astma, maar er is genoeg gebruikservaring met astmamedicatie tijdens de zwangerschap.

  Spirometrie in de huisartsenpraktijk

  Ademhalen (respiratie) is nodig om het lichaam van zuurstof te voorzien, terwijl koolstofdioxide uit het lichaam wordt verwijderd. Ademhalen gebeurt vaak onbewust, maar voor mensen met een luchtwegaandoening is effectief ademhalen minder vanzelfsprekend.

  Weet je dit?

  Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over kwetsbare ouderen. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen (juist/onjuist) en deels als multiplechoicevragen. De antwoorden vind je op pagina 22.

  Bravo

  Laatst had ik een managementtraining over verzuim. Verzuim is in elke organisatie een belangrijk onderwerp. Het kost geld als mensen thuiszitten.

  Individuele COPD-zorg door praktijkverpleegkundige

  Praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners begeleiden steeds meer mensen met COPD. Het is echter onduidelijk hoe je dit het best kunt doen. COPD is een complexe aandoening en iedere patiënt ervaart deze anders. Onderzoeker en verpleegkundige Saskia Weldam zocht het uit en schreef een proefschrift over een veelbelovende aanpak: de COPD-GRIP-interventie.

  No show: eigen verantwoordelijkheid?

  Het gebeurt regelmatig dat patiënten niet komen opdagen voor controles (no show). Is dat de verantwoordelijkheid van de huisarts of van de patiënt? Het no show-beleid verschilt per praktijk. Een huisarts heeft echter zorgplicht en dat heeft consequenties voor het no show-beleid.

  Meerwaarde voor de multicomplexe zorg

  Anneke Roobol werkt vanaf 1 januari 2015 als praktijkverpleegkundige in Gezondheidscentrum Zuidplein in Rotterdam. In dit interview, waarbij ook huisarts Marcia de Krom aanwezig is, vraag ik Anneke naar haar werkzaamheden.

  Het nieuwe competentieprofiel POH en PVH

  Ontwikkelingen in de samenleving, gezondheidszorg en huisartsenzorg hebben invloed op de taken en functies in de huisartsenpraktijk. De toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 ‘Modernisering naar menselijke maat’ beschrijft hoe de beroepsgroep inspeelt op deze veranderende context. De functies praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH), praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) en POH-ggz zijn hierbij onmisbaar.

  Lezen/kijken/zoeken

  Dit boek is voor iedereen die wil weten waarin het vrouwenhart afwijkt van het mannenhart. Het is interessant voor de leek, maar ook voor de professional leuk om te lezen en (opnieuw) enthousiast te raken over deze materie. De auteur is cardioloog.

  Antwoorden Kennisquiz (Thema: Kwetsbare ouderen)

  In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Kwetsbare ouderen.