Home Tags Praktisch

Praktisch

De griepprik: voor wie en waarom

Griep en ‘echte’ griep Griep is een luchtweginfectie die plotseling begint met algemene verschijnselen (zoals koorts, hoofdpijn en/of spierpijn) en klachten van de luchtwegen (hoest, keelpijn, kort...

Hoe stel ik een cardiovasculair risicoprofiel op?

Bij wie is een schatting zinvol? Een aantal gegevens uit het risicoprofiel kan je gebruiken om in te schatten hoeveel risico iemand loopt om in een bepaalde periode een hart- of vaatziekte te krijg...

Reizigersadvies in de huisartsenpraktijk

Inleiding Nederlanders zijn een reislustig volkje en patiënten in de huisartsenpraktijk vormen daarop geen uitzondering. Regelmatig vragen zij om advies voor een verre reis. Het aantal huisartsen d...

Dementie in de praktijk

In de rubriek Praktisch belichten we een klein aspect van het werk van de praktijkondersteuner. We herschrijven daarvoor bijvoorbeeld delen uit een Praktijkwijzer van het NHG, hier uit de PraktijkW...

‘Heb je wel eens een sigaret gerookt?’

De eerste sigaret Het opsteken van de eerste sigaret (trying smoker) is een cruciaal moment voor het jonge kind. Mogelijk heeft dit jonge kind al astma, krijgt het astma, of wordt dit kind zelf lat...

Bedplassen

In de rubriek Praktisch belichten we een klein aspect van het werk van de praktijkondersteuner. We herschrijven daarvoor bijvoorbeeld delen uit een Praktijkwijzer van het NHG, hier uit de PraktijkW...

Depressie: een nieuwe risicofactor voor hart- en vaatziekten

Inleiding Bij de begeleiding van patiënten met een doorgemaakt hartinfarct, een CVA of een andere ischemische hart- of vaatziekte ligt de nadruk terecht op leefstijl en medicatie. Leefstijlfactoren...

Stoppen met roken door effectieve medicijnen

Wat is bekend? De meerderheid van alle rokers (77%) wil stoppen met roken, maar slechts 3-5% van hen slaagt hierin zonder hulpmiddelen. Wat is nieuw? Medicamenteuze ondersteuning kan de slaagkans v...

Benzodiazepinen niet langer vergoed

Jaarlijks krijgen 500.000 mensen in Nederland voor de eerste keer een benzodiazepine voorgeschreven en van hen wordt 10% chronisch gebruiker. Van de 2 miljoen gebruikers van benzodiazepines zou een...

Jaarverslag en praktijkondersteuner

Inleiding Veel huisartsenpraktijken maken een jaarverslag en een belangrijk deel daarvan maakt ook een jaarplan. Het zijn onmisbare managementinstrumenten. Het opstellen van beide documenten behoor...