Home Tags Praktisch

Praktisch

Niet-medicamenteuze behandeling van COPD

Stoppen met roken hoeksteen van de behandeling Bewegingsadvies voor alle patiënten met COPD Reactivering via fysiotherapie bij functionele beperkingen door dyspnoe (MRC-score >2) bij GOLD 2 Klachte...

Diamuraal: efficiënt en kwaliteitsverhogend

Inleiding Om verbrokkeling in de diabeteszorg tegen te gaan en goede transmurale afspraken te maken, ging in september 2006 een diabeteszorggroep in de regio Eemland (Amersfoort en omstreken) van s...

Perifeer arterieel vaatlijden en doppleronderzoek in de huisartsenpraktijk

Atherosclerose Atherosclerose is een verouderingsproces. Allerlei schadelijke factoren werken in op het endotheel (de binnenbekleding) van de slagaderwand. Geleidelijk aan vernauwen de bloedvaten d...

Mensen zijn suckers for compliments

Van je fouten kun je leren Deze uitspraak hebben we allemaal talloze malen in ons leven gehoord. En natuurlijk, er zit veel leerzaams in het analyseren van wat we verkeerd hebben gedaan en vervolge...

Cardiovasculaire sterfte neemt snel af na stoppen met roken

De relatie tussen stoppen met roken en preventie van hart- en vaatziekten is voor de huisartsenpraktijk en zeker voor de praktijkondersteuner relevant. Praktijkondersteuners begeleiden regelmatig p...

De praktijkondersteuner en het instellen op insuline, hoe pakken we het aan?

Inleiding Diabetes mellitus type 2 is een belangrijk aandachtsgebied voor de praktijkondersteuner (POH), zodat in ieder nummer van dit tijdschrift wel aandacht wordt geschonken aan deze aandoening....

Medicamenteuze behandeling van COPD

Kernpunten De medicamenteuze behandeling bij COPD is uitsluitend symptomatisch. Bij mild en matig COPD starten met kortwerkende luchtwegverwijders, bij niet behalen behandeldoelen langwerkende bron...

De patiënt slikt het niet meer!

Vasten in de zomer De Ramadan valt altijd in de negende maand van het islamitische jaar. In 2007 is dat van 13 september tot 12 oktober. Omdat wordt gerekend in ‘maanmaanden’ van 29 à 30 dagen in p...

Hoge bloeddruk door te veel drop?

Drop en zoethoutthee Nederlanders zijn do op drop: we consumeren per jaar 32 miljoen kilo. Dat is gemiddeld 2 kilo drop per jaar. Als je baby’s en de mensen die niet van drop houden (vooral allocht...

Het metabool syndroom: een uitdaging voor de praktijkondersteuner?

Vraagtekens alom Regelmatig worden vraagtekens gezet bij de klinische betekenis van het metabool syndroom. Dit zou niet meer waarde hebben dan de afzonderlijke risicofactoren zoals die zijn beschre...