Home Tags Praktisch

Praktisch

Integraal farmacotherapiebeleid in de huisartsenpraktijk

Inleiding Het NHG heeft eind 2006 een Standpunt uitgebracht, waarin het integrale farmacotherapiebeleid is beschreven. De huisarts(enpraktijk) speelt een centrale rol bij doelmatig en kwalitatief g...

Complexe wondbehandeling (2)

De kern Meet de wond bij elk consult op, zodat je objectief kunt vaststellen of de wond kleiner wordt. Systematische anamnese volgens een model geeft het meeste houvast. Houd de juiste volgorde aan...

Handig hulpmiddel voor startende praktijkondersteuner

Het protocol is een hulpmiddel om de inwerkperiode efficiënt, soepel en gestructureerd te laten verlopen aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Hierdoor vindt tijdsbesparing plaats bij de betr...

Slaapproblemen en slaapmiddelen

De kern Slaapmiddelen veroorzaken bijwerkingen, zoals afhankelijkheid, valneiging en geheugenstoornissen. Niet-medicamenteuze behandeling is op termijn effectiever dan slaapmiddelen. Alleen in uitz...

Niet-medicamenteuze behandeling van COPD

Stoppen met roken hoeksteen van de behandeling Bewegingsadvies voor alle patiënten met COPD Reactivering via fysiotherapie bij functionele beperkingen door dyspnoe (MRC-score >2) bij GOLD 2 Klachte...

Diamuraal: efficiënt en kwaliteitsverhogend

Inleiding Om verbrokkeling in de diabeteszorg tegen te gaan en goede transmurale afspraken te maken, ging in september 2006 een diabeteszorggroep in de regio Eemland (Amersfoort en omstreken) van s...

Perifeer arterieel vaatlijden en doppleronderzoek in de huisartsenpraktijk

Atherosclerose Atherosclerose is een verouderingsproces. Allerlei schadelijke factoren werken in op het endotheel (de binnenbekleding) van de slagaderwand. Geleidelijk aan vernauwen de bloedvaten d...

Mensen zijn suckers for compliments

Van je fouten kun je leren Deze uitspraak hebben we allemaal talloze malen in ons leven gehoord. En natuurlijk, er zit veel leerzaams in het analyseren van wat we verkeerd hebben gedaan en vervolge...

Cardiovasculaire sterfte neemt snel af na stoppen met roken

De relatie tussen stoppen met roken en preventie van hart- en vaatziekten is voor de huisartsenpraktijk en zeker voor de praktijkondersteuner relevant. Praktijkondersteuners begeleiden regelmatig p...

De praktijkondersteuner en het instellen op insuline, hoe pakken we het aan?

Inleiding Diabetes mellitus type 2 is een belangrijk aandachtsgebied voor de praktijkondersteuner (POH), zodat in ieder nummer van dit tijdschrift wel aandacht wordt geschonken aan deze aandoening....