Home Tags Praktisch

Praktisch

Niet-medicamenteuze behandeling van COPD

Stoppen met roken hoeksteen van de behandeling Bewegingsadvies voor alle patiënten met COPD Reactivering via fysiotherapie bij functionele beperkingen door dyspnoe (MRC-score >2) bij GOLD 2 Klachte...

Perifeer arterieel vaatlijden en doppleronderzoek in de huisartsenpraktijk

Atherosclerose Atherosclerose is een verouderingsproces. Allerlei schadelijke factoren werken in op het endotheel (de binnenbekleding) van de slagaderwand. Geleidelijk aan vernauwen de bloedvaten d...

Cardiovasculaire sterfte neemt snel af na stoppen met roken

De relatie tussen stoppen met roken en preventie van hart- en vaatziekten is voor de huisartsenpraktijk en zeker voor de praktijkondersteuner relevant. Praktijkondersteuners begeleiden regelmatig p...

Medicamenteuze behandeling van COPD

Kernpunten De medicamenteuze behandeling bij COPD is uitsluitend symptomatisch. Bij mild en matig COPD starten met kortwerkende luchtwegverwijders, bij niet behalen behandeldoelen langwerkende bron...

Hoge bloeddruk door te veel drop?

Drop en zoethoutthee Nederlanders zijn do op drop: we consumeren per jaar 32 miljoen kilo. Dat is gemiddeld 2 kilo drop per jaar. Als je baby’s en de mensen die niet van drop houden (vooral allocht...

Bloeddruk: weet wat je meet

Inleiding De bloeddruk is de uitkomst van een groot aantal regelmechanismen in het lichaam en zorgt voor de doorstroming van de verschillende organen. Bij een verhoogde bloeddruk is het regelmechan...

Bloeddruk verlagen in stappen

Bloeddrukverlaging zonder medicijnen Het is verleidelijk bij een vastgestelde hoge bloeddruk meteen medicijnen voor te schrijven, maar in het vorige artikel werd al duidelijk dat de winst van meer...

De griepprik: voor wie en waarom

Griep en ‘echte’ griep Griep is een luchtweginfectie die plotseling begint met algemene verschijnselen (zoals koorts, hoofdpijn en/of spierpijn) en klachten van de luchtwegen (hoest, keelpijn, kort...

Reizigersadvies in de huisartsenpraktijk

Inleiding Nederlanders zijn een reislustig volkje en patiënten in de huisartsenpraktijk vormen daarop geen uitzondering. Regelmatig vragen zij om advies voor een verre reis. Het aantal huisartsen d...

‘Heb je wel eens een sigaret gerookt?’

De eerste sigaret Het opsteken van de eerste sigaret (trying smoker) is een cruciaal moment voor het jonge kind. Mogelijk heeft dit jonge kind al astma, krijgt het astma, of wordt dit kind zelf lat...
Abonneren