Home Tags Praktisch

Praktisch

Medicamenteuze behandeling van COPD

Kernpunten De medicamenteuze behandeling bij COPD is uitsluitend symptomatisch. Bij mild en matig COPD starten met kortwerkende luchtwegverwijders, bij niet behalen behandeldoelen langwerkende bron...

De patiënt slikt het niet meer!

Vasten in de zomer De Ramadan valt altijd in de negende maand van het islamitische jaar. In 2007 is dat van 13 september tot 12 oktober. Omdat wordt gerekend in ‘maanmaanden’ van 29 à 30 dagen in p...

Hoge bloeddruk door te veel drop?

Drop en zoethoutthee Nederlanders zijn do op drop: we consumeren per jaar 32 miljoen kilo. Dat is gemiddeld 2 kilo drop per jaar. Als je baby’s en de mensen die niet van drop houden (vooral allocht...

Het metabool syndroom: een uitdaging voor de praktijkondersteuner?

Vraagtekens alom Regelmatig worden vraagtekens gezet bij de klinische betekenis van het metabool syndroom. Dit zou niet meer waarde hebben dan de afzonderlijke risicofactoren zoals die zijn beschre...

Bloeddruk: weet wat je meet

Inleiding De bloeddruk is de uitkomst van een groot aantal regelmechanismen in het lichaam en zorgt voor de doorstroming van de verschillende organen. Bij een verhoogde bloeddruk is het regelmechan...

Niet tegenover maar naast je patiënt

Wat voorafging In het augustusnummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning (pagina 118-121) maakten we kennis met de heer Ververs, die van praktijkondersteuner Marieke Philips bij de diabe...

Bloeddruk verlagen in stappen

Bloeddrukverlaging zonder medicijnen Het is verleidelijk bij een vastgestelde hoge bloeddruk meteen medicijnen voor te schrijven, maar in het vorige artikel werd al duidelijk dat de winst van meer...

COPD-diagnostiek volgens de nieuwe NHG-Standaard

De belangrijkste wijzigingen zijn: De richtlijnen voor COPD en astma bij volwassenen zijn nu te vinden in twee (in plaats van drie) afzonderlijke standaarden (NHG-Standaard COPD en NHG-Standaard As...

De griepprik: voor wie en waarom

Griep en ‘echte’ griep Griep is een luchtweginfectie die plotseling begint met algemene verschijnselen (zoals koorts, hoofdpijn en/of spierpijn) en klachten van de luchtwegen (hoest, keelpijn, kort...

Hoe stel ik een cardiovasculair risicoprofiel op?

Bij wie is een schatting zinvol? Een aantal gegevens uit het risicoprofiel kan je gebruiken om in te schatten hoeveel risico iemand loopt om in een bepaalde periode een hart- of vaatziekte te krijg...