Home Tags Praktisch

Praktisch

Bloeddruk verlagen in stappen

Bloeddrukverlaging zonder medicijnen Het is verleidelijk bij een vastgestelde hoge bloeddruk meteen medicijnen voor te schrijven, maar in het vorige artikel werd al duidelijk dat de winst van meer...

COPD-diagnostiek volgens de nieuwe NHG-Standaard

De belangrijkste wijzigingen zijn: De richtlijnen voor COPD en astma bij volwassenen zijn nu te vinden in twee (in plaats van drie) afzonderlijke standaarden (NHG-Standaard COPD en NHG-Standaard As...

De griepprik: voor wie en waarom

Griep en ‘echte’ griep Griep is een luchtweginfectie die plotseling begint met algemene verschijnselen (zoals koorts, hoofdpijn en/of spierpijn) en klachten van de luchtwegen (hoest, keelpijn, kort...

Hoe stel ik een cardiovasculair risicoprofiel op?

Bij wie is een schatting zinvol? Een aantal gegevens uit het risicoprofiel kan je gebruiken om in te schatten hoeveel risico iemand loopt om in een bepaalde periode een hart- of vaatziekte te krijg...

Reizigersadvies in de huisartsenpraktijk

Inleiding Nederlanders zijn een reislustig volkje en patiënten in de huisartsenpraktijk vormen daarop geen uitzondering. Regelmatig vragen zij om advies voor een verre reis. Het aantal huisartsen d...

Dementie in de praktijk

In de rubriek Praktisch belichten we een klein aspect van het werk van de praktijkondersteuner. We herschrijven daarvoor bijvoorbeeld delen uit een Praktijkwijzer van het NHG, hier uit de PraktijkW...

‘Heb je wel eens een sigaret gerookt?’

De eerste sigaret Het opsteken van de eerste sigaret (trying smoker) is een cruciaal moment voor het jonge kind. Mogelijk heeft dit jonge kind al astma, krijgt het astma, of wordt dit kind zelf lat...

Bedplassen

In de rubriek Praktisch belichten we een klein aspect van het werk van de praktijkondersteuner. We herschrijven daarvoor bijvoorbeeld delen uit een Praktijkwijzer van het NHG, hier uit de PraktijkW...

Depressie: een nieuwe risicofactor voor hart- en vaatziekten

Inleiding Bij de begeleiding van patiënten met een doorgemaakt hartinfarct, een CVA of een andere ischemische hart- of vaatziekte ligt de nadruk terecht op leefstijl en medicatie. Leefstijlfactoren...

Stoppen met roken door effectieve medicijnen

Wat is bekend? De meerderheid van alle rokers (77%) wil stoppen met roken, maar slechts 3-5% van hen slaagt hierin zonder hulpmiddelen. Wat is nieuw? Medicamenteuze ondersteuning kan de slaagkans v...