Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Voor de tijd die komen gaat

redactie

De waan van de dag regeert

De praktijkondersteuner heeft een overvolle agenda, krijgt er doelgroepen bij en moet binnen de verschillende doelgroepen door substitutie en registratieplicht steeds meer gaan doen. Onze scholingen worden uitgebreider, gaan dieper en hebben steeds vaker een verplicht karakter. We worden binnen de ketenzorg afgerekend op onze proces- en uitkomstprestaties. We hebben zorgoverstijgende taken in het kwaliteitsbeleid en zijn steeds vaker betrokken bij (wijkgerichte) zorgontwikkeling. De waan van de dag speelt een rol van betekenis in de koersbepaling van onze professionele ontwikkeling.
De huisartsenzorg heeft meer dan ooit te maken met epidemiologische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn een gegeven, maar huisartsen nemen hier voor een belangrijk deel zelf de regie in door voor de lange termijn de koers vast te leggen op uitgangspunten en ambitieniveau. Deze zijn terug te vinden in het document ‘Toekomstvisie huisartsenzorg 2022, Modernisering naar menselijke maat’ van LHV/NHG.
1

Keuzes maken

Het visiedocument biedt ook richting en opties voor de ontwikkeling van onze eigen professie. Het geeft ons de mogelijkheid om mee te praten over organisatiedoelen en deze te vertalen naar onze werkzaamheden. In vrijwel elk nummer van TPO worden onderwerpen behandeld waarin nieuwe zorg, nieuwe taken of nieuwe invulling van taken aan de orde komen. In deze TPO bijvoorbeeld een artikel over shared decision making. Haske van Veenendaal schrijft samen met andere auteurs over deze gedeelde besluitvorming; wat is het, wanneer is het toepasbaar en wat vraagt het van de patiënt en zorgverlener? Maar minstens net zo interessant is de vraag wat we hiermee gaan doen in de dagelijkse praktijk. Juist bij deze vraag biedt het visiedocument handvatten. Iets wat zeker ook het geval kan zijn in de discussie over de rol van de huisartsenzorg binnen de kaders van preventie en screening. In het visiedocument is ruim aandacht voor deze onderwerpen en een duidelijk kader van aan de zorg gerelateerde en geïndiceerde screening en preventie. Wat behoort nu tot de verantwoordelijkheid van de patiënt en wat behoort tot de verantwoordelijkheden van de huisartsenzorg? Wat kan de patiënt zelf en wat is daarvoor nodig? In dit voorliggende nummer een praktisch overzicht van online-interventies die bruikbaar kunnen zijn voor mensen die hun leefstijl willen verbeteren. En een artikel over screening op diabetes type 2 van Erwin Klein Woolthuis. Daarin lees je hoe en bij wie screening op diabetes type 2 zinvol is en bij wie niet.

Aan de slag

Ik wil jullie op deze plek oproepen je te verdiepen in dit visiedocument. Ga het gewoon eens lezen, vraag je af in hoeverre het jouw zorgverlening en ontwikkeling raakt. Mogelijk stelt je werkgever het op prijs dat je meedenkt en meepraat over de toekomstvisie op preventie en chronische zorg binnen jullie eigen organisatie. Maar bovenal kan het ons helpen met gerichte kaders voor onze professionele rolontwikkeling. Het kan het verschil maken tussen reactief meebewegen met de waan van de dag of ons proactief bezinnen op de uitdagingen die ons staan te wachten.
Ik hoor heel graag van jullie terug of en hoe jullie het visiedocument gebruiken. Geeft het antwoord op vragen of levert het juist vragen op? Ervaringen kunnen jullie mailen naar redactie@tpo.org.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2015, nummer 3

Literatuurverwijzingen:

1http://www.tkv2022.nl.