Home Tags Redactioneel

Redactioneel

Veilig het jaar uit…

Wie weet knalt het vuurwerk je wel om de oren terwijl je dit blad leest, want het jaar 2011 is bijna ten einde. Voor ons als redactie stond 2011 in het teken van het lustrumcongres "Vrouw zoekt zor...

Beweging in balans

Als wij dicht bij onze oorsprong blijven en dus veel bewegen, verlaagt dat het risico op het ontstaan van verschillende chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en waarschijnli...

Nederland verandert, onze zorg niet zo veel…

FNV Zorg en Welzijn vindt de reclame misleidend en daarin zijn zij in het gelijk gesteld door de Reclame Code Commissie. Deze heeft geoordeeld dat de zorgspotjes van het Ministerie van Volksgezondh...

Op de bres voor de CVA-patiënt

Alle mensen gaan uiteindelijk dood, maar bij voorkeur niet na een langdurige fase van handicaps en afhankelijkheid zoals deze kan optreden na een CVA: motorische beperkingen, afasie, persoonlijkhei...

Een nieuw jaar…

Wanneer dit nummer op de deurmat valt, is het jaar 2010 alweer een heel eind op dreef. De vijfde jaargang van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning is van start en de koek is nog lang niet op....

Klaar voor de toekomst?

Nieuws was het niet, maar toch leuk om te horen bij het Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg (NIVEL): de komst van de praktijkondersteuner heeft gezorgd voor kwaliteitsverhogin...

Voor de tijd die komen gaat

De waan van de dag regeertDe praktijkondersteuner heeft een overvolle agenda, krijgt er doelgroepen bij en moet binnen de verschillende doelgroepen door substitutie en registratieplicht steeds meer...

‘Van die rode met een gleufje’

‘Van die rode met een gleufje en ook nog kleine witjes en oh ja, ook nog van die hartjes’. Zoiets horen we vaak als we vragen naar medicatiegebruik. Daar kan je natuurlijk geen wijs uit en daarom m...

Gesubsideerd bewegen

En weer gloort er een nieuw project voor de praktijkondersteuner aan de horizon: de beweegkuur. Dit is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met (een verhoogd risico op) diabetes type...

Oud & nieuw

Lang zelfstandig Met toegenomen zorgkosten en sombere berichten over de economie zijn we aan een nieuw jaar begonnen. Een jaar waarin een aantal belangrijke veranderingen in de zorg zal worden door...