Home Tags Redactioneel

Redactioneel

Voorwoord: Bedankt voor het luisteren

Naast me staat een glas water, de zon schijnt door het raam op mijn rug, op mijn laptop staan alle artikelen voor dit nummer geopend.

Veelzijdigheid ten top

Als dit nummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning op de mat valt, is het symposium ‘Samen naar de dokter’ net achter de rug. Daar presenteert het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheids...

Risicovolle handelingen

In ons werk hebben we ook te maken met risico’s. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. In een eerder verschenen TPO besteedden we aandacht aan het melden van fouten in de huisartsenpraktijk. M...

Controle

'Het zijn de WK-kilo's,' verzucht mijn patiënt tijdens zijn laatste controle in juli, als hij de weegschaal afstapt. 'Het is maar goed dat het voorbij is, nu kunnen we weer normaal gaan doen.' Geze...

Hoe kritisch ben jij?

Het is belangrijk om kritisch in het leven te staan, zeker als je in de gezondheidssector werkt. De tv-uitzending van Tros Radar op 31 augustus jongstleden onderstreepte weer eens hoe goedgelovig w...

Bezuinigingen in de eerste lijn: bedreiging of kans?

Vervolgens werd de praktijkondersteuner-somatiek gemeengoed en deed bij ons een praktijkverpleegkundige haar intrede met een aantal verschillende taken. Ik heb persoonlijk ervaren dat multidiscipli...

Lever en nieren in de schijnwerpers

Wanneer consulteren we de tweede lijn? En zou deze consultatie een structurele vorm kunnen krijgen? In Groningen hebben ze daar een mooie oplossing voor gevonden. Lees erover in het interview over...

De ‘zegeningen’ van functionele bekostiging

Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht dat functionele bekostiging ‘levensreddend en kostenbesparend’ is. Bewijs hiervoor ontbreekt grotendeels, hij baseert zich hoofdzakelij...

Generalistische, persoonsgebonden zorg

Op het moment dat ik dit schrijf, verblijf ik in een dorp in Cappadocië, in de binnenlanden van Turkije. Ik pas op het huis en de twee honden van een vriendin. Haar honden zijn huisdieren. Een vree...

Transitie voor de praktijkondersteuner

Wat is er zoal veranderd? De organisatie van de langdurige zorg, afstemming met gemeenten, en de bekostigingssystematiek van de huisartsenzorg. Doel van een andere bekostigingssystematiek is dat we...