Home Tags Redactioneel

Redactioneel

Voorwoord: Bedankt voor het luisteren

Naast me staat een glas water, de zon schijnt door het raam op mijn rug, op mijn laptop staan alle artikelen voor dit nummer geopend.

Gezond ouder worden

Ouderen zijn hot. Je kunt geen krant of tijdschrift openslaan of je komt het onderwerp ‘ouderenzorg’ tegen en het is een geliefd thema op congressen. Waarom is er zo veel aandacht voor de oudere me...

Gezonde leefstijl als investering in de toekomst

Invloed van ouders Wanneer patiënten zich bewust zijn van hun ongezonde leefstijl en er “klaar” voor zijn om deze te veranderen, is het zinvol ook het effect van leefgewoontes op kinderen met je pa...

Protocol maken?

Als je dit leest, zijn we bij het NHG druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het congres voor praktijkondersteuners op 31 oktober. Dat congres draait rond veel onderwerpen, variërend van be...

Samen verder

1 + 1 is meer dan 2Ik kan me zo voorstellen dat dit vragen oproept. Waarom gaan we samenwerken? In het algemeen geldt voor samenwerking: de ene partij ziet kwaliteiten en aspecten bij de andere par...

Maximale betrokkenheid met behoud van distantie

Het gehouden lezersonderzoek is zeer waardevol voor de redactie (zie bladzijde 171). Daaruit blijkt onder meer dat praktijkverpleegkundigen behoefte hebben aan praktische onderwerpen. Deze komen in...

Een markant jaar

Nieuwe financiering 2011 begon al goed met een compleet vernieuwde financiering voor de praktijkondersteuner-somatiek. We waren gewend aan een gemengde bekostigingssystematiek: ieder kwartaal decla...

Eigen kracht?

Het volgende stukje uit de Troonrede 2013 heeft veel stof doen opwaaien: "Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger...

Praktische informatie

De afgrenzing van taken van de praktijkondersteuner en de praktijkassistente is regelmatig onderwerp van discussie. Zo wordt hypertensiebegeleiding vooral tot de taak van de praktijkassistente gere...

De patiënt centraal

Wenproces Die veranderende rol van patiënt en zorgverlener is iets waar beiden aan moeten wennen. Psychiater en hoogleraar psychopathologie aan de universiteit van Leiden, Eric Hoenkamp, schreef hi...