Home Tags Redactioneel

Redactioneel

Voorwoord: Bedankt voor het luisteren

Naast me staat een glas water, de zon schijnt door het raam op mijn rug, op mijn laptop staan alle artikelen voor dit nummer geopend.

‘Van die rode met een gleufje’

‘Van die rode met een gleufje en ook nog kleine witjes en oh ja, ook nog van die hartjes’. Zoiets horen we vaak als we vragen naar medicatiegebruik. Daar kan je natuurlijk geen wijs uit en daarom m...

Redactiecommissie Tijdschrift voor praktijkondersteuning

Jacolien Potkamp [[img:205]] Sinds 2004 werk ik als praktijkondersteuner in huisartsenpraktijk ‘de Hof van Blom’ te Hattem. Astma/COPD-zorg, HVZ-risicomanagement spreekuren en een deel administrati...

Vreemde meneren en mantelpakjes

Praktijkondersteuning ontwikkelt zich tot een omvangrijke en zelfstandige discipline. Dat blijkt uit de forse toename van praktijkondersteuners en ook uit experimenten met de inzet van nurse-practi...

Inzet praktijkondersteuners verhoogt kwaliteit van zorg

In deze TPO publiceren we een verslag van een project in Noord-Brabant, waarbij de door praktijkondersteuners geboden zorg aan chronisch zieken werd geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat e...

Evidence based praktijkondersteuning

Protocollen Protocollen gebaseerd op richtlijnen ondersteunen EBP. Deze richtlijnen behoren te zijn gebaseerd op het best mogelijke bewijs, zoals meta-analyses gebaseerd op origineel empirisch onde...

Gezond ouder worden

Ouderen zijn hot. Je kunt geen krant of tijdschrift openslaan of je komt het onderwerp ‘ouderenzorg’ tegen en het is een geliefd thema op congressen. Waarom is er zo veel aandacht voor de oudere me...

Maximale betrokkenheid met behoud van distantie

Het gehouden lezersonderzoek is zeer waardevol voor de redactie (zie bladzijde 171). Daaruit blijkt onder meer dat praktijkverpleegkundigen behoefte hebben aan praktische onderwerpen. Deze komen in...

Praktische informatie

De afgrenzing van taken van de praktijkondersteuner en de praktijkassistente is regelmatig onderwerp van discussie. Zo wordt hypertensiebegeleiding vooral tot de taak van de praktijkassistente gere...

In dit nummer

Het onderzoek van Bas Houweling over de werkzaamheden van praktijkondersteuners in de diabeteszorg haalde begin maart de landelijke pers. Daar werd de nadruk gelegd op het overtreden van de wet doo...
Abonneren