Home Tags Redactioneel

Redactioneel

Hoe kritisch ben jij?

Het is belangrijk om kritisch in het leven te staan, zeker als je in de gezondheidssector werkt. De tv-uitzending van Tros Radar op 31 augustus jongstleden onderstreepte weer eens hoe goedgelovig w...

Bezuinigingen in de eerste lijn: bedreiging of kans?

Vervolgens werd de praktijkondersteuner-somatiek gemeengoed en deed bij ons een praktijkverpleegkundige haar intrede met een aantal verschillende taken. Ik heb persoonlijk ervaren dat multidiscipli...

Lever en nieren in de schijnwerpers

Wanneer consulteren we de tweede lijn? En zou deze consultatie een structurele vorm kunnen krijgen? In Groningen hebben ze daar een mooie oplossing voor gevonden. Lees erover in het interview over...

De ‘zegeningen’ van functionele bekostiging

Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht dat functionele bekostiging ‘levensreddend en kostenbesparend’ is. Bewijs hiervoor ontbreekt grotendeels, hij baseert zich hoofdzakelij...

Generalistische, persoonsgebonden zorg

Op het moment dat ik dit schrijf, verblijf ik in een dorp in Cappadocië, in de binnenlanden van Turkije. Ik pas op het huis en de twee honden van een vriendin. Haar honden zijn huisdieren. Een vree...

Transitie voor de praktijkondersteuner

Wat is er zoal veranderd? De organisatie van de langdurige zorg, afstemming met gemeenten, en de bekostigingssystematiek van de huisartsenzorg. Doel van een andere bekostigingssystematiek is dat we...

Veilig het jaar uit…

Wie weet knalt het vuurwerk je wel om de oren terwijl je dit blad leest, want het jaar 2011 is bijna ten einde. Voor ons als redactie stond 2011 in het teken van het lustrumcongres "Vrouw zoekt zor...

Beweging in balans

Als wij dicht bij onze oorsprong blijven en dus veel bewegen, verlaagt dat het risico op het ontstaan van verschillende chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en waarschijnli...

Nederland verandert, onze zorg niet zo veel…

FNV Zorg en Welzijn vindt de reclame misleidend en daarin zijn zij in het gelijk gesteld door de Reclame Code Commissie. Deze heeft geoordeeld dat de zorgspotjes van het Ministerie van Volksgezondh...

Op de bres voor de CVA-patiënt

Alle mensen gaan uiteindelijk dood, maar bij voorkeur niet na een langdurige fase van handicaps en afhankelijkheid zoals deze kan optreden na een CVA: motorische beperkingen, afasie, persoonlijkhei...