Home Tags Redactioneel

Redactioneel

Voorwoord: Bedankt voor het luisteren

Naast me staat een glas water, de zon schijnt door het raam op mijn rug, op mijn laptop staan alle artikelen voor dit nummer geopend.

Vreemde meneren en mantelpakjes

Praktijkondersteuning ontwikkelt zich tot een omvangrijke en zelfstandige discipline. Dat blijkt uit de forse toename van praktijkondersteuners en ook uit experimenten met de inzet van nurse-practi...

Kritisch genoeg?

Iedere commerciële instelling heeft zijn eigen marketingstrategieën, zo ook de farmaceutische industrie. Waren artsenbezoekers eerst uitsluitend gericht op de huisarts, tegenwoordig vormen ook prak...

Een hand vol sinaasappelen

Mijn grootvader was huisarts. Huisarts in een tijd ver voor de praktijkondersteuning haar intrede deed. Hij had een praktijk in Oosterbeek, die hij na de oorlog verruilde voor een bestaan als trope...

Een kritische blik gericht op effectiviteit van zorg

In de gemeente waar ik werk hebben alle eerstelijns disciplines gezamenlijk zorgprogramma’s gemaakt. Dat was een flink project waar heel wat brainstormsessies en overlegmomenten voor nodig waren. H...

Inzet praktijkondersteuners verhoogt kwaliteit van zorg

In deze TPO publiceren we een verslag van een project in Noord-Brabant, waarbij de door praktijkondersteuners geboden zorg aan chronisch zieken werd geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat e...

POH-GGZ: een nieuwe collega erbij!

In veel huisartsenpraktijken werkt op dit moment een dagdeel in de week een medewerker van een GGZ (geestelijke gezondheidszorg)-instelling, meestal een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, maatsc...

Goed bezig!

In het vorige nummer kon je lezen over het nieuwe competentieprofiel van de praktijkondersteuner. Voor wie het niet heeft meegekregen: praktijkondersteuning wordt een uitstroomrichting van hbo-verp...

De juiste zorg voor iedere patiënt

Bij de invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel zouden inkomenseffecten zoveel mogelijk worden weggewerkt. Ook dat is slechts ten dele gelukt. Via het belastingstelsel betalen de ‘rijken’ welis...

Evidence based praktijkondersteuning

Protocollen Protocollen gebaseerd op richtlijnen ondersteunen EBP. Deze richtlijnen behoren te zijn gebaseerd op het best mogelijke bewijs, zoals meta-analyses gebaseerd op origineel empirisch onde...