Home Tags Weet je dit?

Weet je dit?

Vragen

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis up to date te houden, onder meer door te testen hoe het is gesteld met je kennis. De toetsvragen en -antwoord...

Vragen

Hou je kennis up to date met de toetsvragen van huisarts Janine Freeke. Ze zijn geformuleerd als stellingen: geef bij de stellingen steeds aan of ze juist of onjuist zijn. Heb je een vraag naar aan...

Vragen

Mohammed is vier jaar en komt met zijn moeder op het spreekuur. Moeder vertelt dat hij sinds twee weken aan het hoesten is, ze hoort hem daarbij ook vaak piepen. De huisarts ziet in het dossier dat...

Vragen

Dilip Ramdihal is 38 jaar en sinds 2 jaar bekend met diabetes mellitus type 2. Als kind was hij al te dik; zijn BMI is steeds verder opgelopen. Hij bezoekt de praktijkondersteuner voor controle van...

Vragen

Hou je kennis up-to-date met de toetsvragen van huisarts Wilma Spinnewijn. De vragen zijn geformuleerd als stellingen (juist/onjuist), de antwoorden staan op de volgende pagina. Heb je een vraag na...

Antwoorden

1. Onjuist 2. Onjuist Volgens Australisch onderzoek is er geen verschil in het optreden van wondinfectie tussen patiënten die een wond minimaal 48 uur drooghouden en bedekken en patiënten die de pl...

Antwoorden

De antwoorden zijn als juist/onjuist geformuleerd. 1 . Juist 2 . Juist Een anamnese met roken en zonder allergische klachten of bronchitisklachten in de voorgeschiedenis wijst a priori meer in de r...

Antwoorden

1. Onjuist 2. Juist 3. Juist Bij kinderen tot zes jaar is ‘vol zitten’ en recidiverend hoesten geen onderdeel meer van de symptoomdiagnose astma. Meestal wordt volstaan met het stellen van een symp...

Antwoorden

1. Onjuist. Volgens het NIVEL was in 2007 de diabetes mellitus prevalentie (het aantal ziektegevallen per 1000 patiënten in de huisartsenpraktijk) 38,2 en loopt geleidelijk op. In 2011 bedroeg de p...

Antwoorden

‘Binge’-drinken is het drinken van grote hoeveelheden alcohol in een kort aaneengesloten tijdsbestek afgewisseld met perioden zonder alcoholgebruik. Voor mannen is de grenswaarde vijf eenheden alco...