Home Tags Weet je dit?

Weet je dit?

Antwoorden

1. onjuist  Bij perifeer arterieel vaatlijden onderscheiden we de vier stadia van Fontaine. Bij stadium 2 zijn er typische klachten van claudicatio intermittens, waarvan de beschrijving wisselend i...

Antwoorden

De antwoorden zijn als juist/onjuist geformuleerd. 1 Juist 2 Juist 3 Juist Bij klachten over minder horen en/of oorsuizen kunnen zowel cerumen (oorsmeer), een gehoorgangontsteking (otitis externa)...

Antwoorden

1. Juist De Barthelindex geeft aan in hoeverre de patiënt zelfredzaam is bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). De tien items waar naar gekeken wordt zijn: ontlasting, urine, persoon...

Antwoorden

1. Onjuist. Er is sprake van de werkhypothese SOLK als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldo...

Antwoorden

1. Onjuist.Het staken van de enalapril is (nog) niet nodig. Bij deze ene meting van meneer Ferdinandusse is namelijk onduidelijk of het gaat om fysiologische daling of dat het wordt veroorzaakt doo...

Vragen

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis up to date te houden, onder meer door te testen hoe het is gesteld met je kennis. De toetsvragen en -antwoord...

Vragen

Hou je kennis up to date met de toetsvragen van huisarts Janine Freeke. Ze zijn geformuleerd als stellingen: geef bij de stellingen steeds aan of ze juist of onjuist zijn. Heb je een vraag naar aan...

Vragen

Mohammed is vier jaar en komt met zijn moeder op het spreekuur. Moeder vertelt dat hij sinds twee weken aan het hoesten is, ze hoort hem daarbij ook vaak piepen. De huisarts ziet in het dossier dat...

Vragen

Dilip Ramdihal is 38 jaar en sinds 2 jaar bekend met diabetes mellitus type 2. Als kind was hij al te dik; zijn BMI is steeds verder opgelopen. Hij bezoekt de praktijkondersteuner voor controle van...

Vragen

Hou je kennis up-to-date met de toetsvragen van huisarts Wilma Spinnewijn. De vragen zijn geformuleerd als stellingen (juist/onjuist), de antwoorden staan op de volgende pagina. Heb je een vraag na...