Home Tags Weet je dit?

Weet je dit?

Antwoorden

De antwoorden zijn als juist/onjuist geformuleerd. 1 Juist 2 Juist 3 Onjuist Na een CVA of TIA wordt bij alle patiënten overwogen bloeddrukverlagende behandeling in te stellen. Antihypertensiva red...

Antwoorden

1 Juist Vooral bij oudere patiënten is valpreventie van belang. De huisarts voert een terughoudend beleid bij het voorschrijven van benzodiazepinen en probeert voorgeschreven benzodiazepines te sto...

Antwoorden

1. Onjuist. De NHG-Standaard Fractuurpreventie geeft beleidsrichtlijnen voor patiënten ouder dan 50 jaar. 2. Onjuist.Het aantal patiënten in Nederland van 50 jaar en ouder met een fractuur wordt ge...

Antwoorden

1. Juist. 2. Juist.Een delier is een neuropsychiatrisch toestandsbeeld, dat zich kenmerkt door: een aandachtsstoornis (verminderd vermogen de aandacht ergens op te richten, vast te houden of van fo...

Vragen

De vragen in deze kennistoets komen uit e-learningprogramma Diabetes nader bekeken van het NHG en zijn gebaseerd op de NHG-Standaarden. Op de volgende pagina vind je de antwoorden. Correspondentie:...

Vragen

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis actueel te houden, onder meer door te testen hoe het is gesteld met je kennis. De toetsvragen en -antwoorden...

Vragen

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis up to date te houden, onder meer door te testen hoe het is gesteld met je kennis. De toetsvragen en -antwoord...

Vragen

Hou je kennis up-to-date met de toetsvragen van huisarts Janine Freeke. Ze zijn geformuleerd als stellingen (juist/onjuist). Heb je een vraag naar aanleiding van de kennistoets ? Mail deze naar tpo...

Vragen

Meneer Van Zuiden bezoekt na telefonisch consult met de huisarts de praktijkondersteuner. Hij is 60 jaar en heeft een blanco voorgeschiedenis. Hij had de huisarts gebeld omdat zijn broer van 52 jaa...

Vragen

De praktijkondersteuner bespreekt met de huisarts het slaapmiddelengebruik van mevrouw Brands, 72 jaar. In het dossier heeft de praktijkondersteuner chronisch slaapmiddelengebruik genoteerd. Wannee...