Home Tags Weet je dit?

Weet je dit?

Vragen

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis actueel te houden, onder meer door te testen hoe het is gesteld met je kennis. De toetsvragen en -antwoorden...

Antwoorden

1 Onjuist Van de Nederlandse bevolking van 20 tot 60 jaar heeft ongeveer 1 op de 8 personen een verhoogd cholesterolgehalte, 1 op de 5 een verhoogde bloeddruk en 1 op de 3 rookt. Roken is dus de me...

Vragen

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis up to date te houden. Voorheen deden we dat op het gebied van chronische longaandoeningen met de Blaascasus....

Antwoorden

1. onjuist 2. onjuist Bij dosisaërosolen is de dosisafgifte (en de gemiddelde deeltjesgrootte) onafhankelijk van de inspiratoire luchtstroomsterkte. De longdepositie (het neerslaan van de medicijne...

Vragen

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis up to date te houden, onder meer door te testen hoe het daarmee is gesteld. De toetsvragen en -antwoorden zij...

Antwoorden

1. onjuist  Bij perifeer arterieel vaatlijden onderscheiden we de vier stadia van Fontaine. Bij stadium 2 zijn er typische klachten van claudicatio intermittens, waarvan de beschrijving wisselend i...

Vragen

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis up to date te houden, onder meer door te testen hoe het is gesteld met je kennis. De toetsvragen en -antwoord...

Antwoorden

1. Onjuist 2. Onjuist Volgens Australisch onderzoek is er geen verschil in het optreden van wondinfectie tussen patiënten die een wond minimaal 48 uur drooghouden en bedekken en patiënten die de pl...

Vragen

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis up to date te houden, onder meer door te testen hoe het daarmee is gesteld. De toetsvragen en -antwoorden zij...

Antwoorden

De antwoorden zijn als juist/onjuist geformuleerd. Kennistoets TPO 6, antwoorden 1. juist 2. onjuist 3. onjuist 4. juist 5. onjuist Langdurig benzodiazepinegebruik is een veelvoorkomend probleem, m...
Abonneren