Home Tags Weet je dit?

Weet je dit?

Antwoorden

1. onjuist 2. onjuist Bij dosisaërosolen is de dosisafgifte (en de gemiddelde deeltjesgrootte) onafhankelijk van de inspiratoire luchtstroomsterkte. De longdepositie (het neerslaan van de medicijne...

Antwoorden

De antwoorden zijn als juist/onjuist geformuleerd. 1 .Juist De diagnose inspanningsastma kan meestal door een goede anamnese gesteld worden. De symptomen zijn dezelfde als bij een astma-exacerbatie...

Antwoorden

1 Juist 2 Juist Chronische veneuze insufficiëntie ontstaat door een lang voortdurende stoornis in de afvoer van het bloed van de venen van de benen door gebrekkige werking van de kleppen. Hierbij k...

Antwoorden

1. Juist.Roken kan leiden tot een gemiddeld lager geboortegewicht (2-3 x zoveel kans op een geboortegewicht 30 vermindert de kans op zwangerschap. 12. Juist.Overgewicht gaat gepaard met een grotere...

Antwoorden

1. Juist.Anemie is een voor leeftijd en geslacht te laag Hb. Referentiewaarden voor volwassenen: mannen: 8,5-11 mmol/l vrouwen: 7,5-10 mmol/l 2. Onjuist.Bij vrouwen na de menopauze en bij mannen is...

Vragen

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis up to date te houden, onder meer door te testen hoe het daarmee is gesteld. De toetsvragen en -antwoorden zij...

Vragen

Hou je kennis up to date met de toetsvragen van huisarts Janine Freeke. Ze zijn geformuleerd als juist/onjuist. Heb je zelf een vraag? Mail deze naar tpo@nhg.org. De heer Maas is 67 jaar en komt op...

Vragen

Hou je kennis up-to-date met de toetsvragen van huisarts Janine Freeke. Ze zijn geformuleerd als stellingen (juist/onjuist). Heb je een vraag naar aanleiding van de kennistoets ? Mail deze naar tpo...

Vragen

Nellie van Vliet is 42 jaar, getrouwd, heeft 2 tienerdochters en is huisvrouw. Sinds 2 maanden heeft ze – zonder aanleiding – veel last van pijn in haar rug, met aanvallen van heftige pijn waardoor...

Vragen

Hou je kennis up-to-date met de toetsvragen van huisarts Wilma Spinnewijn. De vragen zijn geformuleerd als stellingen (juist/onjuist), de antwoorden staan op de volgende pagina. Heb je een vraag na...