Home Tags Lezen/kijken/zoeken

Lezen/kijken/zoeken

Zinvol naslagwerk

In de serie Basiswerk AG voor doktersassistentes zijn enkele boeken verschenen die ook heel bruikbaar zouden kunnen zijn voor de praktijkondersteuner. De uitgave Geneesmiddelenkennis voor doktersas...

Werk om succesvol oud te worden

Westendorp R, Den Hengst J. Buitenspel? De kunst van het oud worden. Wormer: Inmerc, 2006. 119 pagina’s, € 15,95. ISBN 90 6611 603 X. Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde in Leiden, schre...

De rol van naasten bij palliatieve zorg

Doelgroep Praktijkondersteuners die interesse hebben en/of betrokken zijn bij palliatieve zorgverlening. Het boekje is zeer geschikt voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen. Inhoud Palliatiev...

100e NHG-Standaard in H&W 9

Tjard Schermer en zijn mede-onderzoekers bekeken de accuraatheid en precisie van 49 spirometers in Nederlandse huisartsenpraktijken. Conclusie: veel spirometers meten iets te hoge FVC- en FEV1-waar...

Investeren in geestelijke gezondheid

Doelgroep Geluk en mentaal vermogen bevinden zich op het raakvlak tussen zorg en welzijn. In die zin is dit boek zeker ook interessant voor iedereen die werkzaam is in de huisartsenzorg. Het is wel...

Matig naslagwerk voor senioren

Doelgroep Dit boek richt zich op de leek, de oudere die geïnteresseerd is in medicijngebruik, misschien omdat hij voor de keuze staat of hij een bepaald medicijn gaat gebruiken of niet. Daarnaast i...

Vooral lijst met sites, tips en adviezen

Hoe maak je iemand vaardiger in het zelf zoeken en beoordelen van medische informatie op internet? Huisarts Patrick Jansen besteedt in zijn boek Medische informatie zoeken op internet, na een hoofd...

Zorg rondom COPD

Zorg rondom COPD is een naslagwerk dat een overzicht geeft van de zorg en bijkomende aspecten bij COPD. Het is geschreven door verschillende auteurs, waaronder longartsen, cardiologen, huisartsen,...

E-learning STIVORO

Doelgroep Professionals, onder wie praktijkondersteuners.Inhoud De cursus heeft als doel de kennis van professionals over de behandeling van tabaksverslaving te vergroten. De cursus is opgesplitst...

De nieuwe huisarts

Utrechtse onderzoekers analyseerden de thematische ontwikkeling van gerandomiseerde gecontroleerde trials in de huisartsgeneeskunde in de periode 1990-2010. Het aantal gepubliceerde RCT’s bleek de...