Home Tags Lezen/kijken/zoeken

Lezen/kijken/zoeken

De psychologie van eetgedrag

‘Afvallen op maat’ is een kritisch boek van een universitair hoofddocent met kennis van zaken op het gebied van eetgedrag en overgewicht. En gezien de vele hypes die er zijn met betrekking tot afva...

Medisch zoeken

Vroeger, toen het wereldwijde web nog niet binnen ieders handbereik lag, was het lekker makkelijk als je met een vraag zat waar je het antwoord niet op wist. Je stapte de spreekkamer binnen, sloeg...

De diabetische voet

Doelgroep Het boek richt zich met name op de pedicure en daarnaast op andere professionals die met voeten van diabetespatiënten te maken krijgen, waaronder ook de praktijkondersteuner. Het doel is...

MCTV-uitzending PreventieConsult

Doelgroep De nascholingsmodule is bedoeld voor artsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten en andere zorgverleners die te maken hebben of kunnen krijgen met het PreventieConsult. Samenvattin...

Mens en boek mogen dunner

Doelgroep Mensen met ongezond overgewicht en iedereen in hun omgeving. Inhoud De boodschap van het boekje is helder: overgewicht is schadelijk. Afvallen zou moeten gebeuren op een verantwoorde, gez...

Inhalatorgebruik.nl

Inhalatorgebruik.nl. Amersfoort: Long Alliantie Nederland Bij het inhaleren van medicatie worden regelmatig fouten gemaakt. Door foutief gebruik vermindert het beoogde effect bij de behandeling van...

Agenda/congres

24 april 2008, 22 mei 2008 CAHAG-cursus Astma & COPD voor Praktijkondersteuners Deze eendaagse cursus is gericht op alle praktijkondersteuners/-verpleegkundigen die gaan starten of al gevorderd (=...

Bibberbeentjes

‘Een leuk maar zielig boek’, concludeert mijn dochter van 9 als ze het boek Bibberbeentjes uit heeft. Het is vooral zielig voor Thomas, want die heeft suikerziekte, maar ook voor zijn oudere zusje...

Heerlijk praktisch boek over motiveren

Doelgroep Werkers in de gezondheidszorg (eerste lijn, tweede lijn, verslavingszorg, reclassering, forensische zorgverlening, et cetera.) Samenvatting Dit boek beschrijft hoe je motivational intervi...

Verschenen in Huisarts en Wetenschap

Cardiovasculair Risicomanagement In H&W nr. 1 van 2012 staat de herziene versie van de NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement. De belangrijkste verandering is de gewijzigde risicotabel: in...