Home Tags Lezen/kijken/zoeken

Lezen/kijken/zoeken

Socratisch motiveren

In de huisartsenpraktijk hebben hulpverleners dagelijks te maken met mensen die ongezond gedrag vertonen. Zij roken, bewegen te weinig, eten te veel of ongezond, of hebben problemen op hun werk, ma...

NHG-Standaard: meer dan het kaartje!

Er zijn nogal wat standaarden die van belang zijn voor het werk van de praktijkondersteuner. In de eerste plaats natuurlijk de aandoeningsgerichte standaarden waar de praktijkondersteuner een rol b...

De psychologie van eetgedrag

‘Afvallen op maat’ is een kritisch boek van een universitair hoofddocent met kennis van zaken op het gebied van eetgedrag en overgewicht. En gezien de vele hypes die er zijn met betrekking tot afva...

Agenda/congres

24 april 2008, 22 mei 2008 CAHAG-cursus Astma & COPD voor Praktijkondersteuners Deze eendaagse cursus is gericht op alle praktijkondersteuners/-verpleegkundigen die gaan starten of al gevorderd (=...

Astma bij kinderen

De kinderarts Van Gent is gepromoveerd op zijn onderzoek naar ongediagnosticeerde astma bij kinderen. Hij inventariseerde luchtwegklachten bij 1614 schoolkinderen van 7-10 jaar. Hij verdeelde de ki...

Praktische informatie over voeding bij diabetes

[[img:214]] Het boek Diabetes & dagelijkse kost geeft eerlijke en onafhankelijke informatie over de voeding voor mensen met diabetes. In heldere bewoordingen passeren allerlei onderwerpen de revue,...

Het insuline formularium

Het insuline formularium is een klein en handzaam boekje met daarin een actueel en beknopt overzicht van insulines, materialen en start- en doseerschema’s. Door de prettige schrijfstijl en overzich...

NHG-PraktijkWijzer biedt hulp bij aanpak astma/COPD

Scharnierconsult De PraktijkWijzer kent een intakeprotocol dat de praktijkondersteuner uitvoert bij een patiënt die vermoedelijk astma of COPD heeft. Op basis van de verkregen gegevens stelt de hui...

Fietsen als medicijn

Doelgroep De patiënten die je wilt gaan stimuleren tot meer bewegen. Samenvatting Fietsen is overal goed voor! Door vaker de fiets te nemen is de nationale norm voor gezond bewegen van minimaal der...

Zakboekje

Doelgroep Alle hulpverleners die werkzaam zijn in de dagelijkse medische, verpleegkundige en verzorgende praktijk en die in contact komen met niet-westerse patiënten. Voorkennis en inzicht in achte...
Abonneren