Home Tags Interview

Interview

Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts

De praktijkondersteuner: Antoinette Marks (45), praktijkverpleegkundige bij Gezondheidscentrum Frans Huygen in Lent. Opleiding: HBO-V, lerarenopleiding verpleegkunde. Werk hiervoor: teamcoördinator...

“Laat mensen uit de beroepsgroep aan het woord in TPO”

“TPO moet vooral een praktisch tijdschrift blijven dat betrouwbare informatie geeft en onafhankelijk is. Daarbij is het belangrijk om mensen uit de beroepsgroep aan het woord te laten, zoals in de...

“De praktijkondersteuner-ggz hoort bij de praktijk en het team”

Volgens een recente peiling (2013) van de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft 60% van de huisartsen een praktijkondersteuner-ggz in dienst. Met ingang van 2013 is de overheidsregeling rond deze...

Opfrissen van kennis is voor pionier niet voldoende

Henny Groeneveld begon ruim zeven jaar geleden als praktijkondersteuner. ‘Het was heel erg pionieren en zelf het wiel uitvinden. Ik heb er veel energie en tijd in moeten steken.’ Janet ten Broeke m...

‘Accreditatie is een goede prikkel om jezelf als kleine organisatie te professionaliseren’

Hoe kijken jullie terug op het accreditatietraject? Annemieke: ‘We dachten de praktijk goed op orde te hebben omdat wij het eerste accreditatietraject al doorlopen hadden. Maar in de nieuwe cyclus...

Welzijn op recept

In Gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein constateerden de huisartsen dat psychosociale aandoeningen (welzijnsklachten) een rol spelen bij een derde van alle consulten. Dat gegeven en een boe...

Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts

Praktijkondersteuner en huisarts vormen een aparte constellatie. Op deze plek komen telkens twee ervaringsdeskundigen apart van elkaar aan het woord. Hoe vinden zij dat ze samenwerken? En wat vinde...

“Ik hoop dat mensen ons steeds beter kunnen vinden”

Wat is er zo leuk aan ouderen? “Ik heb vijftien jaar als verpleegkundige in het ziekenhuis gewerkt, waarvan een aantal jaar op de afdeling geriatrie van het UMC Utrecht. Daar koos ik bewust voor om...

“Bij de obesitaskliniek heb ik geleerd hoe zwaar het is om zwaar te zijn”

Françoise Langens is sinds twee jaar als arts werkzaam bij de Obesitaskliniek. Daarvoor was ze 15 jaar huisarts en schreef ze mee aan de NHG-Standaard Obesitas. “Door die standaard, waarin bariatri...

Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts

Praktijkondersteuner en huisarts vormen een aparte constellatie. Op deze plek komen telkens twee ervaringsdeskundigen apart van elkaar aan het woord. Hoe vinden zij dat ze samenwerken? En wat vinde...