Home Tags Interview

Interview

De praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner: generalist of specialist?

De manier waarop de praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner (PVK/POH) wordt ingezet binnen de huisartsenpraktijk, verschilt per huisartsenpraktijk. De ene huisarts delegeert bepaalde taken aan...

Nieuw competentieprofiel voor praktijkondersteuners

De huisarts werkt generalistisch en richt zich dus op alle klachten, problemen en vragen over gezondheid en ziekte van alle mensen. Een deel van de taken worden gedelegeerd naar de praktijkonderste...

‘Praktijkondersteuners leren veel van telenefrologie’

TPO reisde af naar Groningen voor een interview met Frank Beltman, die als medisch adviseur van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) telenefrologie (in Nijmegen ontwikkeld) naar de provincie Gr...

Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts

De praktijkondersteuner: Miranda Knol (31), POH bij huisartsenpraktijk Avicenna, Paterswolde. Opleiding: mdgo-VP, hbo-V Werk hiervoor: verpleegkundige in ziekenhuis op afdeling abdominale chirurgie...

‘Het succes van praktijkondersteuning vraagt om doorontwikkeling’

‘De komst van de praktijkondersteuner is hartstikke goed geweest’, benadrukt Nelleke. ‘De zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen is verbeterd sinds de praktijkondersteuner er is. Welisw...

CASPIR-cursusleider Jan Rauws:‘Spirometrie is mooi aanvullend onderzoek

CASPIR (COPD, astma, spirometrie) zag in 2008 het levenslicht. Het is een samenwerkingsverband van NHG, CAHAG, Radboudumc, longfunctieanalisten, longartsen en de V&VN, afdeling praktijkverpleegkund...

Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts

Praktijkondersteuner en huisarts vormen een aparte constellatie. Op deze plek komen telkens twee ervaringsdeskundigen apart van elkaar aan het woord. Hoe vinden zij dat ze samenwerken? En wat vinde...

In gesprek met bevlogen huisarts Nikki Makkes over SOLK

Iedere huisarts kent SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Complexe problematiek - waaronder SOLK - komt in achterstandswijken bovengemiddeld vaak voor. Het begeleiden en be...

Wijkteams: “Je kunt werkelijk iets betekenen”

Het antwoord van de gemeenten op deze decentralisatie was het instellen van wijkteams. Wijkteams zijn multidisciplinaire teams, samengesteld uit professionals afkomstig uit verschillende organisati...

‘Misschien moeten praktijkondersteuners mijn cursus gaan geven’

Reclame alom Wanneer je de praktijk van Boesten in Mill betreedt, wordt je al snel duidelijk dat een tabakverslaving dient te worden bestreden. Overal zijn daarover pamfletten te vinden en in zijn...