TvPO nr. 6,

  In dit laatste nummer van 2023 weer veel interessante artikelen over onder andere palliatieve zorg, zingeving, dementiediagnostiek en gedragsproblemen bij kinderen. En een artikel over het inspirerende en drukbezochte POH in de praktijk congres van 3 november.

  Ali Kaya: Cultuursensitief werken

  ‘Ik help de poh/pvk bij de behandeling en begeleiding van mensen met een migratieachtergrond die DM-type 2 hebben. Als patiënten de Nederlandse taal niet machtig zijn, word ik ingeschakeld.'

  De Antwoorden

  Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over voedselovergevoeligheid.

  Test je kennis

  Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over voedselovergevoeligheid.

  Psychische problemen senioren begrijpen

  De redactie recenseert boeken, apps en andere interessante media voor de poh/pvk.

  Variatie van taken

  Ook ik ga ‘herschikken'. Eerder al van assistent naar poh, daarna van poh naar poh-ggz en recentelijk ook naar poh-ouderen.

  Voorwoord: Positieve Gezondheid

  Zingevingsvragen doen zich vaak voor bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals een ernstige ziekte of beperking krijgen of een dierbare verliezen.

  Joyce de visser: Samen sterk voor De Jeugd

  'Ik ben een blije poh-jeugd als een jeugdige zich dan kan openstellen en hierdoor stappen kan maken in het proces naar herstel. Of terechtkomt op de juiste plek met de juiste zorg.'

  Gedragsproblemen

  Veel kinderen hebben gedragsproblemen, zoals opstandig, druk, impulsief en agressief gedrag.

  Kwetsbare ouderen

  Bij ouderen is het belangrijk om vooruit te kijken. Dit wordt ook wel proactieve zorgplanning genoemd.

  Jongeren

  Jongeren (12-25 jaar) hebben nog minder ervaring met verlies dan volwassenen. Denk hierbij aan de dood of zelfdoding van een naaste.

  Dementie

  Een patiënt heeft (lichte) cognitieve klachten. Wordt begonnen met dementiediagnostiek? Bij de beantwoording van deze vraag zijn persoonlijke voorkeuren van de patiënt en naasten belangrijk.

  Nieuws

  Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

  POH in de praktijk

  Dagvoorzitter Elianne de Kat opende het congres met: ‘Wat vind je leuk aan je werk?' De zaal reageerde met antwoorden als ‘langdurig contact met patiënten,' ‘merken dat je adviezen worden opgevolgd,' en ‘een band opbouwen met mensen'.

  Actinische keratose

  Actinische keratosen zijn laesies van aan zonlicht blootgestelde delen van de huid. Het zijn ruw aanvoelende, verhoornde plekjes met matig begrensde randen, waarvan de kleur kan variëren van huidkleurig tot bruin.

  Cholesterol

  Statines vormen al bijna 30 jaar de hoeksteen van de medicamenteuze behandeling tegen hypercholesterolemie. Maar er zijn ook nieuwere, vooral tweedelijnsgeneesmiddelen om het cholesterol- gehalte te verlagen.

  Voedselovergevoeligheid en coeliakie

  De NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid is dit jaar ingrijpend gewijzigd en heet nu NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid en coeliakie.

  Zingeving

  Een meerderheid van de patiënten vindt het belangrijk dat zorgverleners ook aandacht hebben voor zingeving. In dit artikel hanteren we voor zingeving een ingekorte versie van de Europese consensus-definitie.

  Voeg leven toe aan dagen

  ‘Mijn belangstelling voor de dood begon tijdens de opleiding tot longarts', vertelt Sander. ‘In het ziekenhuis zag ik mensen doodgaan en ik verwonderde mij erover dat er geen ruimte was voor gesprek.

  Opleiding

  De actualiteit laat zien dat de rol van de poh/pvk onverminderd groot is en dat deze zorgverleners onmisbaar zijn in de praktijkvoering.