Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Bezuinigingen in de eerste lijn: bedreiging of kans?

redactie

Vervolgens werd de praktijkondersteuner-somatiek gemeengoed en deed bij ons een praktijkverpleegkundige haar intrede met een aantal verschillende taken.
Ik heb persoonlijk ervaren dat multidisciplinaire samenwerking meer werkplezier en kwaliteitsverbetering kan geven. Ik hoop daar nu indirect verder aan mee te werken als redactielid van TPO.

Alle facetten

Naast diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten en cardiovasculair risicomananagement, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg zijn er in den lande praktijkondersteuners op veel meer gebieden werkzaam. Zo kunnen zij ook managementtaken hebben, chronisch zieken adviseren en begeleiden (met andere aandoeningen dan reeds genoemd), voorlichting geven over onder andere verbetering van leefstijl c.q. stoppen met roken en diëten, wondcontroles doen, zwachtelen, ziekenhuisbezoek of huisbezoek na ontslag uit het ziekenhuis afleggen, stervensbegeleiding samen of afwisselend met de huisarts doen, jeugdgezondheidszorg, enzovoort. Zoals de huisartsgeneeskunde alle facetten van het leven bestrijkt, van de wieg tot het graf, zo kan ook praktijkondersteuning alle kanten uit en op vele terreinen worden ingezet.
Het begrip en de functie praktijkondersteuning hebben vanaf 1999 een grote ontwikkeling en uitbreiding doorgemaakt. TPO wil daarin graag meedenken en nieuwe initiatieven bespreken zodat niet op meerdere plaatsen ‘het wiel opnieuw wordt uitgevonden’, maar krachten eerder en sneller gebundeld kunnen worden. Zo’n nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld de ombuiging van Zorg & Ziekte naar Gedrag & Gezondheid.1 Hierbij doe ik dan ook een oproep aan praktijkondersteuners die vanuit die gedachte zijn gaan werken om zich te melden bij ondergetekende (tpo@nhg.org). TPO wil hier namelijk graag aandacht aan besteden.

Onzekere toekomst

Praktijkondersteuners die zich gespecialiseerd hebben op de diverse terreinen en op die specifieke gebieden de nieuwste ontwikkelingen bijhouden, zijn van groot belang voor de kwaliteit van zorg en onmisbaar in de huisartsenpraktijk. Het is voor de huisarts immers een onmogelijke taak om zowel de huisartsgeneeskunde goed te beheersen als overzicht te hebben van alle specialistische gebieden in de gezondheidszorg.
De huidige bezuinigingen dreigen te leiden tot stilstand of zelfs achteruitgang van de huisartsenzorg. Nu al dreigen er innovatieve verbeteringen uitgesteld, niet uitgevoerd of gestopt te worden, omdat ze financieel niet op te brengen zijn. Op het moment is de toekomst van de praktijkondersteuning dan ook onzeker. Het is te hopen dat die dreiging niet leidt tot het verdwijnen van waardevolle verworvenheden, maar juist een kans geeft op verbeteringen en uitbreidingen, vooral op het gebied van praktijkondersteuning. Door de snel toenemende vergrijzing zal de praktijkondersteuner harder nodig zijn dan ooit. Het meer delegeren van taken door de huisarts is niet alleen kwaliteitsverbeterend maar ook goedkoper dan wanneer de huisarts weer alles zelf doet zoals vroeger, of meer doorverwijst naar de tweede lijn. En waar we het allemaal voor doen: goede, betrokken zorg voor de patiënt, vlakbij huis.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2012, nummer 3

Literatuurverwijzingen:

1Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Discussienota Zorg voor je gezondheid! Den Haag, april 2010.