Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ziekte en gezondheidsbeleving bij de oudste ouderen

redactie

De wereldbevolking wordt steeds ouder. De populatie oudste ouderen (85 jaar of ouder) is momenteel de snelst groeiende populatie wereldwijd. Over deze groep is relatief weinig bekend. We weten dat ouderen regelmatig meerdere aandoeningen hebben en er sprake kan zijn van verminderde mobiliteit en afhankelijkheid, maar gedetailleerde gegevens over de oudste ouderen ontbreken vaak. Het Newcastle 85+ cohortonderzoek volgt mensen van 85 jaar en ouder en brengt daarbij systematisch de klinische, biologische en psychologische eigenschappen in kaart. Recent publiceerden de onderzoekers hun bevindingen van de baseline gegevens.1

Opzet Een dwarsdoorsnede analyse van baseline gegevens uit het Newcastle 85+ cohortonderzoek.

Methode Huisartsen in het Engelse Newcastle benaderden alle patiënten uit het geboortejaar 1921 schriftelijk om mee te werken aan het onderzoek. Terminale patiënten werden uitgesloten. Een verpleegkundige verzamelde informatie over ziektes en gezondheidsbeleving tijdens drie huisbezoeken. Gegevens over ziektes, medicijngebruik en gebruikmaking van huisartsenzorg in het afgelopen jaar haalden de onderzoekers uit de huisartsendossiers. Deelnemers konden onderdelen van het onderzoek weigeren.

Resultaten In totaal namen 1042 ouderen deel aan het onderzoek, verdeeld over 53 huisartsenpraktijken. Bij 851 (58,6%) personen vond huisbezoek en inzage van medische gegevens van de huisarts plaats. Bij 188 (12,9%) personen werden alleen de medische gegevens ingezien. Drie (0,2%) personen kregen alleen de huisbezoeken.
Driekwart van de ouderen (655/853) die huisbezoeken kregen, woonde in een normale leefomgeving. Hiervan woonde 60% alleen, terwijl 108 personen (12,7%) in een aanleunwoning woonden en 89 (10,4%) in een zorginstelling. In het jaar voorafgaand aan het onderzoek bezocht 93,8% van de onderzoekspopulatie de huisarts. Het gemiddelde aantal consulten bij de huisarts was 5.
De verhouding vrouwen/mannen bedroeg 1,6:1. Vrouwen hadden meer aandoeningen dan mannen (5 versus 4). Negentig procent van de deelnemers bleek tenminste 3 ziektes te hebben. Bij meer dan de helft kwam hypertensie (57,5%), artritis (51,8%) en gehoorproblemen (59,6%)voor. Ischemische hartziekte kwam bij 31,4% van de populatie voor, CVA bij 20% en hartfalen bij 11,1%.
In een aantal gevallen waren er aanwijzingen voor ziektes, waarbij geen diagnose te vinden was in het huisartsendossier. Het betrof hier met name aanwijzingen voor hypertensie, ischemische hartziekte, depressie, dementie en atriumfibrilleren.
Van de deelnemers schatte in vergelijking met leeftijdsgenoten 77,6% de gezondheidsbeleving in als goed, heel goed of uitstekend. Slechts 3,5% gaf aan dat de gezondheidsbeleving slecht was. Bij het uitvoeren van 17 dagelijkse handelingen, gaven de deelnemers gemiddeld bij 3 handelingen aan dat dit problemen opleverde of dat hier hulp bij nodig was. Eenvijfde van de deelnemers had helemaal geen problemen met het uitvoeren van deze dagelijkse handelingen.

Interpretatie De meest opmerkelijke bevinding uit deze analyse is dat een groot aandeel ouderen nog zelfstandig woont en dat ze in het algemeen weinig moeite hebben met dagelijkse handelingen. Terwijl het merendeel meerdere ziektes heeft, ervaart 77,6% de gezondheid als goed tot zeer goed in vergelijking met leeftijdsgenoten. Het aantal aandoeningen bij een patiënt in deze leeftijdsgroep lijkt dus niet te correleren met zijn functionele status. Eerder suggereerde ander onderzoek dat een slechte functionele status een betere voorspeller voor mortaliteit op deze leeftijd is dan het aantal aandoeningen.2 Bij het behandelen van ziekten in deze leeftijdsgroep is het dan misschien wel zeker zo belangrijk om de functionele status mee te wegen en niet alleen de leeftijd en comorbiditeit.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2010, nummer 5

Literatuurverwijzingen:

1Collerton J, Davies K, Jagger C, Kingston A, Bond J, Eccles PE, et al. Health and disease in 85 year olds: baseline findings from the Newcastle 85+ cohort study. BMJ 2009;399;b4904.
2Perls T. Health and disease in people over 85. Despite disease, disability is low. BMJ 2009;339:b4715.