Home Tags Buitenlands nieuws

Buitenlands nieuws

Wittejashypertensie. Een kwestie van angst?

Patiënten met een hoge bloeddruk op het spreekuur en een normale bloeddruk in hun vertrouwde huiselijke omgeving komen elke behandelaar bekend voor. Geschat wordt dat tussen de 10 en 20% van de men...

Contracten en chronische zorg

Opzet Een kwalitatief onderzoek, waarbij de onderzoekers probeerden een globaal beeld te krijgen van de ideeën van praktijkverpleegkundigen over de invloed van het nieuwe contract op hun werkzaamhe...

Engelse nurse practitioners nemen huisbezoeken over van huisartsen

Opzet Net als hun Nederlandse collega’s ervaren Engelse huisartsen het afleggen van huisbezoeken als een tijdrovend aspect van hun baan. Volgens het nieuwe zorgcontract, dat sinds 2004 in Groot-Bri...

Voorkom prikangst, zorg voor afleiding?

Door het vaccinatieprogramma krijgen kinderen al vroeg te maken met injecties. Herinneringen aan pijn en ongemak bij het prikken kunnen leiden tot prikangst. Wie kent niet het voorbeeld van een kin...

Fysieke activiteit en kwaliteit van leven bij chronisch zieken

Het hebben van een chronische ziekte heeft een grote impact op het dagelijks leven. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op het krijgen van een chronische ziekte toe, en met de vergrijzing...

Zout als ‘silent killer’

Hoge zoutconsumptie vormt al jaren een van de te behandelen risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Uit interventieonderzoek bleek een reductie in zoutconsumptie goed mogelijk en dat leidde tot a...

Actieve kinderen zijn minder dik

Meer dan 30% van de Amerikaanse en 20% van de Europese kinderen heeft overgewicht of obesitas en dus een hoger risico op hart- en vaatziekten op oudere leeftijd. De grootste toename van overgewicht...

HPV en baarmoederhalskanker

Sinds de aangetoonde relatie tussen hoogrisico (hr)HPV-typen en het optreden van baarmoederhalskanker, is er discussie of HPV-screening het reguliere uitstrijkje kan vervangen bij de opsporing van...

Ziekte en gezondheidsbeleving bij de oudste ouderen

De wereldbevolking wordt steeds ouder. De populatie oudste ouderen (85 jaar of ouder) is momenteel de snelst groeiende populatie wereldwijd. Over deze groep is relatief weinig bekend. We weten dat...

Lichaamsbeweging op recept

Zweedse dokters geven inactieve patiënten en hoogrisicopatiënten een recept mee voor lichaamsbeweging . Helpt dit nu beter dan een advies? Zweedse onderzoekers keken naar de therapietrouw van patië...
Abonneren