Home Tags Buitenlands nieuws

Buitenlands nieuws

Engelse nurse practitioners nemen huisbezoeken over van huisartsen

Opzet Net als hun Nederlandse collega’s ervaren Engelse huisartsen het afleggen van huisbezoeken als een tijdrovend aspect van hun baan. Volgens het nieuwe zorgcontract, dat sinds 2004 in Groot-Bri...

Zwaarder worden na stoppen met roken

Onderzoek Doel Inzicht krijgen in gewichtsverandering bij ex-rokers in de maanden na de stopdatum, ongeacht of ze met behulp van nicotinevervangende middelen of medicijnen stoppen, of op eigen krac...

Voorkom prikangst, zorg voor afleiding?

Door het vaccinatieprogramma krijgen kinderen al vroeg te maken met injecties. Herinneringen aan pijn en ongemak bij het prikken kunnen leiden tot prikangst. Wie kent niet het voorbeeld van een kin...

Eenzame ouderen functioneren slechter

Onderzoek Doel Het onderzoek naar eenzaamheid als voorspellende factor voor slechter functioneren en overlijden is een longitudinaal cohortonderzoek die uitgevoerd is door de universiteit van Calif...

Fysieke activiteit en kwaliteit van leven bij chronisch zieken

Het hebben van een chronische ziekte heeft een grote impact op het dagelijks leven. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op het krijgen van een chronische ziekte toe, en met de vergrijzing...

Screening op diabetes mellitus type 2

Onderzoek Doel Het onderzoek naar het nut van screening op diabetes type 2 vond plaats in het kader van het ADDITION-onderzoek (Anglo-Danish-Dutch Study of Intensive Treatment in People With Screen...

Zout als ‘silent killer’

Hoge zoutconsumptie vormt al jaren een van de te behandelen risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Uit interventieonderzoek bleek een reductie in zoutconsumptie goed mogelijk en dat leidde tot a...

Opleiding, inkomen en bloeddruk

OnderzoekDoel Invloed van aantal jaren onderwijs, inkomen, werk en burgerlijke staat op de bloeddruk. Methode Cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd tussen november 2007 en januari 2008 onder 5260 h...

Actieve kinderen zijn minder dik

Meer dan 30% van de Amerikaanse en 20% van de Europese kinderen heeft overgewicht of obesitas en dus een hoger risico op hart- en vaatziekten op oudere leeftijd. De grootste toename van overgewicht...

Nieuw licht op omega 6-vetzuur

OnderzoekDoel De Sydney Diet Heart Study vond plaats in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Destijds was omega 6-vetzuur linolzuur de bekendste vetzuur. Onderzoekers wilden kijken of mannen met...