Home Tags Buitenlands nieuws

Buitenlands nieuws

Relatie tussen bloeddruk en sterfte bij jonge mannen

Onderzoek Opzet en methode Het ging om een nationaal cohortonderzoek: van jonge Zweedse mannen die tussen 1969 en 1995 in militaire dienst gingen en medisch werden gekeurd, werd de bloeddruk gemete...

Relatie tussen gebrekkige health literacy en sterfte bij hartfalen

Onderzoek Opzet Retrospectief cohortonderzoek, uitgevoerd in een ziekenhuis voor patiënten met hartfalen. Bij deze patiënten bracht men de gezondheidsvaardigheid in kaart door middel van drie vrage...

Integrale zorgbenadering

Om toegankelijkheid, continuïteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen, moet goed gekeken worden naar het ontwerp van zorgtrajecten. Door technologische ondersteuning kunnen medebehandelaars op...

Slaapkwaliteit en HbA1c-gehalte bij patiënten met diabetes mellitus type 2

Onderzoek Opzet Het betreft een cross-sectioneel onderzoek, waarbij op een bepaald tijdstip gegevens over risicofactoren en/of uitkomsten in een populatie worden verzameld. De onderzoekers keken na...

Wittejashypertensie. Een kwestie van angst?

Patiënten met een hoge bloeddruk op het spreekuur en een normale bloeddruk in hun vertrouwde huiselijke omgeving komen elke behandelaar bekend voor. Geschat wordt dat tussen de 10 en 20% van de men...

Bloeddrukverschil links/rechts en vasculaire aandoeningen

Onderzoek Opzet Kan bloeddrukverschil tussen linker- en rechterarm duiden op vaataandoeningen, en specifiek op een stenose van de arteria subclavia? Zo luidde de onderzoeksvraag waarna de onderzoek...

Contracten en chronische zorg

Opzet Een kwalitatief onderzoek, waarbij de onderzoekers probeerden een globaal beeld te krijgen van de ideeën van praktijkverpleegkundigen over de invloed van het nieuwe contract op hun werkzaamhe...

Visolie en preventie van HVZ

Onderzoek Opzet Van de 1007 onderzoeken voldeden er slechts 14 aan de criteria van gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde trials, met als onderzoeksgroep HVZ-patiënten boven de 18 jaa...

Engelse nurse practitioners nemen huisbezoeken over van huisartsen

Opzet Net als hun Nederlandse collega’s ervaren Engelse huisartsen het afleggen van huisbezoeken als een tijdrovend aspect van hun baan. Volgens het nieuwe zorgcontract, dat sinds 2004 in Groot-Bri...

Zwaarder worden na stoppen met roken

Onderzoek Doel Inzicht krijgen in gewichtsverandering bij ex-rokers in de maanden na de stopdatum, ongeacht of ze met behulp van nicotinevervangende middelen of medicijnen stoppen, of op eigen krac...