Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Vragen

redactie

Hou je kennis up-to-date met de toetsvragen van huisarts Janine Freeke. Als vanouds zijn de vragen geformuleerd als stellingen (juist/onjuist). Heb je een vraag naar aanleiding van de kennistoets? Mail deze naar tpo@nhg.org
Na vier jaar lang de rubriek Weet je dit? te hebben verzorgd, stopt Janine Freeke per 1 januari 2013 hiermee. De redactie is haar zeer erkentelijk voor alle leerzame, nuttige en inspirerende vragen en antwoorden die zij bedacht en formuleerde in de geest van de praktijkondersteuner.

De praktijkondersteuner heeft een tweede stoppen-met-rokengesprek met de 54-jarige mevrouw Putters. In het eerste gesprek kwamen de motivatie om te stoppen, eerdere stoppogingen en barrières om te stoppen ter sprake. Omdat mevrouw Putters graag medicamenteuze ondersteuning wil om te kunnen stoppen is dit gesprek bedoeld om te kijken welke middelen hiervoor in aanmerking komen. De praktijkondersteuner legt uit dat de eerste keus bij medicamenteuze ondersteuning nicotinevervangende middelen zijn.

1. De patiënt start met nicotinevervangende middelen voordat hij stopt met roken.

2. Het advies is om nicotinevervangende middelen ongeveer drie maanden te gebruiken.

3. Nicotinevervangende middelen mogen direct worden gestaakt.

Mevrouw Putters heeft eerder nicotinevervangende middelen gebruikt en dat heeft toen niet voldoende geholpen. Ze zou dit keer graag andere medicatie gebruiken, of een combinatie van beiden.

4. Andere middelen ter behandeling van nicotine-afhankelijkheid (bupropion, nortriptyline en varenicline) kunnen samen met nicotinevervangende middelen gebruikt worden.

Mevrouw Putters wil graag informatie over de middelen bupropion, nortriptyline en varenicline. Ze wil onder meer te weten komen hoe ze werken en wat de bijwerkingen zijn. De praktijkondersteuner vertelt dat het werkingsmechanisme van bupropion als ondersteuningsmiddel bij het stoppen met roken niet precies bekend is. Het middel wordt ook als antidepressivum gebruikt, maar dan in hogere doseringen. De antidepressieve werking lijkt niet bij te dragen aan de ondersteuning bij het stoppen met roken.

5. De patiënt start met het nemen van bupropion als hij nog rookt. De stopdatum ligt in de derde week dat de patiënt het middel gebruikt.

6. Slaperigheid is een mogelijke bijwerking van bupropion.

De praktijkondersteuner legt uit dat nortryptiline een tricyclisch antidepressivum is.

7. Nortryptiline is niet als hulpmiddel bij stoppen met roken geregistreerd.

8. De dosering van notryptiline is voor volwassenen ongeveer twee keer zo hoog als voor adolescenten en ouderen.

Varenicline is het meest recent geregistreerde geneesmiddel ter ondersteuning van stoppen met roken.

9. Varenicline werkt op de receptor waar nicotine ook aan bindt.

10. De meest voorkomende bijwerking van varenicline is misselijkheid.

De antwoorden vind je in een apart artikel.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2012, nummer 6

Literatuurverwijzingen: