Home Tags Implementatie

Implementatie

De praktijkondersteuner op zoek naar familiaire hypercholesterolemie

Wat is bekend? Een gemiddelde huisartspraktijk bevat vijf patiënten met familiaire hypercholesterolemie. Deze patiënten zijn te herkennen via anamnese, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Op b...

NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015

InleidingDe NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 is alweer een tijdje uit.1 Dit artikel is dan ook vooral een reminder en opfrisser voor voedingsadvisering, een hoeksteen van de diabetesbehandeling....

Multidisciplinaire samenwerking COPD-management

Actieve betrokkenheid Er zijn voldoende redenen om de patiënt actief te betrekken bij de eigen behandeling. Het blijkt bijvoorbeeld dat tot 50% van COPD-exacerbaties niet bij de hulpverleners beken...

Online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik

InleidingVoor patiënten die overmatig alcohol gebruiken, zijn er bewezen (kosten)effectieve manieren om te minderen: tijdige signalering in de huisartsenzorg en inzet van korte interventies.1 Ook o...

Complexe zorg voor ouderen

Wat is bekend? Onder ouderen is door multimorbiditeit moeilijk overzicht te krijgen in de behoefte aan zorg. Wat is nieuw? Het TRAZAG-instrument brengt het functioneren van ouderen in kaart, signal...

Suïcidepreventie: de machteloosheid voorbij?

Casus Het verhaal staat in mijn geheugen gegrift. Het gebeurde in de periode voor de dienstenstructuur en die aardige 55-jarige vrouw, die al jaren in mijn praktijk zat, wist precies welke avond of...

Structureren van de diabeteszorg in een huisartsenpraktijk

Wat is bekend? Een gestructureerde aanpak van diabeteszorg geeft betere uitkomsten dan gebruikelijke ad hoc huisartsenzorg. Inzet van een diabetesverpleegkundige/praktijkondersteuner staat vaak cen...

Sport en bewegen voor mensen met DM2

Preventie van DM2 Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lichamelijke activiteit een belangrijke rol kan spelen bij de preventie van deze aandoening. Een actieve leefstijl met een sp...

Nieuwe Richtlijnen Goede Voeding

Wat is bekend? Er zijn nieuwe, genuanceerdere richtlijnen goede voeding. Er is een dalende trend om te bewegen. Wat is nieuw? De richtlijnen bevatten kwantitatieve en kwalitatieve aanbevelingen. Vo...

De noodzaak van infectiepreventie in de huisartsenpraktijk

Inleiding In 2004 heeft de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk gepubliceerd. Deze richtlijn is gemaakt door vertegenwoordigers van de WIP in sa...