Home Tags Implementatie

Implementatie

Structureren van de diabeteszorg in een huisartsenpraktijk

Wat is bekend? Een gestructureerde aanpak van diabeteszorg geeft betere uitkomsten dan gebruikelijke ad hoc huisartsenzorg. Inzet van een diabetesverpleegkundige/praktijkondersteuner staat vaak cen...

Sport en bewegen voor mensen met DM2

Preventie van DM2 Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lichamelijke activiteit een belangrijke rol kan spelen bij de preventie van deze aandoening. Een actieve leefstijl met een sp...

Nieuwe Richtlijnen Goede Voeding

Wat is bekend? Er zijn nieuwe, genuanceerdere richtlijnen goede voeding. Er is een dalende trend om te bewegen. Wat is nieuw? De richtlijnen bevatten kwantitatieve en kwalitatieve aanbevelingen. Vo...

De noodzaak van infectiepreventie in de huisartsenpraktijk

Inleiding In 2004 heeft de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk gepubliceerd. Deze richtlijn is gemaakt door vertegenwoordigers van de WIP in sa...

Een praktijkverpleegkundige hart- en vaatziekten op proef

De kern Een gespecialiseerde praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk verbetert de therapietrouw en de leefstijl van chronische hart- en vaatpatiënten. Patiënten en huisartsen zijn tevreden...

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade

De kern De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Chronische nierschade is het resultaat van overleg tussen huisartsen, nefrologen en internisten over verdeling van taken bij de preventie van chroni...

‘Je moet je eigen krenten in de pap creëren!’

In de huisartsenpraktijk in De Wijk bij Meppel zijn huisarts Bert van Bremen en praktijkondersteuner Jeanet Scheper al twaalf jaar bezig met het PreventieConsult avant la lettre. Niet alleen vinden...

Herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement

Risicofactoren en -tabel Aan het risicoprofiel is serumcreatinine toegevoegd. Aan de hand van het serumcreatinine wordt de nierfunctie geschat. Ook de risicotabel is veranderd. De risicotabel in de...

Ouderenzorgproject Midden Utrecht

Het U-CARE-programma is een proactief, gestructureerd en integraal zorgprogramma. Speciaal opgeleide praktijkverpleegkundigen ouderenzorg verlenen op een gestructureerde manier zorg aan kwetsbare o...

Beslishulp zorgbehoefte chronische fase CVA

De kern Een groot deel van de CVA-patiënten leeft met blijvende beperkingen. Beperkingen voor de patiënt en diens partner worden soms pas duidelijk in de chronische fase. Daarom is screening en beh...