Home Tags Implementatie

Implementatie

‘Je moet je eigen krenten in de pap creëren!’

In de huisartsenpraktijk in De Wijk bij Meppel zijn huisarts Bert van Bremen en praktijkondersteuner Jeanet Scheper al twaalf jaar bezig met het PreventieConsult avant la lettre. Niet alleen vinden...

Herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement

Risicofactoren en -tabel Aan het risicoprofiel is serumcreatinine toegevoegd. Aan de hand van het serumcreatinine wordt de nierfunctie geschat. Ook de risicotabel is veranderd. De risicotabel in de...

Ouderenzorgproject Midden Utrecht

Het U-CARE-programma is een proactief, gestructureerd en integraal zorgprogramma. Speciaal opgeleide praktijkverpleegkundigen ouderenzorg verlenen op een gestructureerde manier zorg aan kwetsbare o...

Beslishulp zorgbehoefte chronische fase CVA

De kern Een groot deel van de CVA-patiënten leeft met blijvende beperkingen. Beperkingen voor de patiënt en diens partner worden soms pas duidelijk in de chronische fase. Daarom is screening en beh...

Depressieklachten bij diabetes signaleren

De kern Het project ‘Diabetes en depressie’ is een samenwerkingsverband tussen praktijkondersteuners-somatiek (poh’s-s) en praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (poh’s-ggz) van twee Nij...

Goede apps en programma’s

Binnen het project Preventie in de Buurt is een overzicht opgesteld. In dit project werken het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), RIVM Centrum Gezon...

De nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl

Leefstijladvisering en de praktijkondersteunerDe meeste mensen beschouwen hun gezondheid als het ‘hoogste goed’ in hun leven. Toch valt het niet altijd mee om ook daadwerkelijk gezond te leven, zek...

De praktijkondersteuner op zoek naar familiaire hypercholesterolemie

Wat is bekend? Een gemiddelde huisartspraktijk bevat vijf patiënten met familiaire hypercholesterolemie. Deze patiënten zijn te herkennen via anamnese, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Op b...

NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015

InleidingDe NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 is alweer een tijdje uit.1 Dit artikel is dan ook vooral een reminder en opfrisser voor voedingsadvisering, een hoeksteen van de diabetesbehandeling....

Multidisciplinaire samenwerking COPD-management

Actieve betrokkenheid Er zijn voldoende redenen om de patiënt actief te betrekken bij de eigen behandeling. Het blijkt bijvoorbeeld dat tot 50% van COPD-exacerbaties niet bij de hulpverleners beken...