Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Relatie tussen bloeddruk en sterfte bij jonge mannen

Redactie NHG/BSL

Onderzoek

Opzet en methode Het ging om een nationaal cohortonderzoek: van jonge Zweedse mannen die tussen 1969 en 1995 in militaire dienst gingen en medisch werden gekeurd, werd de bloeddruk gemeten. Jarenlang werd gevolgd of de proefpersonen overleden, en zo ja aan welke oorzaken. De uitkomstmaten van het onderzoek waren: sterftecijfers in het algemeen, aantal gestorvenen vanwege cardiovasculaire oorzaken en sterftecijfers vanwege andere oorzaken.

Resultaten Tijdens de follow-up stierven er bijna 30.000 mensen (2,4%). Van hen stierf 12,5% aan een cardiovasculaire aandoening, min of meer hetzelfde aantal dat aan kanker stierf. De relatie tussen systolische bloeddruk en totale sterfte, maar vooral cardiovasculaire sterfte, had de vorm van een U, waarbij het laagste risico bij een systolische bloeddruk lag van 130 mmHg. Bij zowel lagere als hogere waarden was er een sterkere relatie met sterfte. De grafiek die het verband aangaf tussen hoge diastolische bloeddruk en sterfte aan cardiovasculaire oorzaken had de vorm van een langzaam stijgende lijn: hoe hoger de diastolische bloeddruk, hoe hoger het risico om aan een cardiovasculaire aandoening dood te gaan. De grens lag bij een diastolische bloeddruk van 90 mmHg; bij lagere waarden was er geen verband tussen bloeddruk en sterfte, bij hogere waarden wel.

Commentaar

De U-vormige relatie tussen verhoogde systolische bloeddruk en totale sterfte is lastig te duiden, maar verdient zeker aandacht in een volgend onderzoek. Waardoor een jonge man met een systolische bloeddruk die lager of hoger is dan 130 mmHg een verhoogd risico heeft om dood te gaan, is immers een intrigerende vraag.
Bij jongvolwassen mannen was de relatie tussen diastolische bloeddruk en sterfte consistenter dan de relatie tussen systolische bloeddruk en sterfte. Als we ons beperken tot sterfte aan cardiovasculaire oorzaken, geeft bij jonge mannen een diastolische bloeddruk > 90 mmHg verhoogd risico hierop. Helaas doen de onderzoekers geen uitspraken of het al dan niet zinvol is om jonge mannen te behandelen. Wel lijkt het verstandig om ook bij deze leeftijdgroep aandacht te hebben voor de bloeddruk, en een gezonde leefstijl te adviseren. En een andere prangende vraag blijft hangen: zouden deze uitkomsten ook gelden voor vrouwen?

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2011, nummer 3

Literatuurverwijzingen:

1Sundström, J, et al. Association of blood pressure in late adolescence with subsequent mortality: cohort study of Swedish male conscripts. BMJ 2011;342:d643.