Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Nieuw tijdschrift, nieuwe stappen

redactie

Praktijkondersteuners stromen de huisartsenpraktijken binnen. Het was even stil, maar sinds de nieuwe Zorgverzekeringswet is de kurk van de fles en kunnen er nieuwe praktijkondersteuners worden aangesteld. En niet alleen praktijkondersteuners, maar ook nurse practitioners vinden langzaam hun weg in de eerstelijnsgezondheidszorg.
Praktijkondersteuners horen beroepsmatig nu nog even nergens bij, of preciezer, ze lijken overal bij te horen, bij de Nederlandse Vereniging van Doktersassistents (NVDA), bij de Eerste Associatie van Diabetesverpleegkundigen en bij de Landelijke Vereniging Wijkverpleegkunde (LVW). Waar ondersteuners hun inhoudelijke informatie vandaan halen, is niet helemaal, of misschien wel helemaal niet in kaart gebracht. Die bronnen zijn waarschijnlijk zeer divers en niet allemaal vrij van belangverstrengeling (nascholing door de farmaceutische industrie). Een nieuw beroep kan alleen tot een nieuwe professie uitgroeien als er een gemeenschappelijke body of knowledge is. Kennis die specifiek is voor de praktijkondersteuners en nurse practitioners, kennis die berust op wetenschappelijke feiten.

Dat zijn volgens ons voldoende redenen om een nieuw tijdschrift te maken dat gericht is op iedereen die zich op hbo of academisch niveau bezighoudt met praktijkondersteuning in de eerste lijn. Een tijdschrift voor alle praktijkondersteuners en de nog schaarse nurse practitioners, maar ook voor onderzoekers op het gebied van kwaliteit van zorg, en niet te vergeten ook voor huisartsen. We gaan een tijdschrift maken dat onderzoek op het gebied van praktijkondersteuning toegankelijk maakt en state-of-the-art-artikelen publiceert over relevante onderwerpen. Maar dat niet alleen, we publiceren in dit tijdschrift ook ander wetenschappelijk nieuws, praktische tips, klinische lessen en boekbesprekingen. We besteden aandacht aan de mens achter de praktijkondersteuner en de huisarts. En hoe je zorg verbetert, laten we zien in artikelen over implementatie. Een breed georiënteerd tijdschrift biedt ook gelegenheid tot discussie: wat moeten POH’s of nurse practitioners eigenlijk tot hun taak rekenen, hoe meet je kwaliteit, wat zijn de voor- en nadelen van een POH in dienst van een huisartsenpraktijk, of kan ze ook in dienst van een grote organisatie treden, en hoe ga je verbrokkeling van de zorg tegen als je categorale diabetes- of COPD-zorg levert? Er is meer dan genoeg stof voor onderzoek én voor discussie.
Een rubriek voor ingezonden brieven geeft ondersteuners en huisartsen in Nederland de ruimte voor commentaar en discussie over praktijkondersteuning in de brede zin. Onze – in aanloop nog bescheiden – website gaat dat in de loop van het jaar ook doen.

Zes keer per jaar komen we met een nummer vol informatie (dit jaar nog 3 keer). Huisarts en Wetenschap heeft een naam op te houden: we maken al bijna 50 jaar hét wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse huisarts. Met diezelfde zorg en diezelfde kwaliteit gaan we nu dit Tijdschrift voor praktijkondersteuning maken.
De redactie van het tijdschrift is onafhankelijk. We maken het tijdschrift volgens de strenge internationale normen voor een wetenschappelijk tijdschrift. Het NHG, en andere groeperingen hebben geen invloed op de inhoud van het tijdschrift. En ook laat de redactie zich op geen enkele manier beïnvloeden door adverteerders. Onder aan elk artikel kan de lezer zien of een auteur mogelijk een belangenverstrengeling heeft.

We kunnen het niet alleen. Voorlopig bestaat de redactie nog uit leden van de redactiecommissie van H&W, maar we willen de redactie voor dit Tijdschrift voor praktijkondersteuning uitbreiden met praktijkondersteuners en nurse practitioners.
En natuurlijk hebben we ook ideeën nodig, artikelen en onderzoeksverslagen. Dit tijdschrift kan alleen bestaan als de doelgroep én onderzoekers aan de slag gaan om er een goed kennisplatform van te maken. Een tijdschrift waar praktijkondersteuners, nurse practitioners én huisartsen niet om heen kunnen. Dus… overlaad ons met kritiek, goede ideeën en vooral artikelen (tpo@nhg-nl.org). En… neem een abonnement.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Redactieleden Tijdschrift praktijkondersteuning gevraagd

Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning is gloednieuw. We hebben zelfs de redactie nog niet compleet. Naast enkele leden van de redactie van Huisarts & Wetenschap willen we praktijkondersteuners en een praktiserende huisarts in de redactie opnemen.

Taak

Het TPO komt zes keer per jaar uit. De redactie beoordeelt manuscripten en bedenkt nieuwe onderwerpen. De redactie zorgt voor een brede oriëntatie van het tijdschrift. Redactieleden kunnen zelf artikelen schrijven, maar ze zijn vooral nodig voor het opsporen van inhoudelijk talent en schrijftalent. De redactie zal 6-8 maal per jaar vergaderen. Het merendeel van het werk kun je thuis doen. Een harde uitspraak over de tijdsinvestering kunnen we nog niet doen.

Eisen

Praktijkondersteuners/nurse practitioners met enige jaren werkervaring in de dagelijkse praktijk van de huisarts. We willen graag mensen met een duidelijke visie op praktijkondersteuning in de eerste lijn. Basiskennis over onderzoek of nascholing is een duidelijke pré. Enig schrijftalent is een must. De huisarts moet enige jaren ervaring hebben met ondersteuning in de praktijk en zijn/haar ideeën over ondersteuning in heldere woorden kunnen uitleggen. Ook voor de huisarts geldt dat basiskennis van evidence-based medicine een pré is.

Vergoeding

Voor het werk hebben we een zeer bescheiden vergoeding.

Inlichtingen en procedure

Informatie kun je krijgen bij Joost Zaat, per e-mail: j.zaat@nhh-nl.org, of per telefoon 0299 644 011 (praktijk) of 0299 660 130 (thuis). We willen je sollicitatiebrief graag voor half september ontvangen op tpo@nhg-nl.org.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2006, nummer 1

Literatuurverwijzingen: