Home Tags Commentaar

Commentaar

De onhebbelijke eigenschap van chronisch zieken

Af en toe jaagt de minister een speciale gezant door de zorg. Vroeger dacht ik bij zo’n figuur altijd aan een sprookjesprins, maar intussen weet ik wel beter. Meestal brengen ze slecht nieuws. Mana...

Verwondering als instrument

Transparantie en meetbaarheid zijn kernbegrippen uit de koker van het ‘kwaliteitsdenken’. Projectmatig werken en kwaliteitscirkels lijken de enige manieren om de kwaliteit van zorg te verbeteren. D...

Meer aandacht voor mentale aspecten chronisch zieken

Jonkers en Lamers doen verslag van een aanpak van depressieve klachten bij chronisch zieken.1 Deze strategie blijkt te werken en zowel verpleegkundigen als chronisch zieken waarderen het positief....

Varenicline blijft bruikbaar bij stoppen met roken

AuteursgegevensNederlands Huisartsen Genootschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht, afdeling Richtlijnontwikkeling en wetenschap: dr. Tj. Wiersma, senior wetenschappelijk medewerker.In de NHG-Standaar...

Hoe ontwikkelt de praktijkondersteuner zich in de chronische zorg?

De zorg aan patiënten met een CVA wordt overal in het land geoptimaliseerd door de realisatie van de zogenaamde stroke services. Dit zijn regionale netwerken van zorgverleners die gezamenlijk een i...

Twee voor allen, allen voor één!?

Rond de eeuwwisseling wist bijna niemand wat een praktijkondersteuner huisartsenzorg was, maar tegenwoordig valt het beroep niet meer weg te denken uit de huisartsenzorg en heeft de beroepsgroep ee...

Een spreekuur voor de nurse-practitioner

Nurse-practitioners (NP) zijn op een aantal plaatsen geïntroduceerd in de huisartsenpraktijk in Nederland. Zij hebben een voordeurfunctie en voeren naast de huisarts zelfstandig spreekuur. De nurse...

Wel of geen griepprik dit jaar?

Indicaties voor de griepprik De patiënten die voor de griepprik in aanmerking komen zijn in twee groepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit kwetsbare patiënten met een onderliggend lijden (zo...

Kansen toelichten

Hoe leg je als praktijkondersteuner de uitkomsten van kansen in begrijpelijke taal uit aan de patiënt? In dit nummer bespreekt Trudy van der Weijden hoe bij vele keuzes in de gezondheidszorg kansbe...

Gestructureerd samenwerken

Het aantal aandoeningen waarmee de praktijkondersteuner zich bezighoudt neemt toe. Dat bleek bij het recente Quadriceps-symposium voor de praktijkondersteuner in Zwolle en dat ziet u ook terug in d...