Home Tags Commentaar

Commentaar

Voorwoord: Prachttip voor jou

Als zorgverleners voelen we de toenemende druk, maar die kan patiënten inmiddels ook niet ontgaan. Wanneer ik mijn huisarts bel, kan ik zeker tien minuten in de wacht staan voor ik een assistente spreek of word ik gevraagd later terug te bellen.

Hoe ontwikkelt de praktijkondersteuner zich in de chronische zorg?

De zorg aan patiënten met een CVA wordt overal in het land geoptimaliseerd door de realisatie van de zogenaamde stroke services. Dit zijn regionale netwerken van zorgverleners die gezamenlijk een i...

Twee voor allen, allen voor één!?

Rond de eeuwwisseling wist bijna niemand wat een praktijkondersteuner huisartsenzorg was, maar tegenwoordig valt het beroep niet meer weg te denken uit de huisartsenzorg en heeft de beroepsgroep ee...

Een spreekuur voor de nurse-practitioner

Nurse-practitioners (NP) zijn op een aantal plaatsen geïntroduceerd in de huisartsenpraktijk in Nederland. Zij hebben een voordeurfunctie en voeren naast de huisarts zelfstandig spreekuur. De nurse...

Wel of geen griepprik dit jaar?

Indicaties voor de griepprik De patiënten die voor de griepprik in aanmerking komen zijn in twee groepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit kwetsbare patiënten met een onderliggend lijden (zo...

Kansen toelichten

Hoe leg je als praktijkondersteuner de uitkomsten van kansen in begrijpelijke taal uit aan de patiënt? In dit nummer bespreekt Trudy van der Weijden hoe bij vele keuzes in de gezondheidszorg kansbe...

Gestructureerd samenwerken

Het aantal aandoeningen waarmee de praktijkondersteuner zich bezighoudt neemt toe. Dat bleek bij het recente Quadriceps-symposium voor de praktijkondersteuner in Zwolle en dat ziet u ook terug in d...

Registreren en leefstijl

De praktijkondersteuner heeft een duidelijk kwaliteitsverhogend effect bij de diabeteszorg, maar de uitkomst van haar inzet wordt mede bepaald door de manier waarop de diabeteszorg is georganiseerd...

Een jaar Tijdschrift voor praktijkondersteuning

Met het verschijnen van dit nummer bestaat het Tijdschrift voor praktijkondersteuning op de kop af een jaar. Een jaar waarin het aantal abonnees groeide van 0 naar bijna 1400. Een jaar waarin een i...

De farmaceutische industrie: een wolf in schaapskleren

De farmaceutische industrie en praktijkondersteuners weten elkaar steeds vaker te vinden. De farmaceutische industrie heeft de praktijkondersteuner als nieuwe doelgroep ontdekt om, onder het mom va...
Abonneren