Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Misverstanden over beweging bij kinderen met astma

redactie

Het advies om lichaamsbeweging bij kinderen met astma te stimuleren lijkt een eenvoudig en eenduidig advies. Toch wijst onderzoek uit dat juist kinderen met astma minder bewegen dan hun leeftijdsgenoten. Dit is deels te wijten aan misverstanden over beweging bij astma, zo concluderen Schotse onderzoekers.

sportend kindDe onderzoekers namen interviews af bij 30 kinderen (6-14 jaar) met matig en ernstig astma, en bij hun ouders. Ook spraken ze met leerkrachten uit basis- en voortgezet onderwijs over astma en beweging. De overeenkomsten tussen ouders en leraren zijn opvallend. Beide groepen vragen zich geregeld af in hoeverre beweging veilig en mogelijk is bij een kind met astma. Uit de gesprekken komt naar voren dat kinderen regelmatig worden afgeremd, omdat ouders bang zijn dat sport en spel astma verergert. Lichaamsbeweging zien zij dus als een bedreiging, terwijl het juist positieve uitwerking heeft. Gymleerkrachten vinden het daarnaast moeilijk om onderscheid te maken tussen astma en een gebrek aan motivatie. Het komt nogal eens voor dat kinderen het hebben van astma als excuus gebruiken, zodat ze niet mee hoeven te doen met de gymles. Soms gebruiken ouders en kinderen zelfs een doktersadvies om vrijstelling voor sporten te krijgen. Leerkrachten die weten dat beweging bij astma juist goed is, voelen zich niet capabel genoeg om zo’n doktersadvies tegen te spreken. Er blijken dus misverstanden te bestaan rond bewegen bij kinderen met astma. Belangrijk is dat wij hen blijven stimuleren om te bewegen. De auteurs adviseren om met alle kinderen en hun ouders de mogelijkheden voor beweging te bespreken om zo misverstanden en meningsverschillen uit de weg te ruimen. Bespreek dan ook de verschijnselen die bij inspanning kunnen voorkomen en hoe daarmee om te gaan. Zo blijft sport en spel voor kinderen leuk en haalbaar, ook bij astma. (Jacolien Potkamp)

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2010, nummer 5

Literatuurverwijzingen:

1Williams B, et al. Low exercise among children with asthma: a culture of over protection? A qualitative study of experiences and believes. Br J Gen Pract 2010;60:e319-26.