Home Tags Journaal

Journaal

Falende zorg voor hartfalers?

De vereniging van hartpatiënten – Hartezorg – heeft een rapport opgesteld dat inzicht moet geven in de zorg voor patiënten met hartfalen in Nederlandse ziekenhuizen. Het project is gefinancierd uit...

Roken tast het geheugen aan

Bij dementie blijft men zoeken naar factoren die het ontstaan ervan beïnvloeden. De genen en een stijgende leeftijd kunnen we niet veranderen. Mogelijke andere risicofactoren zoals roken hebben we...

Dieet- en beweegadvies bij diabetes mellitus

Om af te vallen is voorlichting over voeding en bewegen voor patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM type 2) erg belangrijk. In een eerstelijns gezondheidscentrum in Finland werden 129 video-opn...

Bewegen, bewegen, bewegen

We zijn de afgelopen vijf jaar meer gaan bewegen, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Bewoog in 2000 52% voldoende, in 2005 was, dit gestegen naar 63%. Het aantal mensen dat helemaal niet actief was,...

Verpleegkundige interventie bij hartpatiënten in een achterstandswijk

Het aantal patiënten met hartfalen neemt toe door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen een hartaanval overleven. De begeleiding van deze patiënten kan beter: dokters schrijven vaak niet de...

Liever huisarts of praktijkondersteuner?

Zijn patiënten tevreden over de zorgverlening en aan wie geven zij de voorkeur? De huisarts of de praktijkondersteuner? Twintig maanden na de introductie van een praktijkondersteuner kregen 235 pat...

Stoppen met roken bij COPD: een teleurstellende meta-analyse?

Stoppen met roken is de belangrijkste interventie bij COPD. Een meta-analyse vergeleek het effect van interventies bij stoppen met roken bij COPD met de gebruikelijke zorg. De 8 geschikte onderzoek...

Niet elke roker krijgt COPD

Roken leidt niet bij iedereen tot evengrote schade. De zogenaamde ‘dutch hypothesis’ gaat ervan uit dat astma, COPD en longemfyseem tot eenzelfde ziektebeeld horen dat ontstaat door een combinatie...

Meer chocola?

Het eten van chocola heeft een gunstige uitwerking op de bloeddruk. Dit concludeerden Duitse onderzoekers dit jaar opnieuw, als bevestiging op eerder onderzoek. Het gaat dan vooral om chocola met e...

Astma bij boerenkinderen nader onderzocht

Plattelandskinderen krijgen minder snel astma en allergie dan stadskinderen én ze komen meer in contact met bacteriën en schimmels. Niet alleen tussen de koeien, maar ook binnenshuis. Mogen we conc...