Home Tags Journaal

Journaal

Telemonitoring bij astma niet kosteneffectief

Het blijft moeilijk om astma goed onder controle te krijgen, juist bij de groep die permanent inhalatiesteroïden nodig heeft. Zelfmanagement komt steeds meer in zwang, en het onderzoek ernaar ook....

Afvallen helpt tegen astma

De relatie tussen overgewicht en astma is al jaren bekend: mensen met overgewicht hebben vaker astma. Er is echter discussie over de vraag of er ook sprake is van een oorzakelijk verband en, zo ja,...

Nogmaals handen wassen…

Alcoholgel is effectiever bij handen wassen dan water en zeep (zie ook het vorige Tijdschrift voor Prakijkondersteuning (2007;1:7), maar de praktijk blijkt weerbarstig. Op een eerste hulp voor kind...

Echinaforce werkt wel degelijk tegen verkoudheid

Verkoudheid is een van de meest voorkomende ziekten in onze wereld. In de VS krijgt elke inwoner gemiddeld 3 keer per jaar een verkoudheid, wat leidt tot 40% van alle ziekmeldingen op het werk. Omd...

Nurse practitioner niet goedkoper dan huisarts

Een consult bij een Engelse nurse practitioner kost inclusief opleiding, aangevraagd onderzoek, voorschriften en verwijzingen gemiddeld 30 Engelse pond. Het gemiddelde consult bij de huisarts kost...

BMI-meter voor kinderen

Het aantal te dikke kinderen in Nederland stijgt sneller dan ooit. Tot nu toe is adipositas lastig betrouwbaar in maat en getal vast te leggen, vooral bij kinderen, en hangt de interpretatie van de...

Er zit een luchtje aan elektronische sigaretten

Elektronische sigaretten zijn de laatste jaren in opmars. Soms stellen patiënten mij de vraag of ze de elektronische sigaret kunnen gebruiken bij hun poging om te stoppen met roken. Ik raad dit alt...

Controle bij COPD: bij de dokter op de hoek is even goed?

Controle van COPD-patiënten zou de zorg kunnen verbeteren. Monitoring met ondersteunend advies van experts is immers effectief bij diabetes mellitus, waarom zou hetzelfde niet gelden voor COPD? Lis...

In memoriam

Helaas bereikte de redactie van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning het verdrietige bericht dat op 29 augustus 2010 huisarts Ben Ponsioen is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn fami...

Lesprogramma vmbo voorkomt (te) dikke jongeren

In september start op 20 vmbo-scholen een speciaal lesprogramma dat leerlingen van klas 1 en 2 inzicht moet geven in hun eet- en beweeggewoontes. Uit onderzoek blijkt een dergelijk lesprogramma te...