Home Tags Journaal

Journaal

Volgranenontbijt en hartfalen

De kans om hartfalen te krijgen gedurende je leven is 20% als je 40 bent. Toenemende leeftijd, hypertensie, diabetes mellitus, obesitas, klepgebreken en een hartaanval in de voorgeschiedenis zijn b...

Laat het kind aan het woord

Engelse onderzoekers analyseerden video-opnames van spreekuurcontacten met kinderen van 6 tot 12 jaar en hun begeleidende ouder of verzorger. De kinderen zeiden meestal niet veel: slechts 5% van al...

Gezondheidsadviezen: hoe zit het met de adviseur?

Zou een praktijkverpleegkundige met overgewicht vertrouwen in haar eigen adviezen hebben wanneer ze patiënten adviseert om af te vallen of te gaan bewegen? Het was al bekend dat artsen die zélf gez...

Honing helpt tegen hoest

Bij een experiment in een Amerikaanse kinderartsenpraktijk werden ruim honderd kinderen (2-17 jaar) met hoestklachten die niet behandelbaar zijn, verdeeld in drie groepen. Eén groep kreeg boekwijth...

De verleidingen van het grote geld

[[img:200]] Op het laatste NHG-congres lieten Van der Linde en Bouma een filmpje zien waarin een dokter was afgekickt van zijn verslaving aan prullaria van artsenbezoekers. Dat het ook om grotere z...

Steroïden doen niets bij ernstige COPD

INSPIRE is een onderzoek, gefinancierd met industrieel geld. In dit onderzoek vergeleek men twee behandelingen van patiënten met COPD (GOLD-klasse III en IV, ernstige tot zeer ernstige COPD dus): i...

Telemonitoring bij astma niet kosteneffectief

Het blijft moeilijk om astma goed onder controle te krijgen, juist bij de groep die permanent inhalatiesteroïden nodig heeft. Zelfmanagement komt steeds meer in zwang, en het onderzoek ernaar ook....

Falende zorg voor hartfalers?

De vereniging van hartpatiënten – Hartezorg – heeft een rapport opgesteld dat inzicht moet geven in de zorg voor patiënten met hartfalen in Nederlandse ziekenhuizen. Het project is gefinancierd uit...

Praktijkondersteuning in Engeland nog niet uitgekristalliseerd

De druk op de eerste en tweede lijn gezondheidszorg neemt niet alleen in Nederland toe. Vergrijzing, toegenomen levensverwachting, verschuivingen van tweede naar eerste lijn, geavanceerde medische...

Zelfmanagement van oorsmeer

Verstopping van de gehoorgang door oorsmeer kan oncomfortabel zijn en klachten als jeuk en gehoorafname geven. In veel landen, waaronder ook in ons land, zijn er tegenwoordig middelen verkrijgbaar...
Abonneren