Home Tags Journaal

Journaal

De verleidingen van het grote geld

[[img:200]] Op het laatste NHG-congres lieten Van der Linde en Bouma een filmpje zien waarin een dokter was afgekickt van zijn verslaving aan prullaria van artsenbezoekers. Dat het ook om grotere z...

Het kan wel!

Er is al heel wat onderzoek gedaan naar het resultaat van diverse methoden om af te vallen. Probleem daarbij is eigenlijk vooral dat veel van dat onderzoek plaatsvindt in gespecialiseerde setting e...

Het zit in de familie

Ouders en kinderen lijken op elkaar, ook als het gaat om huisartsenbezoek. Voortbouwend op het werk van de Nijmeegse groep (Huijgen en Van den Bosch) onderzochten Cardol et al. patronen van huisart...

De voorspellende waarde van een kat

Katten, in het bijzonder de zwarte, worden van oudsher beschouwd als onheilsprofeten, vermoedelijk omdat hun leven zich bij voorkeur in de duisternis afspeelt. In het gezaghebbende New England Jour...

Financiering POH

Per 1 januari is de financieringsstructuur voor POH’s gewijzigd. Dat weet inmiddels iedereen wel. De module van € 6,30 per patiënt dekt bij een samenwerkingsverband van 3 normpraktijken (7050 patië...

Spécialité versus generiek: vaak vergelijkbaar

Door het preferentie- en substitutiebeleid vragen patiënten tijdens het spreekuur vaak waarom ze ineens een ander middel krijgen. Met name maken ze zich zorgen of het wel net zo goed werkt als het...

Zuster op afstand nog ver weg

Het NIVEL volgt jaarlijks de ontwikkelingen in de thuiszorg waarbij zorg op afstand wordt verleend. Bij videocommunicatie kan een cliënt of mantelzorger vanuit huis via een druk op de knop contact...

Komt het voor in de familie?

Huisarts en praktijkondersteuner kennen de gezins- en familieomstandigheden van hun patiënten en zijn op de hoogte van de medische familiegeschiedenis. Mogelijk kunnen zij het risico op toekomstige...

Eerder autorijden na beroerte of TIA

Mensen die een beroerte of TIA kregen, moesten in het verleden minimaal een halfjaar de auto laten staan. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verkortte deze termijn onlangs naar twee weken op...

Herkauwd gras tegen astma

Amerikaanse Puerto Ricanen met astma gebruiken eigen huismiddeltjes naast de voorgeschreven medicijnen. Die huismiddeltjes zijn niet altijd even onschuldig en belemmeren soms zelfs de genezing. Bij...