Home 2024

Laatste artikelen

TVPO ZOEKT EEN REDACTIELID

Ben je lid van V&VN? Blijf je graag op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg ? Wil je op een andere manier bezig zijn met je werk? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voorwoord: Plek in Redactie

Ben jij ‘goed met teksten', werk je als poh of pvk én ben je lid van de V&VN? Kijk dan naar de vacaturetekst op pagina 36.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Plantaardig

De Gezondheidsraad adviseert meer plantaardige en minder dierlijke producten te eten. Oftewel: vaker kiezen voor plantaardige en minder vaak voor dierlijke eiwitbronnen.

Suzanne bekkers: Fijne casussen van diëtist en poh/pvk

‘Ik werk al sinds 2016 samen met de poh's/pvk's van verschillende praktijken. Die gezamenlijke begeleiding is er voornamelijk bij de ketenzorgpatiënten met DM2, hypercholesterolemie, hypertensie of COPD.'

Pestgedrag

Pestgedrag op de werkvloer is een ernstig probleem. Het vindt plaats wanneer een individu herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door een of meer personen.

CVRM

De oude richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) geeft het advies periodieke screening op hart- en vaatziekten te overwegen bij vrouwen die een hoge bloeddruk of pre-eclampsie hadden gedurende de zwangerschap.

Overgewicht en obesitas bij volwassenen

Een betere bepaling van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en uitgebreide handvatten voor de diagnostiek en het beleid bij patiënten met overgewicht. Dat heeft de herziene multidisciplinaire kwaliteitstandaard Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen onder meer te bieden.

DIABETESTYPERING

Mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) verschillen sterk in hun reactie op leefstijlinterventies en de inzet van glucoseverlagende medicatie. Het kan daarom nuttig zijn een diabetestypering uit te voeren.

Interview Jaap de Kroo: Beweging in de praktijk

In Huisartsenpraktijk Souburg in Zeeland werkt een groot team, dat in januari 2022 is aangevuld met een poh-beweegzorg. Jaap de Kroo doet hier twee ochtenden per week spreekuur.
Abonneren