Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

MCTV-uitzending PreventieConsult

redactie

Doelgroep De nascholingsmodule is bedoeld voor artsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten en andere zorgverleners die te maken hebben of kunnen krijgen met het PreventieConsult.

Samenvatting In maart is de NHG-Standaard PreventieConsult module cardiometabool verschenen. Inmiddels zijn ook alle ondersteunende materialen beschikbaar om in de praktijk te starten met het preventieconsult. In de NHG-Standaard wordt verwezen naar de webtv-uitzending. De nascholingsmodule is geaccrediteerd voor huisartsen en sociaal geneeskundigen. Om hiervan gebruik te maken, moet worden ingelogd. Anders geïnteresseerden kunnen ook gratis gebruik maken van de module. De totale duur van de module is een uur en kan tussendoor gestopt en gestart worden. Het voordeel is dat je deze nascholing in je eigen tijd en in je eigen omgeving kan doen.
De module bestaat uit een begintoets, vier onderdelen en een eindtoets waarin dezelfde vragen aan bod komen als in de begintoets, echter nu voorzien van commentaar.
Onder leiding van Ben Crul, voormalig hoofdredacteur Medisch Contact, discussiëren deskundigen en critici over de zin van het preventieconsult. Het preventieconsult bestaat uit een pakket van maatregelen die het mogelijk maken om patiënten met een verhoogde kans op diabetes, hart- en vaatziekten of nierfalen actief op te sporen. De redenen zijn drieërlei: de toename van ouderen en ziekten, de wildgroei aan gezondheidchecks en zelftests, en de beschikbaarheid aan interventies die risicofactoren kunnen beïnvloeden. De verschillende fasen van het preventieconsult komen aan bod en ook worden in een filmpje verschillende patiënten geïnterviewd bij wie het preventieconsult is toegepast. Tussen elk onderdeel volgt een stelling die beantwoord dient te worden, gevolgd door een discussie.
Uitvoerig wordt ingegaan op de discussie of screening beter werkt dan case finding om mensen met een verhoogd risico op te sporen. Het derde onderdeel gaat in op de vraag of je de mensen met het meeste risico wel echt bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de oudere allochtonen. Bij dit onderdeel komen de rollen van de bedrijfsarts, de GGD en de zorgverzekeraar aan bod. Het wordt niet helemaal duidelijk welke plek deze laatste zouden moeten innemen als het gaat om het preventieconsult. Alle partijen houden zich nu al bezig met preventie en de kans bestaat dat er overlap van aanbod zal zijn. Hoe stem je dit af en hoe maak je goede afspraken die ook nagekomen kunnen worden? Wel komt duidelijk naar voren dat het merendeel van zowel patiënten als zorgverleners vindt dat preventie voornamelijk in de huisartsenpraktijk thuishoort. De huisarts heeft het belang van zijn patiënt voorop staan, er spelen geen andere belangen. Ook de financiering komt aan bod. Het blijkt dat er nog geen duidelijke regeling is: huisartsen moet zelf onderhandelen met de zorgverzekeraar.

Oordeel De nascholing bestaat vooral uit discussie over de zin van het preventieconsult aan de hand van verschillende stellingen. Duidelijke antwoorden op vragen over de organisatie en implementatie van het preventieconsult worden niet gegeven; deze vind je in de NHG-PraktijkWijzer. Voor huisartsen en praktijkondersteuners die overwegen om het preventieconsult in hun praktijk te implementeren, is deze webscholing een goede aanvulling op de praktijkwijzer. En aangezien onze praktijk hier volgend jaar mee gaat starten, vond ik het zelf informatief en leuk om te volgen. Een ander voordeel is dat het goed toegankelijk is: gratis en gewoon via het internet thuis of op het werk.

Annette van Vliet

Waardering: ***

* = een zeer matige website
** = een matige website waar je een keer heen kunt surfen
*** = een aardig website: probeer er een keer heen te surfen
**** = een goede website waar je zeker heen moet surfen
***** = een topper die niet mag ontbreken in je favorieten!

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2011, nummer 6

Literatuurverwijzingen: