Home 2016

Laatste artikelen

NDF publiceert FAQ’s bij Voedingsrichtlijn diabetes

Voeding en gezond eten zijn extra belangrijk voor mensen met diabetes. Evidence-based voedingszorg is daarom een essentieel onderdeel van goede diabeteszorg. De NDF Voedingsrichtlijn diabetes is daarin leidend. De laatste editie verscheen voorjaar 2015. De NDF publiceert nu een annex die antwoord geeft op enkele veelgestelde vragen.

Casus: Chronische nierschade en telenefrologie

Chronische nierschade wordt vaak vastgesteld bij gerichte screening onder patiënten met diabetes en hypertensie, maar wordt ook bij toeval gevonden zoals in onderstaande casus. Bij onduidelijkheid over de oorzaak of bij vragen over de behandeling kan overleg met de nefroloog helpen, bijvoorbeeld via telenefrologie.

Schildklieraandoeningen

De schildklier is een kleine klier met een grote taak: regeling van de stofwisseling in het lichaam. Afwijkingen aan de schildklier kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Martijn Sijbom gaf daarover tijdens het V&VN/NHG-congres een presentatie. Dit artikel is daarop gebaseerd.

Werken met ‘jongens van de straat’

Esther Sprenkels werkt als justitieel verpleegkundige én praktijkondersteuner in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel. Deze PI is een VRIS-inrichting: Vreemdelingen in Strafrecht. Gedetineerden in Ter Apel hebben een strafbaar feit gepleegd en verblijven illegaal in Nederland of zijn na hun misdrijf ongewenst verklaard. Esther vertelt wat het voor haar betekent om met deze specifieke groep te werken.

Uitgelicht NHG-Standaard Pijn

De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/– ondersteuners te maken krijgen.

Bloedsuikermetingen voldoen vaak niet aan eisen

Bij een onderzoek van het RIVM naar documentatie en meetresultaat blijkt een op de vijf bloedsuikermetingen niet te voldoen aan de nauwkeurigheidseisen. Daarnaast vertonen de technische dossiers bij sommige meters tekortkomingen. Dat blijkt uit het rapport Blood glucosemeters: performance of devices on the Dutch market, dat half oktober is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Weet je dit? (Kennisquiz: Atriumfibrilleren)

Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over atriumfibrilleren.

Uitdagingen

Ik ben een gelukkig mens. Problemen ken ik niet, mijn leven bestaat uit uitdagingen. De grootste uitdaging is om dit zelf te geloven, dat is nog wel een probleem.

Kan de eerste lijn hartfalen aan?

Patiënten met hartfalen worden meestal behandeld in de tweede lijn, maar kwetsbare ouderen met hartfalen worden vooral behandeld door de huisarts. Die patiënten worden echter niet goed gecontroleerd. Huug van Duijn geeft suggesties voor verbetering en ziet een duidelijke rol voor de praktijkondersteuner.

Internetprogramma bij angstklachten

Het behandelen van psychische klachten is sinds 2014 een taak van de huisarts en de poh-ggz. D module POH-ggz biedt ruimte om daarbij e-health in te zetten. Er zijn internetbehandelprogramma’s met of zonder begeleiding van een behandelaar, al dan niet face-to-face. Deze programma’s zijn grotendeels gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT), een effectieve behandeling van angstklachten.
Abonneren