Home 2017

Laatste artikelen

Kleurjeleven e-healthprogramma in de praktijk

Om het gebruik van blended e-mental health in de huisartsenzorg te stimuleren, voerde het Trimbos-instituut een implementatieproject uit van Kleurjeleven, een online cursus voor depressieve klachten. POH’s-ggz en patiënten waren over het algemeen tevreden. Verbeterpunten lagen in de gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor de POH’s, technische problemen en lage therapietrouw.

Gedegen theorie over kwetsbare ouderen

Dit boek is bedoeld voor professionals die in de dagelijkse praktijk met ouderen werken en voor hbo-studenten Zorg en Welzijn.

Lijden aan het leven

Praktijkverpleegkundigen, artsen en andere geïnteresseerden in ethische vraagstukken rondom het levenseinde.

Antwoorden Kennisquiz (Thema: Ondervoeding)

In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over Ondervoeding.

Luchtkwaliteit

Onlangs zocht ik op de website van het RIVM naar de luchtkwaliteit in mijn woonplaats. Ik woon bijna in het bos en dat leek me een garantie voor zuivere lucht. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik las dat de luchtkwaliteit in mijn dorp ‘matig’ was. Matig? Daarna was alleen nog de categorie ‘slecht’ mogelijk.

Journaal

Met het oog op de formatie en het naderend nieuwe kabinet heeft het Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO) tien aanbevelingen gedaan waarmee betere zorg dicht bij de patiënt tegen lagere kosten georganiseerd kan worden. VELO is het samenwerkingsverband van V&VN, ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV en LVVP.

Vitaminesuppletie wanneer wel?

We hebben vitamines en mineralen nodig en halen die in principe uit gezonde voeding. Extra vitamines zijn meestal niet nodig, maar voor een aantal groepen kan suppletie zinvol zijn. De NHG-Standaarden adviseren in sommige gevallen alert te zijn op tekorten en ook de Gezondheidsraad geeft hierover advies voor specifieke groepen. Dit artikel is een samenvatting van de adviezen.

Een stappenteller bij COPD

Bewegen helpt bij COPD: het vermindert klachten en verbetert de prognose. De patiënt kan bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut, maar zou een app daarvoor niet handiger zijn?

Longziekten op het werk

Jaarlijks sterven er 3700 mensen aan beroepsziekten, van wie zo’n 2000 aan de gevolgen van longziekten. Jaarlijks komen er zo’n 13.000 nieuwe slachtoffers van beroepsziekten bij. Vaak wordt de link met het werk pas in een zeer laat stadium gelegd, waardoor de juiste diagnose en maatregelen tegen verergering van de klachten lang op zich laten wachten.

Is het mijn hart of zijn het mijn longen?

De diagnostiek van hartfalen is vaak lastig als de patiënt ook COPD heeft. De klachten en symptomen van hartfalen en COPD lijken erg op elkaar. Nauwe samenwerking tussen de huisarts, longarts en cardioloog is dan ook nodig om de diagnostiek en behandeling van deze grote groep patiënten te optimaliseren.